21 สิงหาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (39)
 กฎหมายทั่วไป (116)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (67)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (0)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (25)
 อื่นๆ (192)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : นิทานดังฟังจากทั่วโลก เล่ม 1 ตอน นิทานทำไม ขานไขสรรพสิ่ง จริงอย่างไรให้ไตร่ตรอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     นิทานเล่ม  1 นี้ได้ต้นเค้ามาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ชาวเมือง และนักปรัชญาชั้นยอดของคนโบราณทั่วโลก บุคคลดังกล่าวได้สร้างและสั่งสมมรดกทางปัญญาจากคนรุ่นหนึ่งมายังคนอีกรุ่นหนึ่ง โดยรักษาภูมิปัญญาฉลาดหลักแหลมให้คงอยู่เหมือนเดิม ประกอบด้วยเรื่องทำไมจึงมีมนุษย์คนแรก ?, ทำไมฟ้าต่ำแล้วจึงมีสูง ?, ทำไมจึงมีลิงเป็นตัวแรก, ทำไมหอยทากจึงร้องไห้ ? ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ศ. ดร. สิทธา พินิจภูวดล, คุณ เสาวลักษณ์ อนันตศานต์
รหัสสินค้า : 9789749609149
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 160 กรัม
  จำนวนหน้า : 112
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : ตุลาคม 2546


 
ราคา  90.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 76.50 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : นิทานดังฟังจากทั่วโลก เล่ม 2 ตอน นิทานสอนใจ ให้พลังปัญญา ชนะปัญหาชีวิต
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     นิทานเล่ม 2 นี้ ได้ต้นเค้ามาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และปรัชญาชั้นยอดของคนโบราณทั่วโลก นำมาเล่าใหม่ด้วยลีลาและวิธีเล่าเรื่องที่ทันสมัยขึ้นแต่ก็ยังคงรักษาภูมิปัญญาและความแหลมคมเอาไว้เหมือนเดิม เชิญผู้อ่านวิเคราะห์นิทานแห่งภูมิปัญญาล้ำเลิศ เช่น เรื่องความพอเพียงคือมิตรแท้, ปรัชญาคนหัวล้าน, ความคุ้นเคยทำให้หมดความเกรงใจ, มิตรหรือศัตรู, เพื่อนแท้หายาก ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ศ. ดร. สิทธา พินิจภูวดล, คุณ เสาวลักษณ์ อนันตศานต์
รหัสสินค้า : 9789749609156
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 130 กรัม
  จำนวนหน้า : 88
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2547


 
ราคา  70.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 59.50 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : นิทานดังฟังจากทั่วโลก เล่ม 3 ตอน นิทานรื่นรมย์ ลับคมความคิด
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     เล่ม 3 นี้ผู้เขียนได้เก็บความจากนิทานเก่าโบราณและกลางเก่ากลางใหม่ นำมาเล่าใหม่ให้สอดคล้องกับผู้ฟังและสอดคล้องกับสไตล์ของผู้เล่าดังเช่นที่ปฏิบัติต่อ ๆ กันมาทุกสมัย ผู้ฟังสมัยโน้นกับสมัยนี้ จะได้ฟังเรื่องเดียวกันด้วยรายละเอียดและวิธีเล่าต่างกัน ขอเน้นว่าเป็นจุดเดียวกัน....นิทานเล่มนี้มุ่งความสนุกสนานเบิกบานที่เกิดจากสิ่งที่เหลือเชื่อ ไม่น่าจะเป็นไปได้และเกิดจากความบกพร้องของมนุษย์เราที่ขึ้นบอกกันตรง ๆ ไม่ได้ แต่ถ้าบอกอ้อมๆ ผ่านอารมณ์ขันมักจะได้ผล....มีเรื่อง ลักสามต่อ, เจ้าอยู่ไหน, พลังของนิ้วชี้กับนิ้วกลาง ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ศ. ดร. สิทธา พินิจภูวดล, คุณ เสาวลักษณ์ อนันตศานต์
รหัสสินค้า : 9789749609309
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 130 กรัม
  จำนวนหน้า : 112
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2547


