22 กันยายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (117)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (194)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : การบริหารสินเชื่อ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

      รวบรวมความรู้ด้านสินเชื่ออย่างครอบคลุมและสมบูรณ์ รอบรู้เรื่องสินเชื่อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อ ประเภทและแหล่งที่มาของสินเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อ การตรวจสอบความเสี่ยง การกำหนดอัตราดอกเบี้ย การตรวจสอบและติดตามหนี้สินและสินเชื่อการค้า...เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาด้านสินเชื่อ และบุคคลทั่วไปที่เริ่มต้นเรียนรู้เรื่องสินเชื่อชื่อผู้แต่ง : ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์
รหัสสินค้า : 9786167056180
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
  จำนวนหน้า : 192
ขนาด : 18.5 X 26
พิมพ์ : 2 : เมษายน 2553


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : การจัดการสินค้าเสื้อผ้า
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     หนังสือที่มีเนื้อหาด้านการจัดการ การซื้อขายสินค้าเสื้อผ้า การผลิตอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม การคำนวณต้นทุนเพื่อเสนอขาย การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการจัดการสินค้าเสื้อผ้าเป็นงานที่ต้องสัมพันธ์กับผู้ซื้อผู้ขายต่างประเทศและต้องร่วมมือประสานงานกับโรงงานผลิต ดังนั้น ศัพท์เทคนิค แบบฟอร์มต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้ประสบความสำเร็จของกิจการ หนังสือเล่มนี้จะช่วยท่านได้เป็นอย่างดีชื่อผู้แต่ง : อ.ศรีกาญจนา พลอาสา
รหัสสินค้า : 9789748468914
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 360
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : มกราคม


 
ราคา  310.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 263.50 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : การวางระบบบัญชี
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ตำราประกอบการเรียนวิชาการวางระบบบัญชี เนื้อหาประกอบด้วยลักษณะองค์ประกอบของระบบบัญชี หลักการ และเทคนิคการวางระบบบัญชี หลักเกณฑ์ในการออกแบบฟอร์มเทคนิคการเขียนผังงาน แนวทางการทำระบบบัญชี การแก้ปัญหา ฯลฯ เหมาะสำหรับนักศึกษาบัญชีและผู้สนใจใหม่ พร้อมซีดีโจทย์และเฉลยการบัญชี, PowerPoint สรุปการบัญชี และ Case กรณีศึกษา ตัวอย่างต่าง ๆ ฯลฯ

 ชื่อผู้แต่ง : อ.สุขุม โพธิสวัสดิ์
รหัสสินค้า : 9786162692376
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 330
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 12 : พฤศจิกายน 2556


 
ราคา  300.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 255.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : วัสดุที่ใช้ผลิตและตกแต่งเสื้อผ้า
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     หนังสือประกอบการศึกษาสำหรับนักศึกษาด้านผ้าและเครื่องแต่งกาย มุ่งเน้นให้เกิดความรู้ในการเลือกใช้วัสดุที่ใช้ผลิตและตกแต่งเสื้อผ้า และเหมาะสำหรับผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต และสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตนชื่อผู้แต่ง : ผศ.สาคร ชลสาคร
รหัสสินค้า : 9789749609576
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 280 กรัม
  จำนวนหน้า : 144
ขนาด : 18.5 X 26
พิมพ์ : มีนาคม 2548


 
ราคา  130.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 110.50 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มืออ่านข่าวภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     ผู้ที่ศึกษาภาษาอังกฤษมานานหลายปี อาจเคยประสบปัญหาการอ่านข่าวภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์และสื่ออื่น ๆ ไม่รู้เรื่อง ที่เป็นดังนี้ก็เพราะเราไม่เคยเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้เฉพาะทางในการข่าวมาก่อน ซึ่งแตกต่างจากภาษาอังกฤษที่เราเคยเรียนตามตำราทั่วไป แต่พอผู้เขียนเข้ามาสู่ชีวิตวัยทำงานที่จำเป็นต้องอ่านข่าวสารทุกวัน จึงได้รู้ว่าการอ่านข่าวไม่ได้ยากอย่างที่เราคิด ขอเพียงเราเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของข่าวซึ่งรวมถึง หัวข้อข่าว องค์ประกอบของเนื้อข่าว คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในข่าว และชื่อหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่เป็นข่าวบ่อย ๆ เท่านี้เราก็จะอ่านข่าวได้อย่างรู้เรื่องและสนุกกับการอ่าน ซึ่งเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ มีอยู่ทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้....ชื่อผู้แต่ง : อ.ยงยุทธ ขำคง
รหัสสินค้า : 9789745764149
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 208
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : ธันวาคม 2551


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 136.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือพุทธประวัติ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     เรื่องพุทธประวัติได้เป็นแบบเรียนสำหรับผู้สอบวิชานักธรรมมาอย่างเนิ่นนาน ตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสยังมีพระชนม์อยู่ จนถึงบัดนี้ ฉะนั้น "คู่มือพุทธประวัติ" เล่มนี้ ที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงไว้นี้ จึงยังจำเป็นสำหรับผู้เรียนและสมัครสอบวิชานักธรรม ซึ่งมีการสอบเป็นประจำทุกปี ....วรรณคดีเรื่องพุทธประวัตินั้น สมเด็จฯ ได้ทรงนิพนธ์ขึ้น และจัดพิมพ์ขึ้นใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2455 หรือเกือบหนึ่งร้อยปีมาแล้ว ทั้งลักษณะที่ทรงนิพนธ์ ถ้อยคำ ภาษาและการอ้างอิงจึงเป็นไปตามยุคสมัย การนำมาศึกษาในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องมีการอภิปราย ชี้แนะเป็นแนวทางให้ได้เห็นและได้เข้าใจ เกิดความสะดวกในการศึกษาและตีความต่อไป...ชื่อผู้แต่ง : อ.ล้อม เพ็งแก้ว
รหัสสินค้า : 9789747489903
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 210 กรัม
  จำนวนหน้า : 136
ขนาด : 15.5x22.5
พิมพ์ : 2 : สิงหาคม 2550


 
ราคา  110.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 93.50 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,740,877 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474