21 สิงหาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (33)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (39)
 กฎหมายทั่วไป (116)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (67)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (0)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (25)
 อื่นๆ (192)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : คู่มือการใช้ยาสมุนไพรประจำบ้าน (1)
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     หนังสือรวบรวมตำรับยาสมุนไพรรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจต่าง ๆ เช่น หวัด หืด หอบ ฯลฯ ที่เกิดขึ้นกับเราได้ทุกเวลา พร้อมทั้งวิธีปรุงยา วิธีใช้ยาให้ถูกโรค ถูกขนาด อ่านเข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้ถูกต้อง อีกทั้งจะได้นำยาสมุนไพรไทยที่หาได้ง่ายและมีอยู่ทั่วไปมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ต้องซื้อยาราคาแพงอีกต่อไปชื่อผู้แต่ง : คุณกัญญา จงฌานสิทโธ
รหัสสินค้า : 9789749609132
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 170 กรัม
  จำนวนหน้า : 112
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2546


 
ราคา  90.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 76.50 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : วิถีชี่กง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     วิถีชี่กง เคยตีพิมพ์ในคอลัมน์ประจำของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ มาแล้วในช่วงปี พ.ศ.2542-2543 ผู้เขียนได้รวบรวมออกมาเป็นเล่มเพื่อให้ท่านที่สนใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยวิธีการฝึกฝนชี่กงนำไปประกอบการฝึกฝน ส่วนผู้ที่ไม่เคยรู้จักชี่กงจีนเลยก็จะได้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน สามารถนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนได้ชื่อผู้แต่ง : สันติ ตั้งรพีพากร
รหัสสินค้า : 9789748468297
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 190 กรัม
  จำนวนหน้า : 152
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2543


 
ราคา  110.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 55.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : ธาตุเจ้าเรือนกับนักบริหาร
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ การดูแลสุขภาพควรมีความรู้เรื่องของตัวเราให้มากกว่าที่เรา ๆ ท่าน ๆ รู้ ธาตุเจ้าเรือนผูกพันแนบแน่นกับการดูแลป้องกันรักษาสุขภาพตามแนวของแพทย์แผนไทย ในแง่มุมของเรื่อง ดิน น้ำ ลม ไฟ ที่เรียกว่า ธาตุเจ้าเรือน ซึ่งเป็นศาสตร์โบราณ นับเป็นหนังสือที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในเรื่องการดูแลสุขภาพที่ดีเล่มหนึ่งชื่อผู้แต่ง : คุณวิลาวัณย์ วิวัฒนากันตัง, คุณประสิทธิ์ ตินารักษ์
รหัสสินค้า : 9789748468303
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 170 กรัม
  จำนวนหน้า : 120
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : มีนาคม 2546


 
ราคา  70.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 35.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : ลางเนื้อชอบลางยา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เรื่องต่าง ๆ ที่มีทั้งประวัติศาสตร์ นิทานตำนานเกี่ยวกับยาสมุนไพร ฤาษีดัดตนความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาลแบบโบราณ รวมถึงประวัติหมอชีวก โกมารภัจจ์ ตลอดจนถึงคัมภีร์มรณญาณสูตร ซึ่งว่าด้วยอาการของคนใกล้จะตายว่ามีอะไรสำแดงให้ปรากฏอันเป็นเรื่องหาอ่านได้ยากชื่อผู้แต่ง : ส. พลายน้อย
รหัสสินค้า : 9789748468365
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 260 กรัม
  จำนวนหน้า : 192
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 3 : มีนาคม 2544


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 136.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : เปิดกรุกระบวนท่าฤๅษีดัดตน ลีลาไทยคลายเส้น
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การรวบรวมขั้นตอนวิธีการฝึกกายภาพบำบัดแบบฤๅษีดัดตน ในกระบวนท่าต่าง ๆ ที่สามารถฝึกตามได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกาย หรือกายภาพบำบัด ภายในเล่มมีภาพประกอบตามแบบฤๅษีดัดตนทั้ง 80 ท่า เพื่อประกอบการฝึกได้อย่างถูกต้องและได้ผลชื่อผู้แต่ง : คุณอธิยุต วรรณโพยม
รหัสสินค้า : 9789748468792
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 270 กรัม
  จำนวนหน้า : 200
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : ตุลาคม 2545


