21 สิงหาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (33)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (39)
 กฎหมายทั่วไป (116)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (67)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (0)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (25)
 อื่นๆ (192)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 
 
 ลำดับที่ : 11
 
  ชื่อหนังสือ : ข่าวเจาะ เจาะข่าว
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     หนังสือกึ่งลักษณะวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของรายงานข่าวแบบสืบสวน รวบรวมข่าวเจาะที่น่าสนใจในหนังสือพิมพ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เทคนิควิธีการหาข่าวและรายงานข่าวแต่ละยุคสมัย งานเขียนชิ้นนี้จะเป็นฟืนชิ้นน้อย ๆ ในแวดวงวิชาชีพสื่อมวลชน กระตุ้นให้แวดวงวิชาการอื่น ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมผลักดันให้พลังของข่าวเจาะได้สร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมให้เป็นสังคมที่เปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น อันเป็นภารกิจแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนโดยตรงชื่อผู้แต่ง : คุณสมหมาย ปาริฉัตต์
รหัสสินค้า : 9789748767390
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 336
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 3:ตุลาคม 2543


 
ราคา  210.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 105.00 บาท

 ลำดับที่ : 12
 
  ชื่อหนังสือ : รักพิลึกโลก
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     รักพิลึกโลก เปรียบเสมือนหนังสือสารานุกรมเล่มหนึ่ง ซึ่งไม่เพียงจะให้ความรู้เรื่องเซ็กส์ของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเปิดเผยรายละเอียดถึง : ชีวิตเซ็กส์ของบุคคลสำคัญชื่อก้องโลก, ประวัติพัฒนาการเรื่องเซ็กส์, ทฤษฎีการร่วมเพศ, ตำนานความพิลึกพิสดารด้านเพศสัมพันธ์, จิตวิทยาทางเพศ, ศิลปะ และเกร็ดความรู้อีกมากมาย อ่านแล้วให้อารมณ์ความรู้สึก คึกคัก มีชีวิตชีวา และชวนให้ติดตามความลับแห่ง พลังทางเพศ ที่ยิ่งใหญ่ และซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยชื่อผู้แต่ง : คุณนรา ศัลยกานต์
รหัสสินค้า : 9789749609804
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 260 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : ตุลาคม 2548


 
ราคา  230.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 195.50 บาท

 ลำดับที่ : 13
 
  ชื่อหนังสือ : 80 ปี ชีวิต
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     ประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในยุคมืด เป็นภาพสะท้อนชีวิตการต่อสู้ของ “สัมผัส พึ่งประดิษฐ์” ในขณะเดียวกัน จิตวิญญาณของ “สัมผัส พึ่งประดิษฐ์” ก็สะท้อนจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ที่เป็นสำนึกใหม่ เป็นผลจากระบอบการศึกษาที่เน้นคุณธรรม สิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย และพลังปัญญา ซึ่งผู้เขียนนำประวัติศาสตร์การต่อสู้เรียกร้อง ฯลฯ มาปูเป็นพื้นฐานสำหรับผู้อ่านจะได้เห็นภาพตัวตนของ “สัมผัส พึ่งประดิษฐ์” ได้อย่างชัดเจนจากเรื่องราวชีวิตและอุดมการณ์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงดังปรากฏในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเป็นบันทึกชีวิต  80 ปี ของลูกศิษย์อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ผู้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ยุค มธก.ชื่อผู้แต่ง : คณะลูกศิษย์ ศูนย์นิติศาสตร์
รหัสสินค้า : 9789747051667
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 170 กรัม
  จำนวนหน้า : 136
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : ตุลาคม 2550


 
ราคา  80.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 68.00 บาท

 ลำดับที่ : 14
 
  ชื่อหนังสือ : ถอดรื้อปรัชญาศิลปะแบบตะวันตกเป็นศูนย์กลาง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

