22 กันยายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (117)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (194)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : พุทธศิลปลาว
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เป็นการรวบรวมประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชาชนชาวลาวในสมัยต่าง ๆ ตลอดจนสถาปัตยกรรม ประติมากรรม ที่สะท้อนถึงความเป็นอยู่ของประชาชนชาวลาว ช่วยให้ท่านที่มีความสนใจในศิลปะ บังเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปกรรมและพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ของลาว พร้อมจะได้เปรียบเทียบกับศิลปกรรมไทยได้เป็นอย่างดีชื่อผู้แต่ง : รศ. สงวน รอดบุญ
รหัสสินค้า : 9789748468617
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 260
ขนาด : 18.5 X 26
พิมพ์ : 2 : มีนาคม 2545


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 238.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : เที่ยววัด เที่ยววา ชมปูนปั้นล้านนา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

สารคดีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดออกมาทางศิลปะลายปูนปั้นล้านนา ที่อ่อนช้อยงดงามอย่างหาที่เปรียบมิได้อันเป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงออกถึงวิถี ชีวิต ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาวล้านนา รวมทั้งประวัติความเป็นมาของลายปูนปั้นสมัยต่าง ๆ ที่อ้างอิงไว้อย่างลงตัวชื่อผู้แต่ง : รศ. ม.ล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
รหัสสินค้า : 9789748468747
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 216
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2545


 
ราคา  185.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 157.25 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บันทึกการเดินทางตามหัวเมืองสยามของผู้ช่วยที่ปรึกษากฎหมายชาวเบลเยียมกลาง รัชกาลที่ 5 ซึ่งยังไม่เคยมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อน เรียบเรียงชนิดบรรทัดต่อบรรทัด เปิดเผยบันทึกประจำวันของฝรั่งชาวเบลเยียมระหว่างการเดินทางกว่า 1,700 กม. ตลอดเวลา 5 เดือนเต็มด้วยพาหนะทุกรูปแบบ นับตั้งแต่การถ่อเรือ ขี่ช้าง ม้า เดินเท้าและเกวียน สู่เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ผ่านเมืองพะเยา ไปเชียงราย ฝ่าป่าทึบและดอยสูงไปยังน่าน แพร่ สู่เมืองปากลายริมฝั่งแม่น้ำโขง (ปัจจุบันอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) จากปากลายใช้แพล่องลำน้ำโขงฝ่าเกาะแก่งอันตรายท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวไปเวียงจันทน์ หนองคาย ผ่านดินแดนอีสานสู่เมืองอุดร เข้าเฝ้าฯ ข้าหลวงใหญ่ผู้สำเร็จราชการมณฑลเพื่อหารือข้อราชการ จากนั้นเดินทางผ่านเมืองขอนแก่นสู่โคราช ตัดดงพญาเย็นที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและไข้ป่า ไปขึ้นรถไปสายโคราชซึ่งในเวลานั้นเพิ่งสร้างเสร็จที่หมู่บ้านหินลับ เขตสระบุรี กลับกรุงเทพฯ บรรยายสภาพบ้านเมือง การปกครอง การศาล ผู้คนและสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็น พร้อมด้วยภาพลายเส้นอันหาชมได้ยากของสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองไทยสมัยรัชกาลที่ 5 จากฝีมือนักเดินทางฝรั่งชาวยุโรปสมัยนั้นชื่อผู้แต่ง : คุณวิษณุ จันทร์วิทัน
รหัสสินค้า : 9789748468976
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
  จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 3 : กุมภาพันธ์ 2546


 
ราคา  235.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 199.75 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : หลวงพระบางเมืองมรดกโลก ราชธานีแห่งความทรงจำและพื้นที่พิธีกรรมในกระแสโลกาภิวัตน์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หลวงพระบางในบริบทอดีตกาล : ปฐมราชธานีแห่งอาณาจักรล้านช้าง, เมืองหลวงพระบางในบริบทของรัฐชาติสมัยใหม่, เมืองหลวงพระบาง ความเปลี่ยนแปลงในฐานะเมืองมรดกโลก, การท่องเที่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของหลวงพระบาง, พิธีกรรมบุญปีใหม่ พื้นที่แห่งการรื้อฟื้นและประดิษฐ์สร้างประเพณีพิธีกรรม ของหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก, การสร้างตัวตนและต่อรองเชิงอัตลักษณ์ของคนท้องถิ่นในบริบทบุญปีใหม่ของเมืองหลวงพระบางปัจจุบันชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
รหัสสินค้า : 9786167056241
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 320
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2553


 
ราคา  350.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 297.50 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,740,910 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474