21 สิงหาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (33)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (39)
 กฎหมายทั่วไป (116)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (67)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (0)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (25)
 อื่นๆ (192)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 
 
 ลำดับที่ : 11
 
  ชื่อหนังสือ : ทักษิโณโลกาภิวัตน์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     จุดจบประเทศไทยภายใต้การรุกรานเพื่อยึดครองของบรรษัททุนข้ามชาติที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ ? คำตอบอยู่ที่สำนึกความเป็นไท และปัญญาคนไทยที่รู้เท่าทันความปลิ้นปล้อนหลอกลวง กับดักมรณะ หรือแผนร้ายของสิ่งที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ หนังสือเล่มนี้จะเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างด้านเงินทุนและทรัพย์สินของกลุ่มบรรษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่กับทุนชาติในประเทศเล็กที่เผชิญปัญหาการทำข้อตกลงการค้าเสรี การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการดำเนินนโยบายตามแนวทางลัทธิเสรีนิยมใหม่อย่างสุดขั้วในลาตินอเมริกาชื่อผู้แต่ง : ธีรยุทธ บุญมี
รหัสสินค้า : 9789749609415
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 247
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : กรกฎาคม 2547


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 170.00 บาท

 ลำดับที่ : 12
 
  ชื่อหนังสือ : การเปลี่ยนแปลงสังคม วัฒนธรรม การเมือง ครั้งที่ 2 ของไทย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     หนังสือวิพากษ์วิจารณ์ระบบการเมืองพรรคเดียว ภายหลังการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองครั้งสำคัญของประเทศ เพื่อให้ผู้อ่านรู้เท่าทันข้อดีข้อเสียของนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลชื่อผู้แต่ง : ธีรยุทธ บุญมี
รหัสสินค้า : 9789749609637
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 120 กรัม
  จำนวนหน้า : 76
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : มีนาคม 2548


 
ราคา  65.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 55.25 บาท

 ลำดับที่ : 13
 
  ชื่อหนังสือ : วิธีโกหก เพื่อสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     นับตั้งแต่แอนโธนี รอบบินส์ อัจฉริยะซุปเปอร์ซีอีโอชาวอเมริกันออกหนังสือชื่อ อำนาจล้นฟ้า : นวศาสตร์แห่งความสำเร็จของบุคคล (Unlimited Power : The New Science of Personal Achievement) นักธุรกิจ ผู้บริหาร และซีอีโอประเทศต่าง ๆ พากันชื่นชมและนำหลักคิดจากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ปฏิบัติ และถึงกับแนะนำกันว่าเพียงอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว คุณก็จะประสบความสำเร็จได้ พิทยา ว่องกุล ได้นำเอาหลักคิดว่าด้วยการโกหกเพื่อประสบความสำเร็จในบทที่ 5 ของหนังสือเล่มนี้ มาเขียนเปรียบเทียบให้เห็นพฤติกรรมของซีอีโอหรือนักการเมืองไทย ซึ่งนำวิธีการโกหกจากบทนี้มาใช้อย่างแพร่หลายในสังคมไทย เราในฐานะลูกจ้างและประชาชน ผู้อยู่ใต้การปกครองของเหล่าซีอีโอและผู้บริหารประเทศที่ใช้หนังสือดังกล่าวเป็นคู่มือ จึงจำเป็นต้องรู้เท่าทันพฤติกรรมและวิธีคิดของเหล่านั้นว่ามีหลักคิดและวิธีปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ การโกหกตลบตะแลง ความจริงใจรักษาสัตย์ สิ่งไหนคือวิธีที่พวกเขายึดถือและแนะนำสั่งสอนกันชื่อผู้แต่ง : อ.พิทยา ว่องกุล
รหัสสินค้า : 9789749609644
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 140 กรัม
  จำนวนหน้า : 96
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : พฤษภาคม 2548


 
ราคา  75.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 63.75 บาท

 ลำดับที่ : 14
 
  ชื่อหนังสือ : เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     วิเคราะห์เหตุการณ์ที่ประเทศไทยต้องกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในวงไพบูลย์ร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออก ซึ่งมีญี่ปุ่นเป็นผู้นำ, พฤติกรรมและอุดมการณ์ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ในแผนการสร้างชาติในช่วงที่กองทหารญี่ปุ่นอยู่ในประเทศไทย,ข้อขัดแย้งทางความคิดและพฤติกรรมของกลุ่มผู้นำทางการเมือง ทหารและพลเรือน, สภาวะเศรษฐกิจ และขบวนการเสรีไทยชื่อผู้แต่ง : แถมสุข นุ่มนนท์
รหัสสินค้า : 9789749609767
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 310 กรัม
  จำนวนหน้า : 240
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 3:ตุลาคม 2548


