22 กันยายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (117)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (194)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : ผีเสื้อ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9789744723017
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 210 กรัม
  จำนวนหน้า : 240
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 17 :เมษายน 2557


 
ราคา 100.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : รัชกาลที่ 5 กับการเกษตร เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือที่รวมรวมเรื่องราวและรูปภาพพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร รายงานน้ำฝนต้นข้าว พระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนังคัล การขุดคลอง คลองสายแรกในรัชกาลที่ 5เปรมประชากร การสร้างเขื่อนเจ้าพระยา ฯลฯชื่อผู้แต่ง : เอนก นาวิกมูล
รหัสสินค้า : 9786167056395
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 230 กรัม
  จำนวนหน้า : 168
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : สิงหาคม 2554


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 119.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : หมู่บ้านเล็กในตระกูลเป้า
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9786160408566
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 6 : กุมภาพันธ์ 2558


 
ราคา 185.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : ตลาดเล็กๆ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ตลาดเล็ก ๆ, ตะโกนกู่กลางป่าเปลี่ยว, เรือนร้านและอาราม, งานวัด, คูคลองและสะพาน, นาบัว, เที่ยวทุ่ง, ร้านกาแฟ, น้ำอัดลม, น้ำจรวด น้ำแข็งกด น้ำแข็งไส, ร้านหนังสือ, หนังสือพิมพ์-หนังสืองานศพ, หนังสือนิยาย-หนังสือสารคดี, ของเล่น, ตุ๊กตากล-ออโตมาต้า-คาราคูริ, คาราคูริที่บ้านพิพิธภัณฑ์, ร้านขายของเล่น, ร้านขายยา, ร้านถ่ายรูป, ร้านตัดผมชื่อผู้แต่ง : เอนก นาวิกมูล
รหัสสินค้า : 9786117056055
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2552


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 204.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : ชาตินิยมและหลังชาตินิยม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

งานทางวิชาการที่วิเคราะห์เลาะค้นชาตินิยมและแนวความคิดตั้งแต่อดีตจนถึงยุคโลกาภิวัตน์ ตลอดจนแนวโน้มแห่งชาตินิยมในอนาคต โดยจำแนกออกเป็น 3 ภาค ได้แก่ ข้อถกเถียงเรื่องชาติและชาตินิยม, โมเดลและพัฒนาการของชาตินิยมแบบต่าง ๆ และผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ชื่อผู้แต่ง : ธีรยุทธ บุญมี
รหัสสินค้า : 9789749609552
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 310 กรัม
  จำนวนหน้า : 228
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 3 : ตุลาคม 2547


 
ราคา  185.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 157.25 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : นาฏกรรมชาวสยาม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

อิทธิพลนาฏศิลป์ไทยที่มีครูสอนเต้นรำบัลเลต์ชาวรัสเซีย หลังจากที่ได้ชมการแสดงของละครไทย ชื่อคณะบุศย์มหินทร์ เป็นคณะละครไทยคณะแรกที่เดินทางไปเปิดการแสดงในทวีปยุโรปในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งต้องแลกด้วยตำแหน่งการงานอันสูงส่งของนายบุศย์ รวมทั้งชีวิตและผลงานของศิลปินสาขาต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงในอดีต ผู้เขียนลงตีพิมพ์ในนิตยสารต่าง ๆ มาแล้วชื่อผู้แต่ง : เอนก นาวิกมูล
รหัสสินค้า : 9789748468808
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 224
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2545


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : เรื่องเก่า ภาพเก่า
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวภาพเหตุการณ์ในอดีตที่เกี่ยวกับนักถ่ายรูป นักวาดรูปภาพยนต์ยุค 2470-2480 และเกร็ดประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่เขียนลงในนิตยสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ พ.ศ. 2542, เล่มโปรด พ.ศ. 2543-2544 และเรื่องเก่า ๆ จากหนังสือพิมพ์วายาโม พ.ศ. 2463ชื่อผู้แต่ง : เอนก นาวิกมูล
รหัสสินค้า : 9789749609026
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 280 กรัม
  จำนวนหน้า : 192
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2546


 
ราคา  170.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 144.50 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : วิเคราะห์งานเขียน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เป็นการแนะนำเชิงวิเคราะห์งานเขียนคัดสรรของอาจารย์ป๋วย  อึ๊งภากรณ์  (2459-2542) อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ซึ่งนอกจากจะมีชื่อเสียงในฐานะนักเศรษฐศาสตร์การคลังผู้ที่มีความสามารถและซื่อสัตย์แล้ว ยังเป็นนักเขียน นักการศึกษาคนสำคัญคนหนึ่งชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789742825683
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 130 กรัม
  จำนวนหน้า : 88
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : ตุลาคม


 
ราคา  55.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 46.75 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

      เป็นการสรุปรวบรวมองค์ประกอบความรู้และข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ที่ได้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางด้านวิชาการและช่วยในการผลักดันให้เกิดเจตจำนงสาธารณะที่จะร่วมกันนำและสร้างธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของไทยชื่อผู้แต่ง : ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช
รหัสสินค้า : 9789742828059
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 740 กรัม
  จำนวนหน้า : 416
ขนาด : 18.5 X 26
พิมพ์ : มกราคม


 
ราคา  370.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 185.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : เชียงใหม่กับภัยทางอากาศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     เรื่องเล่าจากประสบการณ์ในอดีตที่ถ่ายทอดเรื่องราวเป็นตอน ๆ เกี่ยวกับเครื่องบินสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ที่ทหารญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทย ความเป็นมา รายละเอียดของเครื่องบินยุคสงครามเมื่อหลายสิบปีก่อน โดยเฉพาะทางตอนเหนือของประเทศไทยหรือเชียงใหม่นั่นเอง....ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้น รูปภาพในอดีตที่หาดูได้ยาก ภาพสงคราม เครื่องบิน หนังสือพิมพ์เหตุการณ์ในอดีต ซึ่งรู้กันดีว่าสมัยนั้นกล้องถ่ายรูปมีราคาแพงและเสี่ยงที่จะได้ภาพเหล่านี้มาชื่อผู้แต่ง : คุณบุญเสริม สาตราภัย
รหัสสินค้า : 9789749609088
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : มิถุนายน 2546


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 127.50 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,740,877 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474