17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายเนติบัณฑิต : แพ่ง เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : พิชัย นิลทองคำ
รหัสสินค้า : 9786167383217
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 290 กรัม
  จำนวนหน้า : 156
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1


 
ราคา 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : แชร์เปียหวย : แนวคิด หลัก วิธีปฏิบัติ และปัญหาการดำเนินคดีแพ่ง
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : พิชัย นิลทองคำ
รหัสสินค้า : 9786167383248
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 840 กรัม
  จำนวนหน้า : 472
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : มกราคม 2554


 
ราคา 420.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : ออกเช็คอย่างไรจึงไม่ติดคุก
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
รหัสสินค้า : 9786167126661
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 290 กรัม
  จำนวนหน้า : 162
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 7 : 2554


 
ราคา 150.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : โจทย์จากฎีกา กฎหมายเนติบัณฑิต : อาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : พิชัย นิลทองคำ, อารี อารยวัฒนกุล
รหัสสินค้า : 9786167063287
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 144
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2554


 
ราคา 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : โจทย์จากฎีกา กฎหมายเนติบัณฑิต : ทรัพย์ ทรัพย์สิน ที่ดิน
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : พิชัย นิลทองคำ, อารี อารยวัฒนกุล
รหัสสินค้า : 9786167385545
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 194
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2554


 
ราคา 200.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : โจทย์จากฎีกา กฎหมายเนติบัณฑิต : แพ่ง นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด ลาภมิควรได้
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : พิชัย นิลทองคำ, อารี อารยวัฒนกุล
รหัสสินค้า : 9786167383576
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 230
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2555


 
ราคา 210.00 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,939,977 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474