25 กุมภาพันธ์ 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (29)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (112)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (63)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (90)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (24)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (11)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (23)
 อื่นๆ (161)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (21)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (81)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (22)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ...  | 25  
 
 ลำดับที่ : 31
 
  ชื่อหนังสือ : ปฏิวัติเบา ๆ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บางวันในบางมุม กลางป่าเขา ของเหล่าศิลปิน นำเสนอเรื่องราวของเหล่าศิลปินเพื่อชีวิต ผู้ถูกบีบเค้น บังคับ ขับไสไล่ส่งให้เข้าป่าไปเป็นนักปฏิวัติ เลือกเสนอในมุมมองสบาย ๆ ของการใช้ชีวิตอยู่ในป่าของกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้นำประสบการณ์ต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมาสร้างความบันเทิงแก่คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีชื่อผู้แต่ง : คุณศิลา โคมฉาย
รหัสสินค้า : 9789749609194
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 248
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : ตุลาคม 2546


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 170.00 บาท

 ลำดับที่ : 32
 
  ชื่อหนังสือ : จงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เศรษฐกิจเป็นรากฐานแห่งมนุษย์สังคม ส่วนระบบการเมืองเป็นแต่เพียงโครงร่างเบื้องบนที่จะต้องสมานกับความต้องการทางเศรษฐกิจของมวลมนุษย์ในสังคม ถ้าหากรัฐธรมนูญอันเป็นแม่บทแห่งกฎหมายสอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจนั้น วิกฤตการณ์ทางสังคมก็ไม่เกิดขึ้น และประเทศชาติจะดำเนินก้าวหน้าไปตามวิวัฒน์อย่างสันติ ถ้าหากรัฐธรรมนูญไม่สอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจของสังคม วิกฤตการณ์ก็ต้องเกิดขึ้นตามกฎธรรมชาติแห่งข้อขัดแย้งระหว่างสองสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์กันชื่อผู้แต่ง : ปรีดี พนมยงค์
รหัสสินค้า : 9789748468266
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 120 กรัม
  จำนวนหน้า : 80
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 5 : ก ันยายน 2543


 
ราคา  55.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 46.75 บาท

 ลำดับที่ : 33
 
  ชื่อหนังสือ : เบื้องหลัง คดีเลือด ยุคอัศวินผยอง คดีสังหาร 4 รัฐมนตรี
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือสารคดีข่าวเล่มนี้ เป็นเบื้องหลังคดีสังหารนักการเมืองอย่างทารุณโหดเหี้ยมในยุคของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งเปิดเผยโดยเหยี่ยวข่าวจากสำนักพิมพ์หลายฉบับอย่างละเอียดทุกแง่มุม เพื่อแฉถึงฆาตกรรมทางการเมืองอย่างสยดสยอง ซึ่งเสียงของบรรดาเหยี่ยวข่าวเหล่านี้ได้รับความเชื่อถือในวงการ
ข่าว อาชญากรรมมาแล้วในอดีตชื่อผู้แต่ง : สมบูรณ์ วรพงษ์
รหัสสินค้า : 9789748468525
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 248
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : กันยายน 2544


 
ราคา  225.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 191.25 บาท

 ลำดับที่ : 34
 
  ชื่อหนังสือ : คนไม่ยอม จำนน ตำนานคน 6 ตุลา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เป็นหนังสือชุดเรื่องสั้นที่อ่านเพลิดเพลินสบาย ๆ ด้วยลีลาการเล่าเรื่องของผู้เขียนที่เล่าเรื่องของผู้อื่นทับซ้อนเรื่องราว ชีวิตอันหนักหน่วงของตนเอง โดยใช้ภาษาที่ราบเรียบ เข้าใจง่าย สะท้อนภาพชีวิต การดำรงอยู่ ความเป็นมาและความเป็นไปของผู้ถูกคุมขังในเรือนจำบางเขน
คนไม่ยอมจำนนจัดเป็นวรรณกรรมเพื่อชีวิตที่สร้างสรรค์และมีค่าเล่มหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นวรรณกรรมการเมืองที่แฝงความหมายซ้อนลึกอย่างนุ่มเนียน เพราะเป็นวรรณกรรมสร้างสรรค์ที่เขียนขึ้นในคุกโดยนักการเมืองข้อหาฉกรรจ์ และยังถือเป็นบันทึกอัตชีวประวัติของบุคคลที่เป็นนักการเมืองฝ่ายประชาชนคนหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อมนุษยชนและยืนหยัดความถูกต้องชื่อผู้แต่ง : พิรุณ ฉัตรวนิชกุล
รหัสสินค้า : 9789748468532
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : กันยายน 2544


 
ราคา  230.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 195.50 บาท

 ลำดับที่ : 35
 
  ชื่อหนังสือ : จากเจียงเจ๋อหมิน สู่หูจิ่นเทา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ปีค.ศ. 2002 เป็นปีแห่งการถ่ายโอนอำนาจครั้งใหญ่ของผู้นำจีน เจียงเจ๋อหมิน ในฐานะแกนนำของกลุ่มผู้นำรุ่นที่ 3 จะลงจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้บุคคลที่ทางพรรคได้ตระเตรียมไว้แล้วขึ้นทำหน้าที่แทน บุคคลที่ว่าหากไม่มีอุบัติเหตุในระดับสุดวิสัยจริง ๆ ก็หนีไม่พ้น นายหูจิ่นเทา .....หนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงมหกรรมการถ่ายโอนอำนาจผู้นำพรรคอย่างเป็นระบบตั้งแต่รากฐานครอบครัว การศึกษาและผลงานชื่อผู้แต่ง : สันติ ตั้งรพีพากร
รหัสสินค้า : 9789748468549
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 370 กรัม
  จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2544