 
ราคา  185.00  บาท
ลด: 20%
ขาย 148.00 บาท

 ลำดับที่ : 15
 
  ชื่อหนังสือ : ยึดรัฐบาล
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     สารคดีประวัติศาสตร์การเมืองไทยบันทึกเรื่องราวผ่านนักหนังสือพิมพ์ที่เคยประสบกับยุคนั้น สมบูรณ์ วรพงษ์ เรียบเรียงออกมาเป็นหนังสือ ยึดรัฐบาล บอกเล่าเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2500 เมื่อครั้งจอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชน์ ทำการประหารยึดอำนาจการปกครองจากจอมพลป.พิบูลสงคราม สภาพสังคมบ้านเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นกลียุคสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นสาเหตุหนึ่งจากหลายสาเหตุของการล่มสลายของอำนาจสมัยจอมพล ป. การดำเนินนโยบายผูกมัดตนเองกับฝั่งตะวันตกที่มากเกินขอบเขต ความระส่ำระสายของบ้านเมืองและประชาชนที่ขาดการเหลียวแลจากผู้ปกครอง การคอร์รัปชั่น การกอบโกยผลประโยชน์เห็นแก่ได้อย่างไม่ลืมหูลืมตา การเลือกตั้งสกปรกปี 2500 ล้วนผลักดันให้ประชาชนผู้รักความเป็นธรรมลุกขึ้นเรียกร้องจนท้ายที่สุดเกิดการแตกแยกแตกคอกันภายในคณะรัฐบาล และจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชน์ ทำการรัฐประหารขึ้นเถลิงอำนาจนำอำนาจเผด็จการทหารเข้ามาแทนที่ รายละเอียดทั้งหมดนี้มีอยู่ใน ยึดรัฐบาลชื่อผู้แต่ง : สมบูรณ์ วรพงษ์
รหัสสินค้า : 9789749609811
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 380 กรัม
  จำนวนหน้า : 280
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2:มีนาคม 2549


 
ราคา  225.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 191.25 บาท

 ลำดับที่ : 16
 
  ชื่อหนังสือ : นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชัน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

จากการศึกษาประวัติศาสตร์ทางการเมืองทั่วโลก ตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งปัจจุบัน เรามักจะพบว่าปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นมักมีมูลเหตุมาจากตัวนักการเมืองหรือผู้ปกครองประเทศเป็นส่วนใหญ่ ปรัชญาทางการเมืองและทฤษฎีการเมืองทั้งของโลกตะวันออกและตะวันตกต่างก็มุ่งเน้นไปที่ตัวผู้นำหรือผู้ปกครองเป็นสำคัญ ทั้งในด้านการเข้าสู่อำนาจทางการเมือง การใช้อำนาจทางการเมือง รวมถึงการสืบต่ออำนาจทางการเมืองด้วย นี่คือที่มาของการสร้าง “ระบบ” เพื่อควบคุมพฤติกรรมหรือการกระทำของ “บุคคล” ทั้งในด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร “ระบบ” ดังกล่าวนี้อาจปรากฏให้เห็นในรูปลักษณะที่แตกต่างหลากหลาย ทั้งในรูปลักษณ์ ของกฎเกณฑ์ กติกา ระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ทั้งในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและที่เป็นนามธรรม แรงบันดาลใจที่ทำให้ผู้เขียนเห็นว่า จากรูปลักษณ์ต่างๆ เหล่านี้ ส่วนที่เป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ผู้ปกครองที่ดีหรือผู้นำที่ดี (รวมทั้งนักการเมืองที่ดี) นั้น ขึ้นอยู่กับจิตสำนึก จิตใต้สำนึก และมโนธรรมของบรรดาผู้ปกครองหรือผู้นำเหล่านั้น ดังนั้นการสร้าง “ระบบ” เพื่อพัฒนาจิตสำนึก จิตใต้สำนึกและมโนธรรมเหล่านี้ แม้จะเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญประการใดก็ตาม แต่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงได้ นั่นคือที่มาของแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนสนใจที่จะศึกษา เรื่อง “จริยธรรมของนักการเมือง” เพื่อค้นหาสภาพปัญหาทางด้านจริยธรรมของนักการเมือง มูลเหตุหรือที่มาของปัญหาผลกระทบที่เกิดจากปัญหานี้ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนหวังว่า ตำราหรือผลงานทางวิชาการนี้จะอำนวยประโยชน์ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจและนำไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงในอันที่จะสร้างสรรค์ตัวผู้นำ ผู้ปกครองและนักการเมืองทั่วไปให้เป็นบุคลากรทางการเมืองอันทรงคุณค่าต่อระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย และสามารถสร้างสรรค์ความชอบธรรมทางการเมืองให้เกิดขึ้นแก่ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยต่อไปชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
รหัสสินค้า : 9786167056128
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 710 กรัม
  จำนวนหน้า : 488
ขนาด : 15.5x23.5
พิมพ์ : 2 : พฤษภาคม 2553


