21 สิงหาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (39)
 กฎหมายทั่วไป (116)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (67)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (0)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (25)
 อื่นๆ (192)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ...  | 24  
 
 ลำดับที่ : 31
 
  ชื่อหนังสือ : เล่าความจริงขบวนการนักศึกษารามคำแหง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือรวมเรื่องเล่าบอกเล่าความจริงโดยการอ้างอิงจากเอกสารสื่อมวลชน และการให้ปากคำของผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์จำนวนหนึ่งเกี่ยวกับ เหตุการณ์-ข้อกล่าวหาต่าง ๆ ที่มีต่อขบวนการนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงในยุคต้น 2514-2519 ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราเข้าใจเหตุการณ์ในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีชื่อผู้แต่ง : คุณศิลา โคมฉาย
รหัสสินค้า : 9789749609231
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 240 กรัม
  จำนวนหน้า : 144
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 4 : กันยายน 2546


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 119.00 บาท

 ลำดับที่ : 32
 
  ชื่อหนังสือ : บันทึกประวัติศาสตร์ 14 ตุลาคม 2516
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กล่าวถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ของบรรดานักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยและคัดค้านอำนาจเผด็จการของรัฐบาล ภายใต้อำนาจการนำของจอมพลถนอม กิตติขจรและคณะ ผู้เขียนใช้วิธีนำเสนอเป็นไปตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยภาพ ประกอบ ซึ่งภาพเหล่านี้ได้กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทย โดยเหตุการณ์เริ่มตั้งแต่มีการประกาศเจตนารมณ์ในการเรียกร้องรัฐธรรมนูญใน วันที่ 5 ตุลาคม จนกระทั่งถึงเหตุการณ์จลาจลนองเลือดและการสูญเสียชีวิตของเหล่าวีรชนชื่อผู้แต่ง : ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
รหัสสินค้า : 9789749609248
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 216
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 3 : ตุลาคม 2546


 
ราคา  190.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 161.50 บาท

 ลำดับที่ : 33
 
  ชื่อหนังสือ : บทเพลงปลาวาฬ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือแปลจากนวนิยายเชิงปรัชญาชีวิตอันลุ่มลึกของลอเรนส์ แวน เดอ โพสต์ ที่ตอกย้ำถึงสัจธรรม
ข้อหนึ่งว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวของทุกชีวิตมิได้ มีเพียงด้านที่มนุษย์สามารถดิ้นรนต่อสู้เพื่อกำหนดอนาคตของตัวเองได้ทั้งหมดแต่เพียงด้านเดียว แต่อีกด้านหนึ่งมนุษย์ต้องตระหนักว่าชีวิตที่
ยิ่งใหญ่กว่า มีอำนาจเกินกว่ามนุษย์จะเข้าไปกะเกณฑ์ เอาตามความต้องการได้ สิ่งนี้คล้ายกับได้กำหนดชีวิตเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งเรียกว่า ชะตากรรมชื่อผู้แต่ง : ธีรยุทธ บุญมี
รหัสสินค้า : 9789748468143
รูปแบบ :
น้ำหนัก : 110 กรัม
  จำนวนหน้า : 80
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : มีนาคม 2541


 
ราคา  60.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 51.00 บาท

 ลำดับที่ : 34
 
  ชื่อหนังสือ : ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความหมาย ลักษณะ ความสำคัญของปรัชญาและปรัชญาการเมือง/สังคม, แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์ปรัชญาการเมือง/สังคม, ปรัชญาการเมือง/สังคมยุคประวัติศาสตร์, ปรัชญาการเมือง/สังคมยุคศาสนจักรและสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในยุโรป, นักคิดแนวเสรีนิยมในศตวรรษที่ 17-18, เศรษฐกิจการเมืองแบบคลาสสิคและคติอรรถประโยชน์นิยม, นักสังคมนิยมและนักอนาธิปไตย, นักจารีตนิยมและนักเสรีประชาธิปไตย เฮเกล ดาร์วิน และมาร์กซ์, ปรัชญาการเมือง/สังคม อเมริกัน, ปรัชญาการเมือง/สังคม ยุคศตวรรษที่ 20

 ชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9786162690310
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 5 : กุมภาพันธ์ 2555


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 170.00 บาท

 ลำดับที่ : 35
 
  ชื่อหนังสือ : การเดินทาง ในจิตใจ : บทตริตรองชีวิตและธรรมชาติ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

….ผมแหงนดูดวงดาวแล้วครุ่นคำนึงถึงมนุษยชาติ เราสามารถไปไกลจนสุดของจักรวาลถ้าเราปรารถนา จากจุดเริ่มต้นเราก็มาได้ไกลมาก เราสามารถสร้างสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมอย่าง Alhambra หรือ
วิหารฮอริวจิ เรามีศิลปกรรมงดงามอย่างภาพเขียนเซียกุ้ยหรือเซซานน์ เรามีดนตรีไพเราะอย่างเพลงไอริช เกาหลี เพลงชาวเขา เรามีปรัชญาที่ลึกซึ้งของนิทเช่ โซราซุทรา หรือสิทธารถะ เรามีนักฟิสิกส์ที่รู้สิ่งเล็กที่สุดอย่าง Witten กับจักรวาลที่ใหญ่ที่สุดอย่างไอน์สไตน์ มนุษย์เรามีเส้นทางเดินชีวิตมาไกลถึงเพียงนี้ เพียงเพื่อจะทำลายสายใยบางแห่งจักรวาลทิ้งลง ?….หนังสือรวมบทกวีเชิงปรัชญาเพื่อตั้งสติพิจารณาชีวิตและธรรมชาติ พร้อมภาพเขียนแนวธีรยุทธ บุญมีชื่อผู้แต่ง : ธีรยุทธ บุญมี
รหัสสินค้า : 9789740954514
รูปแบบ :
น้ำหนัก : 150 กรัม
  จำนวนหน้า : 112
ขนาด : 14.5x19.5
พิมพ์ : 1 : พฤศจิกายน 2550


