17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
รหัสสินค้า : 9786163020949
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 280} กรัม
  จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2559


 
ราคา 200.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : สารพันปัญหาการปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาษีอากรและการแก้ไขปรับปรุงงบการเงิน
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : สุรพล ถวัลยวิชชจิต
รหัสสินค้า : 9786163020987
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 540 กรัม
  จำนวนหน้า : 414
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : พฤษภาคม 2559


 
ราคา 350.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 2
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : สุเทพ พงษ์พิทักษ์
รหัสสินค้า : 9786163020932
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 520 กรัม
  จำนวนหน้า : 304
ขนาด : 16.5x24
พิมพ์ : ธันวาคม 2558


 
ราคา 290.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากรที่ต้องปรับปรุง
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
รหัสสินค้า : 9786163020994
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 780 กรัม
  จำนวนหน้า : 496
ขนาด : 16.5x24
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2559


 
ราคา 550.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : กลยุทธ์การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
รหัสสินค้า : 9786163020963
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1300 กรัม
  จำนวนหน้า : 824
ขนาด : 14.5x24
พิมพ์ : 10 : พฤษภาคม 2559


 
ราคา 800.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : ประมวลรัษำากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2559
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
รหัสสินค้า : 9786169108870
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 2000 กรัม
  จำนวนหน้า :
ขนาด : 16.5x24
พิมพ์ : 2559


 
ราคา 450.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนต่อการทำบัญชีและภาษี
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : สุพัฒน์ อุปนิกขิต
รหัสสินค้า : 9786163020956
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 480 กรัม
  จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 16.5x24
พิมพ์ : มีนาคม 2559


 
ราคา 250.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : ต้นแบบ...การปิดบัญชีพร้อมจบประเด็นภาษี
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
รหัสสินค้า : 9786163020970
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1200 กรัม
  จำนวนหน้า : 734
ขนาด : 16.5x24
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2559


 
ราคา 550.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : เทคนิคการจัดทำบัญชีเล่มเดียว
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
รหัสสินค้า : 9786163021007
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 564
ขนาด : 16.5x24
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2559


 
ราคา 550.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของศาล
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมหลักเกณฑ์ในการตัดสินคดีของศาลเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาให้แก่นักกฎหมาย โดยได้รวบรวมจากหลักเกณฑ์ที่ท่านศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทย์ ได้บรรยายไว้ในการอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 10  และหวังว่าผู้อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้นำแนวคิดไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไปชื่อผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
รหัสสินค้า : 9786164407251
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 136
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1: 2560


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 126.00 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,940,022 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474