20 พฤษภาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (29)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (114)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (67)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (0)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (96)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (11)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (25)
 อื่นๆ (173)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (21)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (83)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (22)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : ผีเสื้อ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9789744723017
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 210 กรัม
  จำนวนหน้า : 240
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 17 :เมษายน 2557


 
ราคา 100.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : หมู่บ้านเล็กในตระกูลเป้า
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9786160408566
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 6 : กุมภาพันธ์ 2558


 
ราคา 185.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : ชาตินิยมและหลังชาตินิยม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

งานทางวิชาการที่วิเคราะห์เลาะค้นชาตินิยมและแนวความคิดตั้งแต่อดีตจนถึงยุคโลกาภิวัตน์ ตลอดจนแนวโน้มแห่งชาตินิยมในอนาคต โดยจำแนกออกเป็น 3 ภาค ได้แก่ ข้อถกเถียงเรื่องชาติและชาตินิยม, โมเดลและพัฒนาการของชาตินิยมแบบต่าง ๆ และผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ชื่อผู้แต่ง : ธีรยุทธ บุญมี
รหัสสินค้า : 9789749609552
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 310 กรัม
  จำนวนหน้า : 228
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 3 : ตุลาคม 2547


 
ราคา  185.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 157.25 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : วิเคราะห์งานเขียน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เป็นการแนะนำเชิงวิเคราะห์งานเขียนคัดสรรของอาจารย์ป๋วย  อึ๊งภากรณ์  (2459-2542) อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ซึ่งนอกจากจะมีชื่อเสียงในฐานะนักเศรษฐศาสตร์การคลังผู้ที่มีความสามารถและซื่อสัตย์แล้ว ยังเป็นนักเขียน นักการศึกษาคนสำคัญคนหนึ่งชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789742825683
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 130 กรัม
  จำนวนหน้า : 88
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : ตุลาคม


 
ราคา  55.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 46.75 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

      เป็นการสรุปรวบรวมองค์ประกอบความรู้และข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ที่ได้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางด้านวิชาการและช่วยในการผลักดันให้เกิดเจตจำนงสาธารณะที่จะร่วมกันนำและสร้างธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของไทยชื่อผู้แต่ง : ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช
รหัสสินค้า : 9789742828059
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 740 กรัม
  จำนวนหน้า : 416
ขนาด : 18.5 X 26
พิมพ์ : มกราคม


 
ราคา  370.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 185.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : เชียงใหม่กับภัยทางอากาศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     เรื่องเล่าจากประสบการณ์ในอดีตที่ถ่ายทอดเรื่องราวเป็นตอน ๆ เกี่ยวกับเครื่องบินสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ที่ทหารญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทย ความเป็นมา รายละเอียดของเครื่องบินยุคสงครามเมื่อหลายสิบปีก่อน โดยเฉพาะทางตอนเหนือของประเทศไทยหรือเชียงใหม่นั่นเอง....ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้น รูปภาพในอดีตที่หาดูได้ยาก ภาพสงคราม เครื่องบิน หนังสือพิมพ์เหตุการณ์ในอดีต ซึ่งรู้กันดีว่าสมัยนั้นกล้องถ่ายรูปมีราคาแพงและเสี่ยงที่จะได้ภาพเหล่านี้มาชื่อผู้แต่ง : คุณบุญเสริม สาตราภัย
รหัสสินค้า : 9789749609088
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : มิถุนายน 2546


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 127.50 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : ข่าวเจาะ เจาะข่าว
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     หนังสือกึ่งลักษณะวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของรายงานข่าวแบบสืบสวน รวบรวมข่าวเจาะที่น่าสนใจในหนังสือพิมพ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เทคนิควิธีการหาข่าวและรายงานข่าวแต่ละยุคสมัย งานเขียนชิ้นนี้จะเป็นฟืนชิ้นน้อย ๆ ในแวดวงวิชาชีพสื่อมวลชน กระตุ้นให้แวดวงวิชาการอื่น ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมผลักดันให้พลังของข่าวเจาะได้สร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมให้เป็นสังคมที่เปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น อันเป็นภารกิจแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนโดยตรงชื่อผู้แต่ง : คุณสมหมาย ปาริฉัตต์
รหัสสินค้า : 9789748767390
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 336
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 3:ตุลาคม 2543


 
ราคา  210.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 105.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : รักพิลึกโลก
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     รักพิลึกโลก เปรียบเสมือนหนังสือสารานุกรมเล่มหนึ่ง ซึ่งไม่เพียงจะให้ความรู้เรื่องเซ็กส์ของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเปิดเผยรายละเอียดถึง : ชีวิตเซ็กส์ของบุคคลสำคัญชื่อก้องโลก, ประวัติพัฒนาการเรื่องเซ็กส์, ทฤษฎีการร่วมเพศ, ตำนานความพิลึกพิสดารด้านเพศสัมพันธ์, จิตวิทยาทางเพศ, ศิลปะ และเกร็ดความรู้อีกมากมาย อ่านแล้วให้อารมณ์ความรู้สึก คึกคัก มีชีวิตชีวา และชวนให้ติดตามความลับแห่ง พลังทางเพศ ที่ยิ่งใหญ่ และซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยชื่อผู้แต่ง : คุณนรา ศัลยกานต์
รหัสสินค้า : 9789749609804
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 260 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : ตุลาคม 2548


 
ราคา  230.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 195.50 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : 80 ปี ชีวิต
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     ประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในยุคมืด เป็นภาพสะท้อนชีวิตการต่อสู้ของ “สัมผัส พึ่งประดิษฐ์” ในขณะเดียวกัน จิตวิญญาณของ “สัมผัส พึ่งประดิษฐ์” ก็สะท้อนจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ที่เป็นสำนึกใหม่ เป็นผลจากระบอบการศึกษาที่เน้นคุณธรรม สิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย และพลังปัญญา ซึ่งผู้เขียนนำประวัติศาสตร์การต่อสู้เรียกร้อง ฯลฯ มาปูเป็นพื้นฐานสำหรับผู้อ่านจะได้เห็นภาพตัวตนของ “สัมผัส พึ่งประดิษฐ์” ได้อย่างชัดเจนจากเรื่องราวชีวิตและอุดมการณ์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงดังปรากฏในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเป็นบันทึกชีวิต  80 ปี ของลูกศิษย์อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ผู้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ยุค มธก.ชื่อผู้แต่ง : คณะลูกศิษย์ ศูนย์นิติศาสตร์
รหัสสินค้า : 9789747051667
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 170 กรัม
  จำนวนหน้า : 136
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : ตุลาคม 2550


 
ราคา  80.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 68.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : ถอดรื้อปรัชญาศิลปะแบบตะวันตกเป็นศูนย์กลาง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

 ความเข้าใจเรื่องชีวิตและสังคมของมนุษย์ คือการถอดรื้อความคิดดั้งเดิมที่ครอบงำสังคมโลกรวมทั้งสังคมไทยมายาวนานในเรื่องความเหนือกว่าของตะวันตก และยังมีการแยกเนื้อหาเป็นระบบเสริมความเข้าใจยากให้ง่ายด้วยการโฟกัสข้อความเฉพาะเรื่อง เป็นหนังสือที่วิพากษ์ปรัชญาและประวัติศาสตร์ปรัชญาช่วงก่อนยุคสมัยใหม่ วิพากษ์ศิลปะแนวตะวันตกนิยมชื่อผู้แต่ง : ธีรยุทธ บุญมี
รหัสสินค้า : 9789749609279
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 310 กรัม
  จำนวนหน้า : 230
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2:พฤศจิกายน 2546


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 153.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,512,424 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474