23 มิถุนายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (30)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (115)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (0)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (95)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (11)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (26)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (25)
 อื่นๆ (185)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (21)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (22)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
การชำระเงิน

  การชำระเงิน
 

หลังจากลูกค้าทำการสั่งซื้อหนังสือทั้งทางเว็บไซต์, inbox, Line หรือโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้า เมื่อทราบยอดการชำระเงินแล้ว สามารถเลือกช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

 

 

โอนเข้าบัญชี

1. ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด ออมทรัพย์ 076-2-46126-7

2. ธ.กรุง ศรี ชื่อบัญชี บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด 374-1-57007-3


 

***บริการเก็บเงินปลายทาง

- ทั้งนี้มีบริการเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการเท่านั้น 

เมื่อชำระค่าสินค้าแล้ว ลูกค้าที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์วิญญูชนสามารถเข้าระบบเพื่อยืนยันการชำระเงินได้ทันที ส่วนลูกค้าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือสั่งซื้อผ่านช่องทางอื่นๆ สามารถแจ้งการโอนเงินได้ที่ โทร. 02-9969471-3, แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-9969474, ส่งอีเมลหลักฐานการโอนเงินมาที่ winyuchon_w@hotmail.com, หรือแจ้งผ่านช่องทาง Line, inbox ใน facebook เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้วจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าต่อไป


ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,573,006 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474