 ความเข้าใจเรื่องชีวิตและสังคมของมนุษย์ คือการถอดรื้อความคิดดั้งเดิมที่ครอบงำสังคมโลกรวมทั้งสังคมไทยมายาวนานในเรื่องความเหนือกว่าของตะวันตก และยังมีการแยกเนื้อหาเป็นระบบเสริมความเข้าใจยากให้ง่ายด้วยการโฟกัสข้อความเฉพาะเรื่อง เป็นหนังสือที่วิพากษ์ปรัชญาและประวัติศาสตร์ปรัชญาช่วงก่อนยุคสมัยใหม่ วิพากษ์ศิลปะแนวตะวันตกนิยมชื่อผู้แต่ง : ธีรยุทธ บุญมี
รหัสสินค้า : 9789749609279
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 310 กรัม
  จำนวนหน้า : 230
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2:พฤศจิกายน 2546


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 15
 
  ชื่อหนังสือ : ความคิดหลังตะวันตก
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     สังคมไทยยังสามารถที่จะเลือกอัตลักษณ์ของตนว่าเป็นไทยอยู่ได้แต่ก็ควรมีนโยบายหลังไทยนิยมคือรื้อฟื้น เคารพความแตกต่างหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม เคารพอัตลักษณ์ของคนกลุ่มต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด พยายามส่งเสริมความหลากหลายของวัฒนธรรมย่อยต่าง ๆ ในประเทศให้เข้มแข็งเพื่อต่อสู้ตะวันตกนิยม แต่ภายในประเทศก็ต้องเปิดใจกว้างเคารพซึ่งกันและกัน แสวงหาการดำรงชีวิตที่เป็นธรรมมีความหมายร่วมกันให้มากที่สุด เป็นหนังสือที่อธิบายความคิดทิศทางไทย  2002-2020 ผ่านกรอบมุมมองใหม่ การปฏิวัติในศตวรรษที่  20 เราเดินทางมาอย่างไร และกำลังเดินอยู่ในสถานะใด โลกศตวรรษที่ 21 จะเป็นอย่างไร จุดสำคัญคนไทยต้องคิดแบบหลังตะวันตก ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ธีรยุทธ บุญมี
รหัสสินค้า : 9789749609286
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 150 กรัม
  จำนวนหน้า : 104
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2:มกราคม 2547


 
ราคา  85.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 72.25 บาท

 ลำดับที่ : 16
 
  ชื่อหนังสือ : ความหลากหลายของชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     ชีวิตซึ่งมีคุณค่าและมีปัจจัยหลายมิติที่มนุษย์ในฐานะเผ่าพันธุ์พิเศษหนึ่งซึ่งมีบทบาทสูงในการดำรงชีวิตของตนเองและสิ่งมีชีวิตอื่นจะต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างสุขุมรอบคอบและมองหาดุลยภาพของมันได้ดี เป็นหนังสืออธิบายครอบคลุมมิติความหมายและความหลากหลายของชีวิต คุณค่าของมนุษย์ การเกิดวัฒนธรรม ความหลายหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งเกิดวัฒนธรรมเมืองซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญหนึ่งในพัฒนาการของมนุษย์ชื่อผู้แต่ง : ธีรยุทธ บุญมี
รหัสสินค้า : 9789749609491
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 386
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 3 : ตุลาคม 2547