 
ราคา  90.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 76.50 บาท

 ลำดับที่ : 36
 
  ชื่อหนังสือ : วรรณกรรมการเมืองไทย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ไม่มียุคสมัยใดในประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยที่การเจริญเติบโตของวรรณกรรมการเมืองไทยจะขยายตัวทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่ยิ่งใหญ่เท่ากับช่วงเวลาหลังวันมหาปิติของคนไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2516 ด้วยรูปลักษณ์ที่ต่าง ๆ ไปจากยุคที่ผ่านมาก่อนหน้านั้น หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนรากเหง้า การก่อเกิดการเติบโตและพัฒนาการของงานวรรณกรรม โดยเริ่มตั้งแต่ลักษณะสากลและรากเหง้าของวรรณกรรมการเมือง การก่อเกิดวรรณกรรมทางการเมือง จนกระทั่งคลื่นสูงมาถึงชื่อผู้แต่ง : ชัยสิริ สมุทวณิช
รหัสสินค้า : 9789748468518
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 170 กรัม
  จำนวนหน้า : 112
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : กันยายน 2544


 
ราคา  95.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 47.50 บาท

 ลำดับที่ : 37
 
  ชื่อหนังสือ : ชะตากรรมและนักเล่าเรื่อง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

รวมเรื่องสั้นชุดใหม่ที่นำเสนอสาระอย่างให้ความบันเทิง ที่มีท่วงทำนองเร้าใจดิ่งลึกสั่นสะเทือนความรู้สึก
นึกคิด จังหวะจะโคนลงตัวพอเหมาะพอดี เน้นบันเทิงอย่างมีศิลปะของปมผู้ร้อยระหว่างข้อต่อชีวิต
ชะตากรรมและนักเล่าเรื่อง มีทั้งหมด 14 เรื่อง เช่น ขาที่หักพับ, รอยยิ้ม, คุณลุงหมาป่า, แมลงเม่า, ผู้ชม, นิทานวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งใช้กลวิธีทางวรรณกรรมศิลป์สร้างสรรค์ภาพชีวิตได้อย่างชัดเจน สละสลวยชื่อผู้แต่ง : คุณศิลา โคมฉาย
รหัสสินค้า : 9789748468853
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 170 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : ธันวาคม 2545


 
ราคา  95.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 80.75 บาท

 ลำดับที่ : 38
 
  ชื่อหนังสือ : ครอบครัวกลางถนน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือรวมเรื่องสั้นที่ชนะการประกวดรางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้น จากคณะกรรมการตัดสินวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(ซีไรต์) ของประเทศไทยประจำปี พ.ศ.2536 เป็นเรื่องสั้นซึ่งสะท้อนภาพชีวิตคนเมืองในสังคมปัจจุบันที่กำลังเผชิญปัญหาครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองจำนวน 13 เรื่องเช่น ขาซ้ายของแม่, ถ้าผมเป็นพ่อ, ด่าน, คืนเหน็บหนาว เป็นต้น ซึ่งใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์สร้างสรรค์ภาพชีวิตได้อย่างชัดเจนด้วยภาษาที่กระชับและภาพพจน์ก่อให้เกิดจินตภาพ ทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์และสะท้าน สะท้อนใจและได้อรรถรสและสำนึกถึงบทบาทของตนในฐานะเป็นสมาชิกของสังคมชื่อผู้แต่ง : คุณศิลา โคมฉาย
รหัสสินค้า : 9786162691508
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 160 กรัม
  จำนวนหน้า : 164
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 18 : มีนาคม 2556


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 85.00 บาท

 ลำดับที่ : 39
 
  ชื่อหนังสือ : หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่คนไทยควรอ่าน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

สารานุกรมฉบับนี้เป็นฉบับสังเขป ซึ่งบรรณาธิการได้ใช้วิธีตัดต่อและเรียบเรียงขึ้นใหม่จากสารานุกรมฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์โดยสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในปี 2541 โดยมุ่งหวังที่จะเผยแพร่และกระตุ้นให้เยาวชนและคนทั่วไปได้มีโอกาสรู้จักและสนใจที่จะหาอ่านหนังสือดี ๆ มากขึ้นชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789742826352
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 200
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : มกราคม


 
ราคา  125.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 62.50 บาท

 ลำดับที่ : 40
 
  ชื่อหนังสือ : สารานุกรมแนะนำหนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้เป็นบทสรุปจากโครงการวิจัยเชิงเอกสารและการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะคัดเลือกหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชนไทย จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นคู่มือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู เด็กและเยาวชนได้รู้จักหนังสือดี ๆ และเลือกอ่านเพื่อประเทืองปัญญาได้อย่างถูกจุดเพื่อจะได้นำสืบค้นข้อมูล หนังสือที่ต้องการในลำดับต่อไปชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789748468402
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 380
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : มีนาคม 2544


 
ราคา  290.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 145.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ...  | 24  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,686,035 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474