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 204.00 บาท

 ลำดับที่ : 36
 
  ชื่อหนังสือ : ยังเติร์กรุ่นแรก : กบฏ ร.ศ. 130
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขบวนการ ร.ศ. 130 จากเอกสารต้องห้ามที่เพิ่งเปิดเผยครั้งแรกในกองจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นเรื่องที่สะท้อนความขัดแย้งทางความคิด นโยบายและวิธีปฏิบัติระหว่างผู้เขียนที่ยังยึดในค่านิยมและทัศนคติแบบเก่า กับกลุ่มทหารอาชีพที่ต่อต้านระบบ และผู้ปกครองที่ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ แต่เวลาที่ผ่านมานี้ย่อมลบเลือนรอยอดีตออกไปมาก สิ่งที่ถ่ายทอดออกมานี้จึงเป็นเพียงภาพจำลองภาพหนึ่งเท่านั้นชื่อผู้แต่ง : แถมสุข นุ่มนนท์
รหัสสินค้า : 9789748468662
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
  จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 3 : มีนาคม 2544


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 187.00 บาท

 ลำดับที่ : 37
 
  ชื่อหนังสือ : ชาตินิยมและหลังชาตินิยม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

งานทางวิชาการที่วิเคราะห์เลาะค้นชาตินิยมและแนวความคิดตั้งแต่อดีตจนถึงยุคโลกาภิวัตน์ ตลอดจนแนวโน้มแห่งชาตินิยมในอนาคต โดยจำแนกออกเป็น 3 ภาค ได้แก่ ข้อถกเถียงเรื่องชาติและชาตินิยม, โมเดลและพัฒนาการของชาตินิยมแบบต่าง ๆ และผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ชื่อผู้แต่ง : ธีรยุทธ บุญมี
รหัสสินค้า : 9789749609552
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 310 กรัม
  จำนวนหน้า : 228
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 3 : ตุลาคม 2547


 
ราคา  185.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 157.25 บาท

 ลำดับที่ : 38
 
  ชื่อหนังสือ : เล่าความจริงขบวนการนักศึกษารามคำแหง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือรวมเรื่องเล่าบอกเล่าความจริงโดยการอ้างอิงจากเอกสารสื่อมวลชน และการให้ปากคำของผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์จำนวนหนึ่งเกี่ยวกับ เหตุการณ์-ข้อกล่าวหาต่าง ๆ ที่มีต่อขบวนการนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงในยุคต้น 2514-2519 ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราเข้าใจเหตุการณ์ในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีชื่อผู้แต่ง : คุณศิลา โคมฉาย
รหัสสินค้า : 9789749609231
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 240 กรัม
  จำนวนหน้า : 144
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 4 : กันยายน 2546


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 119.00 บาท

 ลำดับที่ : 39
 
  ชื่อหนังสือ : บันทึกประวัติศาสตร์ 14 ตุลาคม 2516
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กล่าวถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ของบรรดานักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยและคัดค้านอำนาจเผด็จการของรัฐบาล ภายใต้อำนาจการนำของจอมพลถนอม กิตติขจรและคณะ ผู้เขียนใช้วิธีนำเสนอเป็นไปตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยภาพ ประกอบ ซึ่งภาพเหล่านี้ได้กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทย โดยเหตุการณ์เริ่มตั้งแต่มีการประกาศเจตนารมณ์ในการเรียกร้องรัฐธรรมนูญใน วันที่ 5 ตุลาคม จนกระทั่งถึงเหตุการณ์จลาจลนองเลือดและการสูญเสียชีวิตของเหล่าวีรชนชื่อผู้แต่ง : ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
รหัสสินค้า : 9789749609248
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 216
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 3 : ตุลาคม 2546


 
ราคา  190.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 161.50 บาท

 ลำดับที่ : 40
 
  ชื่อหนังสือ : บทเพลงปลาวาฬ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือแปลจากนวนิยายเชิงปรัชญาชีวิตอันลุ่มลึกของลอเรนส์ แวน เดอ โพสต์ ที่ตอกย้ำถึงสัจธรรม
ข้อหนึ่งว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวของทุกชีวิตมิได้ มีเพียงด้านที่มนุษย์สามารถดิ้นรนต่อสู้เพื่อกำหนดอนาคตของตัวเองได้ทั้งหมดแต่เพียงด้านเดียว แต่อีกด้านหนึ่งมนุษย์ต้องตระหนักว่าชีวิตที่
ยิ่งใหญ่กว่า มีอำนาจเกินกว่ามนุษย์จะเข้าไปกะเกณฑ์ เอาตามความต้องการได้ สิ่งนี้คล้ายกับได้กำหนดชีวิตเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งเรียกว่า ชะตากรรมชื่อผู้แต่ง : ธีรยุทธ บุญมี
รหัสสินค้า : 9789748468143
รูปแบบ :
น้ำหนัก : 110 กรัม
  จำนวนหน้า : 80
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : มีนาคม 2541


 
ราคา  60.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 51.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ...  | 25  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,387,540 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474