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 238.00 บาท

 ลำดับที่ : 17
 
  ชื่อหนังสือ : โลก Modern & Post Modern
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     ความคิดโพสต์โมเดิร์น เป็นทั้งการวิพากษ์และปฏิกิริยาของปัญญาชนตะวันตกต่อโลกโมเดิร์น กล่าวง่าย ๆ ปัญญาชนตะวันตกเหล่านี้มองว่าโปรแกรมการสร้างสังคมสมัยใหม่ที่ตะวันตกได้ดำเนินมาหลายศตวรรษไม่ได้พัฒนาซึ่ง ความสุข การหลุดพ้นหรือการมีชีวิตที่เป็นเหตุเป็นผลอย่างที่กล่าวอ้างกัน พวกเขาจึงต้องการผลักสังคมของเขาให้ก้าวไปอีกขั้นเพื่อไปสู่สังคมโพสต์โมเดิร์น หนังสือแนะนำเบื้องต้นของโลกยุคใหม่ โดยอาศัยการปูพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และการวิเคราะห์แนวสังคมวิทยาแบบการมองอารยธรรมมนุษย์ในโลกอย่างเป็นองค์รวมโดยอาศัยการปูพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ และการวิเคราะห์แนวสังคมแบบการมองอารยธรรม มนุษย์ในโลกอย่างเป็นองค์รวมชื่อผู้แต่ง : ธีรยุทธ บุญมี
รหัสสินค้า : 9786167056081
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 270 กรัม
  จำนวนหน้า : 192
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 5 : ธันวาคม 2552


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 18
 
  ชื่อหนังสือ : เมืองไทย 2495-2519
บทคัดย่อ / สารบาญ :

สรุปภาพกรุงเทพฯ และเมืองไทยด้านต่าง ๆ ในช่วง ๒๔๙๕-๒๕๑๙ ประกอบด้วย ๑. สรุปสภาพกรุงเทพฯ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๕๑๙ ๒. การเมืองระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๕๑๙ ๓. การคมนาคมและสาธารณูปโภค ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๕๑๙ ๔. กีฬา ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๕๑๙ ๕. วงการบันเทิงไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๕๑๙ ๖. ราชสำนักและแขกเมือง ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๕๑๙ ๗. เหตุการณ์ทางสังคมที่สำคัญในเมืองไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๕๑๙ชื่อผู้แต่ง : เอนก นาวิกมูล
รหัสสินค้า : 9786167056067
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 340 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : มกราคม 2553


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 187.00 บาท

 ลำดับที่ : 19
 
  ชื่อหนังสือ : ของเล่นของเรา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

รวมข้อเขียนเกี่ยวกับของเล่นในวัยเยาว์ จากนิตยสารแม่และเด็ก พร้อมภาพประกอบ 4 สี และ 1 สี มากมาย ประกอบด้วยเรื่อง ของเล่น, ดรุณีนาถ นาคคง กับเครื่องครัวจิ๋ว "ครูเพทาย", เล่น-ร่อน รูปยากาแร็ต, พิพิธภัณฑ์ของเล่น, เคยเล่นเมื่อเป็นเด็ก, ขอแม่ให้ลูกนก, ของจิ๋ว ๆชื่อผู้แต่ง : เอนก นาวิกมูล
รหัสสินค้า : 9786167056197
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : เมษายน 2553


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 204.00 บาท

 ลำดับที่ : 20
 
  ชื่อหนังสือ : ปกิณกะนักสะสม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือปกิณกะนักสะสมมาจากการร่วมเรื่องที่เคยเขียนลงในนิตยสารต่าง ๆ ระหว่างยุด 2530-2540 ตัวอย่างเรื่องที่นำเสนอได้แก่ นักสะสมรุ่นเก่า ไล่มาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชถึงสมัยรัชกาลที่ 5, รัชกาลที่ 5 กับการสะสม, นักเก็บหีบ กระป๋อง กล่อง กลัก ชาวอังกฤษ ที่มีนามว่า โรเบิร์ต โอปี, รูปสแคร็ป ซึ่งหมายถึงรูปตัดไว้ดูเล่น, พบคำตอบ ทำไมพิพิธภัณฑ์ไทยจึงแสดงเศียรพระ และกลิ่นอายจากปกและหมายเหตุเพลงลูกทุ่งซึ่งได้พยายามรวมปกหนังสือเพลงยุค 2480-2500 ไว้เป็นจำนวนมากชื่อผู้แต่ง : เอนก นาวิกมูล
รหัสสินค้า : 9786167056302
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 370 กรัม
  จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2553


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 204.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,686,869 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474