18 กันยายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (117)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (192)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ...  | 23  
 
 ลำดับที่ : 41
 
  ชื่อหนังสือ : หนังสือดี ในรอบหลายศตวรรษ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

แนะนำหนังสือดีทั้งของโลกตะวันตกและของไทยเพื่อกระตุ้นและเป็นบันไดให้คนไทยได้รู้จักหนังสือดี ๆ และเกิดความสนใจที่จะอ่านหนังสือดี ๆ เพิ่มขึ้น รายชื่อและเรื่องย่อหนังสือดีในรอบหลายศตวรรษ ประกอบด้วย 1) หนังสือดีของโลกตะวันตก 100 เล่ม 2) หนังสือดีในรอบศตวรรษ 172 เล่ม 3) นวนิยายดีเด่น 100 เล่มในรอบศตวรรษ 4) หนังสือรุ่นเก่าของไทย 5) หนังสือแนวพัฒนาตัวเองและแนวการบริหารจัดการเพื่อความสำเร็จที่ดีที่สุด 100 เล่ม 6) รายชื่อหนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่คนไทยควรอ่าน 7) หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน ซึ่งทั้งหมดคัดเลือกโดยคณะบรรณาธิการหนังสือ Good Morning, คณะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนนิวยอร์ก, คณะบรรณาธิการ Modern Libary, คณะนักวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และจากผู้อ่านที่ได้คัดเลือกมาชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789749609453
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 236
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2547


 
ราคา  210.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 178.50 บาท

 ลำดับที่ : 42
 
  ชื่อหนังสือ : ประชุมภาพเมืองไทย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

รวมภาพเก่าตั้งแต่ยุค ร.5 จนถึงรัชกาลปัจจุบันจำนวนกว่า 400 ภาพ จากโปสการ์ดและอัลบั้มส่วนตัวล้วนหาชมได้ยาก ขยายให้ดูเต็มตา...พิเศษสุด...อัลบั้มจากสกุล "วสุดวัต" ห้องภาพ วาย.เอบาต้า อัลบั้มภาพชุดเรียกร้องดินแดนคืน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2483 อัลบั้มภาพชุดน้ำท่วม พ.ศ. 2485 ของคุณเอก วีสกุล อัลบั้มภาพชุดกรุงเทพฯ จากทางอากาศ ประมาณ พ.ศ. 2507ชื่อผู้แต่ง : เอนก นาวิกมูล
รหัสสินค้า : 9789743480829
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 1,200 กรัม
  จำนวนหน้า : 360
ขนาด : 21 X 29.5
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2551


 
ราคา  500.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 425.00 บาท

 ลำดับที่ : 43
 
  ชื่อหนังสือ : ชีวิตตามคลอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในเมืองหลวงในอดีตว่าเป็นมาอย่างไรและได้มีพัฒนาการอย่างไรจนถึงปัจจุบัน เป็นการบันทึกภาพสังคมไทยด้านหนึ่ง ซึ่งได้มีวิวัฒนาการมาอย่างไรและซึ่งอาจจะไม่มีให้เห็นอีกในภายภาคหน้าอันใกล้นี้ชื่อผู้แต่ง : ส. พลายน้อย
รหัสสินค้า : 9789748468372
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 180 กรัม
  จำนวนหน้า : 126
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 5 : มีนาคม 2544


 
ราคา  120.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 102.00 บาท

 ลำดับที่ : 44
 
  ชื่อหนังสือ : เล่าเรื่อง บางกอก เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เป็นหนังสือรวบรวมเรื่องราวความเป็นมาของชื่อตำบลต่าง ๆ ตำนานสถานที่ วัดวาอารามและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ ซึ่งกว่าจะเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้ ในอดีตมีความเป็นมาอย่างไรบ้าง ผู้เขียนได้เก็บหลักฐาน ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ และนำมาอธิบายได้อย่างละเอียดและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งชื่อผู้แต่ง : ส. พลายน้อย
รหัสสินค้า : 9789748468396
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 246
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 6 : เมษายน 2544


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 170.00 บาท

 ลำดับที่ : 45
 
  ชื่อหนังสือ : เล่าเรื่อง บางกอก เล่ม 2
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เล่าเรื่องบางกอก เล่ม 2 ประกอบด้วยเรื่องที่น่าสนใจเพิ่มหลายเรื่อง เช่น เรื่องสามยอด-เจริญกรุง, สองฟากเจริญกรุง, บำรุงเมือง-เฟื่องนคร, ภูเขาทอง-วัดสระเกศ เป็นต้น พร้อมแผนที่และรูปภาพที่หาดูได้ยากประกอบ ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์บางกอกได้สมบูรณ์เล่มหนึ่งชื่อผู้แต่ง : ส. พลายน้อย
รหัสสินค้า : 9789748468420
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
  จำนวนหน้า : 276
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 6 : เมษายน 2544