 
ราคา  170.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 144.50 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : รอดตายได้อย่างไร
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     หนังสือที่เรียบเรียงจากประสบการณ์ตรงของผู้ป่วยโรคหัวใจที่รอดตายอย่างหวุดหวิด ผู้เขียนเล่าถึงอาการป่วยของโรคหัวใจ ทางเลือกในการรักษา และการตัดสินใจเข้ารับการรักษา ตลอดจนการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดได้อย่างน่าสนใจ เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนไม่เฉพาะคนที่รู้ว่าเป็นคนป่วยว่าอย่านิ่งนอนใจอย่าลังเลในการรักษา อย่ากลัวการผ่าตัด ให้เชื่อมั่นว่าแพทย์ไทยมีฝีมือไม่แพ้ชาติใดในโลก ผู้ป่วยควรอ่าน ผู้ไม่ป่วยยิ่งต้องอ่านชื่อผู้แต่ง : สมิต สัชฌุกร
รหัสสินค้า : 9789749609835
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 170 กรัม
  จำนวนหน้า : 124
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1:มกราคม 2549


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 85.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : ตำรับยาแผนไทยภาคใต้
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวบรวมโดยหมอพื้นบ้าน ผ่านประสบการณ์จริงจากการรักษายาวนาน ทุ่มเทจิตใจบันทึกไว้เพื่อเปิดเผยแด่สาธารณชน ตำรับยาแผนไทยเล่มนี้ เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคใต้ แต่ภาคอื่น ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ รวบรวมมาจากประสบการณ์จริงในการใช้ยาสมุนไพรรักษาผู้ป่วย และใช้ได้ผลตามสมุฏฐานโรคของคนไข้แต่ละคน เป็นการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรคที่ตรงกับโรค เป็นการประหยัดทรัพย์สินเงินทองอีกทางหนึ่งด้วย ตำรายาเล่มนี้จะไม่มีการอ้างถึงตำรับยาจากผู้เขียนอื่น ๆ ที่ไม่มีประสบการณ์รักษาจริง แต่ได้มาจากประสบการณ์โดยตรงของคุณหมอทั้งสามท่าน คือ คุณหมอร่วม รัตนะ, คุณหมอฉิ้น มโนเรศ และอาจารย์หมอประกอบ อุบลขาว ซึ่งได้ใช้ยารักษาคนไข้ในภาคใต้มายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์หมอประกอบฯ ท่านเป็นแพทย์แผนไทย และเป็นครูผู้ฝึกสอนในวิชาเภสัชกรรมไทย และเวชกรรมไทยมาไม่น้อยกว่า 30 ปี ตำรับยาในหนังสือเล่มนี้ผู้อ่านหาวัสดุตัวยาและนำมาประกอบยาได้ด้วยตนเองอย่างแน่นอน...ชื่อผู้แต่ง : อ.ร่วม รัตนะ, ฉิ้น มโนเรศ, อ.ประกอบ อุบลขาว
รหัสสินค้า : 9789749436493
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 210 กรัม
  จำนวนหน้า : 168
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1:ตุลาคม 2549


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 119.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : ความปลอดภัยของลูกหลาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     ชีวิตของเด็กในความรับผิดชอบ, การเกิดอุบัติเหตุต่อเด็ก, การจัดบ้าน 5 ส. รอรับเด็ก, การตรวจสอบความปลอดภัยในบ้าน, การสร้างสภาพการณ์ที่ปลอดภัย, การระมัดระวังการกระทำที่ไม่ปลอดภัย, การป้องกันอุบัติเหตุที่มักเกิดกับเด็ก, การนำเด็กออกไปนอกบ้าน, การส่งลูกเข้าโรงเรียน, บทเรียนจากเรื่องจริงชื่อผู้แต่ง : สมิต สัชฌุกร
รหัสสินค้า : 9789743284854
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 150 กรัม
  จำนวนหน้า : 112
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : กันยายน 2552


 
ราคา  90.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 76.50 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : ปลายทางชีวิต..ขอลิขิตการรักษา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ทั้งมิติทางด้านการแพทย์ กฎหมายและมิติทางด้านจิตใจซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะจิตสุดท้ายที่ดีจะช่วยให้ผู้ที่จากไปไปสู่สุคติ ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
รหัสสินค้า : 9786162693144
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 180
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2557


 
ราคา  170.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 144.50 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : ญาติจะช่วยดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างไร..ให้ชีวิตมีคุณค่าในเวลาที่เหลืออยู่
บทคัดย่อ / สารบาญ :

Hospice จะเป็นสถานที่กึ่งบ้านกึ่งโรงพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลเพื่อบรรเทาอาการ บรรเทาความเจ็บปวด และได้ใช้เวลาในระยะสุดท้ายของชีวิตนี้ อยู่กับตรอบครัวยและคนที่ตนรักโดยไม่ต้องถูกพันธนาการด้วยเครื่องมือต่างๆ

Hospice จึงเป็นเสมือนบ้านที่มีลักษณะกึ่งบ้านกึ่งโรงพยาบาลที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิตให้ได้จากไปอย่างสงบตามวิถีธรรมชาติชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
รหัสสินค้า : 9786162693717
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 112
ขนาด : 15.5x23.5
พิมพ์ : มิถุนายน 2558


 
ราคา  80.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 68.00 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,686,872 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474