25 กันยายน 2560
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
ตัวแทน-นายหน้า
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
 

   กฎหมายปกครอง (28)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (112)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (55)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (89)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (24)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (10)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (33)
 อื่นๆ (134)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (19)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (71)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (51)
 สนพ.จุฬา (21)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
   WebLink : WebLink :  

 
การจัดส่งสินค้า

  การจัดส่งสินค้า
 

วิธีการจัดส่งจะแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 2 ประเภท คือลูกค้าต่างจังหวัดจัดส่งด้วยไปรษณีย์ และลูกค้ากรุงเทพฯและปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี) จัดส่งด้วยแมสเซนเจอร์
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 


ลูกค้าต่างจังหวัด
- ซื้อหนังสือราคารวมไม่เกิน 300 บาท ค่าส่ง 30 บาท
- ซื้อหนังสือราคารวม 300 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500 บาท ค่าส่ง 40 บาท

- ซื้อหนังสือราคารวม 500 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000 บาท ค่าส่ง 50 บาท
- ซื้อหนังสือราคารวมตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ฟรี ค่าจัดส่ง

*สำนักพิมพ์จะจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนทั้งหมด ซึ่งสินค้าจะถึงผู้รับภายใน 5-7 วันทำการ
 

และมีค่าส่งแบบ EMS ดังต่อไปนี้
- น้ำหนักสินค้า 1-500 กรัม ค่าส่ง 50 บาท
- น้ำหนักสินค้า 501-2,000 กรัม ค่าส่ง 100 บาท
- น้ำหนักสินค้า 2,001-4,500 กรัม ค่าส่ง 200 บาท
- น้ำหนักสินค้า 4,501-6,500 กรัม ค่าส่ง 300 บาท
- น้ำหนักสินค้า 6,501-9,000 กรัม ค่าส่ง 400 บาท

*(อ้างอิงราคาตามไปรษณีย์) สำนักพิมพ์จะจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ซึ่งสินค้าจะถึงผู้รับภายใน 2-3 วันทำการ

 

ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
- ซื้อหนังสือยอดรวมไม่เกิน 1,000 บาท (และน้ำหนักรวมต้องไม่เกิน 3 กิโลกรัม)
จัดส่งด้วยแมสเซนเจอร์ อัตราเดียวกันทั้งหมดคือ 45 
บาท
ซึ่งสินค้าจะถึงมือผู้รับภายใน 1-2 วัน
- กรณีน้ำหนักรวมของสินค้าเกิน 3 กิโลกรัม จัดส่งด้วยไปรษณีย์แต่คิดในอัตรา 45 บาท เท่าเดิม
- ซื้อหนังสือราคารวมตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ฟรี ค่าจัดส่ง

*เงื่อนไขการจัดส่งด้วยแมสเซนเจอร์
-ลูกค้าต้องโอนเงินและแจ้งการโอนเงินให้ทางสำนักพิมพ์ทราบก่อนเวลา 13.30 น. จึงจะได้รับสินค้าในวันถัดไป
-พนักงานจะจัดส่งให้ตามสถานที่ที่ลูกค้าแจ้งในใบสั่งซื้อใวัในวันจันทร์-เสาร์ ช่วงเวลา 09.00-18.00 น. (ไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนในการจัดส่งได้)
-ก่อนพนักงานจะจัดส่งสินค้า จะโทรศัพท์ติดต่อลูกค้าก่อนถึงสถานที่จัดส่ง
-หากพนักงานไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ในวันเวลาที่กำหนด อาจเนื่องมาจากไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้, ไม่มีผู้ลงชื่อรับมอบสินค้า การส่งสินค้าจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าพนักงานจะติดต่อลูกค้าได้ และจัดส่งให้ลูกค้าใหม่โดยเร็วที่สุด
 

  • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-9969471-3 ต่อ 24 คุณต้อง


ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,136,668 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474