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 187.00 บาท

 ลำดับที่ : 46
 
  ชื่อหนังสือ : ละครแห่งชีวิต
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การนำเสนอผลงานภาพลายเส้นของ ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ ซึ่งท่านเขียนจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นชีวิตและสภาพที่อยู่อาศัยของผู้คนใน ชนบท และในชุมชนแออัดในเมือง ชุมชนทั้งสองแบบนี้เป็นที่ที่ท่านได้คลุกคลีมาตลอดชีวิต เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความสุขทุกข์รอยยิ้มและคราบน้ำตาของผู้ที่ท่านเห็นว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสมาให้ประจักษ์แก่สาธารณชนต่อไปชื่อผู้แต่ง : รศ. ดร. ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์
รหัสสินค้า : 9789748468624
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 72
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2545


 
ราคา  90.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 76.50 บาท

 ลำดับที่ : 47
 
  ชื่อหนังสือ : ดาวประจำเมืองนคร
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ดาวประจำเมือง เป็นเครื่องบ่งชี้ความเป็นไปของเมืองนั้น ๆ ทั้งในอดีตและอนาคตเช่นเดียวกับดาวที่สัมพันธ์กับเจ้าของชะตา ฉันใดก็ฉันนั้น หากดาวประจำเมืองสุกใสก็บ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้า ประชาชนผาสุก หรือหากหม่นหมองก็แสดงถึงความเดือดร้อน ดังนั้น ดาวประจำเมืองจึงเป็นเสมือนตัวชี้นำให้ทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ ล่วงหน้าชื่อผู้แต่ง : อ.ล้อม เพ็งแก้ว
รหัสสินค้า : 9789748468655
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 140 กรัม
  จำนวนหน้า : 88
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2545


 
ราคา  80.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 68.00 บาท

 ลำดับที่ : 48
 
  ชื่อหนังสือ : นาฏกรรมชาวสยาม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

อิทธิพลนาฏศิลป์ไทยที่มีครูสอนเต้นรำบัลเลต์ชาวรัสเซีย หลังจากที่ได้ชมการแสดงของละครไทย ชื่อคณะบุศย์มหินทร์ เป็นคณะละครไทยคณะแรกที่เดินทางไปเปิดการแสดงในทวีปยุโรปในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งต้องแลกด้วยตำแหน่งการงานอันสูงส่งของนายบุศย์ รวมทั้งชีวิตและผลงานของศิลปินสาขาต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงในอดีต ผู้เขียนลงตีพิมพ์ในนิตยสารต่าง ๆ มาแล้วชื่อผู้แต่ง : เอนก นาวิกมูล
รหัสสินค้า : 9789748468808
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 224
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2545


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 49
 
  ชื่อหนังสือ : สีสันจากวันวาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

รวบรวมเรื่องและภาพเกี่ยวกับนักถ่ายรูป นักวาดรูป ภาพยนต์ยุค พ.ศ. 2470-2480 และเกร็ดประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่เขียนลงในนิตยสาร 2 เล่ม คือ สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ พ.ศ. 2542 กับนิตยสาร Hard News Entertainment พ.ศ. 2543 ถือเป็นวรรณกรรมประวัติศาสตร์อีกเล่มหนึ่งชื่อผู้แต่ง : เอนก นาวิกมูล
รหัสสินค้า : 9789749609002
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 270 กรัม
  จำนวนหน้า : 192
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2546


 
ราคา  170.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 144.50 บาท

 ลำดับที่ : 50
 
  ชื่อหนังสือ : เรื่องเก่า ภาพเก่า
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวภาพเหตุการณ์ในอดีตที่เกี่ยวกับนักถ่ายรูป นักวาดรูปภาพยนต์ยุค 2470-2480 และเกร็ดประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่เขียนลงในนิตยสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ พ.ศ. 2542, เล่มโปรด พ.ศ. 2543-2544 และเรื่องเก่า ๆ จากหนังสือพิมพ์วายาโม พ.ศ. 2463ชื่อผู้แต่ง : เอนก นาวิกมูล
รหัสสินค้า : 9789749609026
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 280 กรัม
  จำนวนหน้า : 192
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2546


 
ราคา  170.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 144.50 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ...  | 23  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,733,354 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474