 
ราคา  70.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 59.50 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : ตามหาหมูเน่า
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     หมูเน่า ตุ๊กตาหมูตัวโปรดของน้องปูเป้หายไปจากบ้านอย่างไร้ร่องรอย ไม่มีใครรู้ว่ามันหายไปไหน และหายไปอย่างไร เพื่อน ๆ ของหมู่เน่าสงสารน้องปูเป้ จึงขอร้องให้เทวดาฝันหวานช่วยตามหาเจ้าหมูน้อย ปฏิบัติการตามหาหมูเน่าจึงเริ่มต้นขึ้น!!!ชื่อผู้แต่ง : คุณทิพย์มณี ตะเภาหิรัญ
รหัสสินค้า : 9789749609927
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 100 กรัม
  จำนวนหน้า : 64
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : มีนาคม 2549


 
ราคา  55.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 46.75 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : ผจญภัยเมืองแสนสุข
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     ผจญภัยเมืองผักแสนสุข เป็นเริ่องราวการผจญภัยของ มะยม เด็กชายผู้เกลียดการกินผักเป็นที่สุด แต่กลับต้องเข้ามาอยู่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยผัก มะยมอาสาไปเป็นผู้ปราบ แม่มดขนมหวาน แม่มดผู้ต้องการเปลี่ยนเมืองผักให้กลายเป็นขนมหวาน อาวุธอย่างเดียวที่เขามีคือคุกกี้เล็ก ๆ ไม่กี่อัน มะยมผู้กล้าหาญจะจัดการกับนางแม่มดได้หรือไม่ ต้องติดตาม!!!ชื่อผู้แต่ง : ม้าหมุน
รหัสสินค้า : 9789749609934
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 100 กรัม
  จำนวนหน้า : 64
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : มีนาคม 2549


 
ราคา  55.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 46.75 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : กระปุกกับปีศาจฟองฟู
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     กระปุกกับปีศาจฟองฟู เรื่องราวของมิตรภาพในความแตกต่างระหว่าง...กระปุก เด็กชายผู้ไม่ชอบสระผม และไม่ยอมสระผมเอง ถ้าคุณแม่ไม่สระให้ และ ฟองฟู ปีศาจน้อยผู้รักการสระผมที่สุด มันออกเดินทางตามหายาสระผมแบบแปลก ๆ จนถึงบ้านของกระปุก ทั้งสองมาพบและกลายเป็นเพื่อนรักกันได้ยังงัยนะ ถ้าอยากรู้เริ่มอ่านได้เลย!!!ชื่อผู้แต่ง : คุณดลฤดี ธรรมรัตนรังสี
รหัสสินค้า : 9789749609941
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 100 กรัม
  จำนวนหน้า : 64
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : มีนาคม 2549


 
ราคา  55.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 46.75 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : ของขวัญวันพิเศษ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

       ของขวัญวันพิเศษ เป็นเรื่องราวความชุลมุนวุ่นวายของภารกิจลับของสองพี่น้องป๋องกับแป้ง ที่ช่วยกันทำขนมเค้กเป็นของขวัญครบรอบแต่งงานให้พ่อกับแม่ ระหว่างที่พ่อกับแม่ไม่อยู่บ้าน แต่เพราะทั้งสองไม่เคยทำเค้กมาก่อน ความวุ่นวายจึงเกิดจึ้นตั้งแต่เริ่มลงมือ ปฏิบัติการชุลมุนของสองพี่น้องจะจบลงอย่างไร ต้องติดตาม!!!ชื่อผู้แต่ง : คุณศรินธร ภัศดาวงศ์
รหัสสินค้า : 9789749609958
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 100 กรัม
  จำนวนหน้า : 64
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : มีนาคม 2549


 
ราคา  55.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 46.75 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,686,043 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474