 
ราคา  430.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 365.50 บาท

 ลำดับที่ : 17
 
  ชื่อหนังสือ : ปฏิวัติประชาธิปไตยเพื่อแก้ไขวิกฤติชาติ สู่การเมืองใหม่
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การปฏิวัติประชาธิปไตยในความหมายของการมุ่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย่างถึงรากถึงโคน เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติความขัดแย้งแบบแบ่งเป็น 2 ขั้วสุดโต่ง และเพื่อจะหาทางออกที่ดีกว่าประชาธิปไตยผ่านระบบผู้แทน โดยวิเคราะห์ทั้งในเชิงทฤษฎีและประสบการณ์ของประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมอย่างแท้จริงชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789743032943
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 152
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 ; กันยายน 2551


 
ราคา  135.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 114.75 บาท

 ลำดับที่ : 18
 
  ชื่อหนังสือ : ฤาษีเลี้ยงเต่า
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ธีรยุทธ บุญมี ออกมาให้ความเห็นวิพากษ์รัฐบาล เพื่อร่วมกันตั้งสติ หาทิศทางที่ดีที่สุดให้ประเทศ โดย คมช. และรัฐบาลควรตระหนักว่า ภารกิจลำดับแรกของรัฐหรือของประเทศ คือการรื้อล้างความชอบธรรม (delegitimize) รัฐบาลทักษิณ คมช.รัฐบาลและองค์กรอื่น ๆ เกิดมาจากการรัฐประหาร ในแง่วิธีการที่มาจึงไม่ชอบธรรม ในหมู่ประชาคมโลกก็ขาดความชอบธรรม เพราะพวกเขาเชื่อในประชาธิปไตยเลือกตั้ง ในแง่อำนาจรัฐบาลก็แยกตัวเองจาก คมช. และรัฐประหารไม่ได้ รัฐบาลจึงต้องสถาปนาความชอบธรรมของตนเองขึ้นมา การรื้อล้างความชอบธรรมรัฐบาลทักษิณจึงสำคัญที่สุดชื่อผู้แต่ง : ธีรยุทธ บุญมี
รหัสสินค้า : 9789747170313
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 100 กรัม
  จำนวนหน้า : 48
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2550


 
ราคา  30.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 25.50 บาท

 ลำดับที่ : 19
 
  ชื่อหนังสือ : แนวทางปราบคอร์รัปชั่นอย่างได้ผล
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คอร์รัปชั่นก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนทั้งประเทศอย่างร้ายแรงมากกว่าประเด็กเรื่องความไม่เป็นธรรมและการขาดจริยธรรม วิธีที่คนไทยจำนวนหนึ่งยังคิดว่า ถึงรัฐบาลโกงบ้าง แต่ถ้าบริหารเก่ง ทำให้เศรษฐกิจดี ก็พอรับได้ นั่นถือเป็นวิธีคิดที่ผิด การคอร์รัปชั่นไม่มีทางทำให้ประเทศพัฒนาได้ การปราบปรามการคอร์รัปชั่นเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789749436431
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 230 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2549


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 119.00 บาท

 ลำดับที่ : 20
 
  ชื่อหนังสือ : สิทธิขั้นพื้นฐานกับสถาบันตุลาการ การตีความรัฐธรรมนูญแบบโครงสร้างนิยม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ผู้สนใจสั่งซื้อ ติดต่อได้ที่ 081-9016569 (คุณปรีชา)

1. ความนำ
2. Legalism : ทฤษฎีสำนักกฎหมายบ้านเมือง
3. รากฐานทางปรัชญาของทฤษฎีสำนักกฎหมายบ้านเมือง
4. Structuralism : อิทธิพลของทฤษฎีสำนักกฎหมายธรรมชาติในสหรัฐ
5. ทฤษฎีโครงสร้างนิยมในยุค Constitutional Justice
6. การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
7. สรุป : คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญชอบธรรมหรือไม่ชื่อผู้แต่ง : วิชัย วิวิตเสวี, ดร.ชุมพิชา วิวิตเสวี, สาทิส มโนภินิเวศ
รหัสสินค้า : 9786162692550
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 100 กรัม
  จำนวนหน้า : 80
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : 2557


 
ราคา 80.00 บาท


 
Page 1 | 2 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,686,861 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474