24 มกราคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
 

   กฎหมายปกครอง (29)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (112)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (63)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (89)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (24)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (10)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (154)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (21)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (79)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (54)
 สนพ.จุฬา (22)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  
 
 ลำดับที่ : 11
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมรดก
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ข้อแนะนำในการศึกษา, หลักเบื้องต้นมรดก, ผู้มีสิทธิรับมรดกและส่วนแบ่งมรดก, การสูญเสียสิทธิในการรับมรดก, การแบ่งมรดก, วิธีการแบ่งทรัพย์มรดก, อายุความเกี่ยวกับมรดก, พินัยกรรม, ผลของพินัยกรรม, การตีความในพินัยกรรม, การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม, การตกไปแห่งพินัยกรรม, การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม, ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม, การขอให้ศาลเพิกถอนพินัยกรรม ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ม.ล. เฉลิมชัย เกษมสันต์
รหัสสินค้า : 9786167425627
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 384
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 8 : มิถุนายน 2556


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 198.00 บาท

 ลำดับที่ : 12
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความผิดต่อชีวิต, ความผิดต่อร่างกาย, ความผิดฐานทำให้แท้งลูก, ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา, ความผิดต่อเสรีภาพ, ความผิดฐานเปิดเผยความลับ, ความผิดฐานหมิ่นประมาท, ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์, ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์, ความผิดฐานฉ้อโกง, ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้, ความผิดฐานยักยอก, ความผิดฐานรับของโจร, ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์, ความผิดฐานบุกรุก ความผิดลหุโทษฐานต่างๆชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (2451-2538)
รหัสสินค้า : 9786167425030
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 3600 กรัม
  จำนวนหน้า : 1,300
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 7 : กันยายน 2553


 
ราคา  990.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 891.00 บาท

 ลำดับที่ : 13
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน ส่วนควบ อุปกรณ์และดอกผล บุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ การเพิกถอนการได้ทรัพยสิทธิทางทะเบียน การเปลี่ยนแปลง ระงับและกลับคืนมาซึ่งทรัพยสิทธิ การเรียกร้องสังหาริมทรัพย์เดียวกัน ทรัพย์สินของแผ่นดิน การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ แดนแห่งกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวม สิทธิครอบครองและครอบครองปรปักษ์ ภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์บัญญัติ สุชีวะ ปรับปรุงโดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
รหัสสินค้า : 9786164040243
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 416
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 17 :พฤศจิกายน 2559


 
ราคา  300.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 270.00 บาท

 ลำดับที่ : 14
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : กฎหมายลักษณะทรัพย์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ลักษณะของทรัพย์สิน, ประเภทของทรัพย์ิสิน, สังกมทรัพย์ อสังกมทรัพย์, โภคยทรัพย์, ทรัพย์แบ่งได้ ทรัพย์แบ่งไม่ได้, อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์, ส่วนควบ เครื่องอุปกรณ์ และดอกผลของทรัพย์, ทรัพย์นอกพาณิชย์, ลักษณะของทรัพยสิทธิ, ความบริบูรณ์ในการได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ, ทรัพยสิทธิชนิดต่างๆ ในบรรพ 4, การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์, การได้กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ไม่มีเจ้าของ, การได้กรรมสิทธิ์ในของตก ของหาย ของใช้ในการกระทำความผิด, อำนาจกรรมสิทธิ์, กรรมสิทธิ์รวม, ภาระจำยอม ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช (2448-2540)
รหัสสินค้า : 9789740405290
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 2000 กรัม
  จำนวนหน้า : 836
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : มกราคม 2551


 
ราคา  800.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 720.00 บาท

 ลำดับที่ : 15
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ข้อความเบื้องต้น, มูลแห่งหนี้, วัตถุแห่งหนี้, ผลแห่งหนี้, ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน, โอนสิทธิเรียกร้อง, ความระงับแห่งหนี้, การชำระหนี้, ปลดหนี้, หักกลบลบหนี้, แปลงหนี้ใหม่, หนี้เกลื่อนกลืนกันชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
รหัสสินค้า : 9786164040052
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1200 กรัม
  จำนวนหน้า : 652
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 11 : กุมภาพันธ์ 2559


