21 สิงหาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (39)
 กฎหมายทั่วไป (116)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (67)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (0)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (25)
 อื่นๆ (192)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่คนไทยควรอ่าน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

สารานุกรมฉบับนี้เป็นฉบับสังเขป ซึ่งบรรณาธิการได้ใช้วิธีตัดต่อและเรียบเรียงขึ้นใหม่จากสารานุกรมฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์โดยสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในปี 2541 โดยมุ่งหวังที่จะเผยแพร่และกระตุ้นให้เยาวชนและคนทั่วไปได้มีโอกาสรู้จักและสนใจที่จะหาอ่านหนังสือดี ๆ มากขึ้นชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789742826352
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 200
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : มกราคม


 
ราคา  125.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 62.50 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : สารานุกรมแนะนำหนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้เป็นบทสรุปจากโครงการวิจัยเชิงเอกสารและการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะคัดเลือกหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชนไทย จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นคู่มือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู เด็กและเยาวชนได้รู้จักหนังสือดี ๆ และเลือกอ่านเพื่อประเทืองปัญญาได้อย่างถูกจุดเพื่อจะได้นำสืบค้นข้อมูล หนังสือที่ต้องการในลำดับต่อไปชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789748468402
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 380
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : มีนาคม 2544


 
ราคา  290.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 145.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : หนังสือดี ในรอบหลายศตวรรษ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

แนะนำหนังสือดีทั้งของโลกตะวันตกและของไทยเพื่อกระตุ้นและเป็นบันไดให้คนไทยได้รู้จักหนังสือดี ๆ และเกิดความสนใจที่จะอ่านหนังสือดี ๆ เพิ่มขึ้น รายชื่อและเรื่องย่อหนังสือดีในรอบหลายศตวรรษ ประกอบด้วย 1) หนังสือดีของโลกตะวันตก 100 เล่ม 2) หนังสือดีในรอบศตวรรษ 172 เล่ม 3) นวนิยายดีเด่น 100 เล่มในรอบศตวรรษ 4) หนังสือรุ่นเก่าของไทย 5) หนังสือแนวพัฒนาตัวเองและแนวการบริหารจัดการเพื่อความสำเร็จที่ดีที่สุด 100 เล่ม 6) รายชื่อหนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่คนไทยควรอ่าน 7) หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน ซึ่งทั้งหมดคัดเลือกโดยคณะบรรณาธิการหนังสือ Good Morning, คณะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนนิวยอร์ก, คณะบรรณาธิการ Modern Libary, คณะนักวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และจากผู้อ่านที่ได้คัดเลือกมาชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789749609453
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 236
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2547


 
ราคา  210.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 178.50 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,686,044 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474