22 กันยายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (117)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (194)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : Kaew the playful
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พระราชนิพนธ์วรรณกรรมเยาวชนแก้วจอมแก่นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9786160418565
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 328
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : ตุลาคม 2557


 
ราคา 295.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : Kaew the Naughty
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พระราชนิพนธ์วรรณกรรมเยาวชน แก้วจอมซน เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9786160418589
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 320
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : ตุลาคม 2557


 
ราคา 0.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : แก้วจอมแก่น
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พระราชนินิพนธ์วรรณกรรมเยาวชนชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9786160418510
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 43 : กุมภาพันธ์ 2558


 
ราคา 165.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : ปฏิวัติเบา ๆ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บางวันในบางมุม กลางป่าเขา ของเหล่าศิลปิน นำเสนอเรื่องราวของเหล่าศิลปินเพื่อชีวิต ผู้ถูกบีบเค้น บังคับ ขับไสไล่ส่งให้เข้าป่าไปเป็นนักปฏิวัติ เลือกเสนอในมุมมองสบาย ๆ ของการใช้ชีวิตอยู่ในป่าของกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้นำประสบการณ์ต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมาสร้างความบันเทิงแก่คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีชื่อผู้แต่ง : คุณศิลา โคมฉาย
รหัสสินค้า : 9789749609194
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 248
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : ตุลาคม 2546


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 170.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : วรรณกรรมการเมืองไทย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ไม่มียุคสมัยใดในประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยที่การเจริญเติบโตของวรรณกรรมการเมืองไทยจะขยายตัวทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่ยิ่งใหญ่เท่ากับช่วงเวลาหลังวันมหาปิติของคนไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2516 ด้วยรูปลักษณ์ที่ต่าง ๆ ไปจากยุคที่ผ่านมาก่อนหน้านั้น หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนรากเหง้า การก่อเกิดการเติบโตและพัฒนาการของงานวรรณกรรม โดยเริ่มตั้งแต่ลักษณะสากลและรากเหง้าของวรรณกรรมการเมือง การก่อเกิดวรรณกรรมทางการเมือง จนกระทั่งคลื่นสูงมาถึงชื่อผู้แต่ง : ชัยสิริ สมุทวณิช
รหัสสินค้า : 9789748468518
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 170 กรัม
  จำนวนหน้า : 112
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : กันยายน 2544


 
ราคา  95.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 47.50 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : ชะตากรรมและนักเล่าเรื่อง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

รวมเรื่องสั้นชุดใหม่ที่นำเสนอสาระอย่างให้ความบันเทิง ที่มีท่วงทำนองเร้าใจดิ่งลึกสั่นสะเทือนความรู้สึก
นึกคิด จังหวะจะโคนลงตัวพอเหมาะพอดี เน้นบันเทิงอย่างมีศิลปะของปมผู้ร้อยระหว่างข้อต่อชีวิต
ชะตากรรมและนักเล่าเรื่อง มีทั้งหมด 14 เรื่อง เช่น ขาที่หักพับ, รอยยิ้ม, คุณลุงหมาป่า, แมลงเม่า, ผู้ชม, นิทานวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งใช้กลวิธีทางวรรณกรรมศิลป์สร้างสรรค์ภาพชีวิตได้อย่างชัดเจน สละสลวยชื่อผู้แต่ง : คุณศิลา โคมฉาย
รหัสสินค้า : 9789748468853
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 170 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : ธันวาคม 2545


 
ราคา  95.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 80.75 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : ครอบครัวกลางถนน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือรวมเรื่องสั้นที่ชนะการประกวดรางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้น จากคณะกรรมการตัดสินวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(ซีไรต์) ของประเทศไทยประจำปี พ.ศ.2536 เป็นเรื่องสั้นซึ่งสะท้อนภาพชีวิตคนเมืองในสังคมปัจจุบันที่กำลังเผชิญปัญหาครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองจำนวน 13 เรื่องเช่น ขาซ้ายของแม่, ถ้าผมเป็นพ่อ, ด่าน, คืนเหน็บหนาว เป็นต้น ซึ่งใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์สร้างสรรค์ภาพชีวิตได้อย่างชัดเจนด้วยภาษาที่กระชับและภาพพจน์ก่อให้เกิดจินตภาพ ทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์และสะท้าน สะท้อนใจและได้อรรถรสและสำนึกถึงบทบาทของตนในฐานะเป็นสมาชิกของสังคมชื่อผู้แต่ง : คุณศิลา โคมฉาย
รหัสสินค้า : 9786162691508
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 160 กรัม
  จำนวนหน้า : 164
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 18 : มีนาคม 2556


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 85.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : เรามองดาวกันคนละดวง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

8 เรื่องราวของผู้คนและชีวิตซึ่งสะท้อนการมองโลกในมุมคิดที่แตกต่างไปจากความคิดกระแสหลัก และกล้าลุกขึ้นมาต่อสู้ยืนยันในความเชื่อนั้น ของ สมิทธิ ธนานิธิโชติ ช่างภาพ นักเขียนสารคดี ฯลฯ เขาผ่าน พบ หยุด รอจังหวะเพื่อบันทึกบางสิ่งจากความคิดและความจริงเหล่านั้นในช่วงเวลาหนึ่งแล้วเปลี่ยนแปรออกมาเป็นภาพถ่ายและเรื่องเล่าชื่อผู้แต่ง : คุณสมิทธิ ธนานิธิโชติ
รหัสสินค้า : 9786167056074
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 270 กรัม
  จำนวนหน้า : 188
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2553


 
ราคา  165.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 140.25 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : ร้อยคม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ร้อยคม ยังคงเล่าเรื่องราวชีวิตของคนทั่วไปที่เราพบเห็นแทบทุกวัน ตำรวจ มือปืน นักการเมือง คนค้ายา โสเภณี นักวิ่งราว อาชญากร ฯลฯ เรื่องราวของพวกเขามีทั้งด้านที่เป็นสุข ด้านทุกข์ และด้านที่ตื่นเต้น

ร้อยคม เลือกเสนอเรื่องเหล่านี้ในมุมมองของนิยาย twist ending อ่านสนุก อ่านเพลิน และได้รับวิตามินพอสมควรชื่อผู้แต่ง : วินทร์ เลียววาริณ
รหัสสินค้า : 9786167455136
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 240 กรัม
  จำนวนหน้า : 216
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : 2555


 
ราคา 185.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : สมุดปกดำกับใบไม้สีแดง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

สมุดปกดำกับใบไม้สีแดง เป็นรวมเรื่องสั้นหักมุมจนจบ รางวัลชมเชยคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2538 เล่าเรื่องราวชีวิตของคนทั่วไปที่เราเดินผ่าน : ตำรวจ โจร มือปืน ทหาร คนค้ายา โสเภณี แมงดา อาขญากร เจ้าพ่อ ฯลฯ เรื่องราวของพวกเขามีทั้งด้านที่เป็นสุข ด้านที่ตื่นเต้น และด้านที่ขมขื่นเจ็บปวดชื่อผู้แต่ง : วินทร์ เลียววาริณ
รหัสสินค้า : 9786167455181
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 248 กรัม
  จำนวนหน้า : 216
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : 2556


 
ราคา 185.00 บาท


 
Page 1 | 2 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,740,877 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474