 
ราคา  360.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 324.00 บาท

 ลำดับที่ : 16
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบาย ป.พ.พ. ว่าด้วยยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บททั่วไป, ยืมใช้คงรูป ลักษณะของสัญญายืมใช้คงรูป หน้าที่และความรับผิดของผู้ยืมใช้คงรูป ความระงับของสัญญายืมใช้คงรูป, ยืมใช้สิ้นเปลือง ลักษณะของสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง หน้าที่ของผู้ยืมใช้สิ้นเปลือง อายุความ กู้ยืมเงิน, ค้ำประกัน ลักษณะของสัญญาค้ำประกัน สัญญาค้ำประกันไม่มีแบบแต่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ หนี้ที่ค้ำประกันต้องเป็นหนี้อันสมบูรณ์ ผู้รับเรือน ผู้ค้ำประกันหลายคน ขอบเขตความรับผิดของผู้ค้ำประกัน ผลของสัญญาค้ำประกันก่อนชำระหนี้ ผลภายหลังการชำระหนี้ ความระงับสิ้นแห่งสัญญาค้ำประกัน, จำนอง บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ทรัพย์สินที่จำนอง ผู้มีสิทธินำทรัพย์สินไปจำนอง แบบของสัญญาจำนองและข้อความในสัญญาจำนอง, สิทธิจำนองครอบเพียงใด, สิทธิและหน้าที่ของผู้ัรับจำนองและผู้จำนอง, การบังคับจำนอง ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ปัญญา ถนอมรอด
รหัสสินค้า : 9786164040311
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 404
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 11 : มิถุนายน 2560


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 252.00 บาท

 ลำดับที่ : 17
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1 บัญชีเดินสะพัด

บทที่ 2  ตั๋วเงิน

บทที่ 3  ตั๋วแลกเงิน

บทที่ 4  ตั๋วสัญญาใช้เงิน

บทที่ 5   เช็ค

บทที่ 6  ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินหาย ตั๋วเงินถูกลัก

บทที่ 7 อายุความชื่อผู้แต่ง : ประทีป เฉลิมภัทรกุล
รหัสสินค้า : 9786164040304
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 318
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 10 : พฤษภาคม 2560


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 198.00 บาท

 ลำดับที่ : 18
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความหมายของฝ่ายปกครอง, กิจกรรมของฝ่ายปกครอง, หลักความชอบด้วยกฎหมาย, นิติกรรมทางปกครอง, สัญญาทางปกครอง, ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง, หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาทางปกครองชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์
รหัสสินค้า : 9786164040182
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 186
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : สิงหาคม 2559


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 126.00 บาท

 ลำดับที่ : 19
 
  ชื่อหนังสือ : คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร
บทคัดย่อ / สารบาญ :

โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร, การตีความกฎหมายภาษีอากร, ผลย้อนหลังของกฎหมายภาษีอากร, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, บัญชีภาษีอากร, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, การวางแผนภาษีอากร การหนีภาษีอากรและการหลบหลีกภาษีอากร, มาตรการต่อต้านการหลบหลีกภาษีอากร, การดำเนินคดีภาษีอากร...ชื่อผู้แต่ง : ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
รหัสสินค้า : 9786164040090
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 2000 กรัม
  จำนวนหน้า : 959
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 11 :เมษษยน 2559


 
ราคา  530.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 477.00 บาท

 ลำดับที่ : 20
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การรับขนของทางทะเล, ความหมายของการรับขนของทางทะเล, ลักษณะของการรับขนของทางทะเล, พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534, หน้าที่และสิทธิของผู้ขนส่ง, ข้อตกลงปลดเปลื้องหน้าที่หรือความรับผิดหรือภาระการพิสูจน์ของผู้ขนส่ง, ใบตราส่ง, สิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งของ, ความรับผิดของผู้ขนส่ง ฯลฯ, การประกันภัยทางทะเล,ชื่อผู้แต่ง : อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
รหัสสินค้า : 9786167425634
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 424
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 8 : กรกฎาคม 2556


 
ราคา  230.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 207.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,339,633 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474