19 กันยายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (117)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (192)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | ...  | 20 | 21 | 22 | 23 
 
 ลำดับที่ : 221
 
  ชื่อหนังสือ : นารีนครา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พระราชนิพนธ์แปลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9786160413843
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 8 : เมษายน 2557


 
ราคา 185.00 บาท

 ลำดับที่ : 222
 
  ชื่อหนังสือ : หนทางแห่งบุญ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เป็นบทความทางธรมที่ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ได้เคยนำเสนอในวารสารมารวมพิมพ์เป็นเล่ม ซึ่งในหนังสือเล่มนี้มี 2 เรื่องคือ ศีล สมาธิ ปัญญา หนทางแห่งบุญ, หลักธรรมจากวรรณกรรม กามนิตวาสิฏฐีชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
รหัสสินค้า : 9786162692222
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 60 กรัม
  จำนวนหน้า : 40
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2556


 
ราคา  30.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 25.50 บาท

 ลำดับที่ : 223
 
  ชื่อหนังสือ : บุญมิใช่การเอาเงินไปให้วัดมากๆ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เป็นบทความทางธรมที่ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ได้เคยนำเสนอในวารสารมารวมพิมพ์เป็นเล่ม ซึ่งในหนังสือเล่มนี้มี 3 เรื่องคือ ธรรมและการปฏิบัติธรรม, ธุดงควัตร มิใช่การพาพระมาเดินตามถนน บุญ มิใช่การเอาเงินไปให้วัดมากๆ, ระลึกถึงความตาย การดำรงชีวิตให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
รหัสสินค้า : 9786162692253
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 55 กรัม
  จำนวนหน้า : 32
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2556


 
ราคา  25.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 21.25 บาท

 ลำดับที่ : 224
 
  ชื่อหนังสือ : ร้อยคม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ร้อยคม ยังคงเล่าเรื่องราวชีวิตของคนทั่วไปที่เราพบเห็นแทบทุกวัน ตำรวจ มือปืน นักการเมือง คนค้ายา โสเภณี นักวิ่งราว อาชญากร ฯลฯ เรื่องราวของพวกเขามีทั้งด้านที่เป็นสุข ด้านทุกข์ และด้านที่ตื่นเต้น

ร้อยคม เลือกเสนอเรื่องเหล่านี้ในมุมมองของนิยาย twist ending อ่านสนุก อ่านเพลิน และได้รับวิตามินพอสมควรชื่อผู้แต่ง : วินทร์ เลียววาริณ
รหัสสินค้า : 9786167455136
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 240 กรัม
  จำนวนหน้า : 216
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : 2555


 
ราคา 185.00 บาท

 ลำดับที่ : 225
 
  ชื่อหนังสือ : สมุดปกดำกับใบไม้สีแดง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

สมุดปกดำกับใบไม้สีแดง เป็นรวมเรื่องสั้นหักมุมจนจบ รางวัลชมเชยคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2538 เล่าเรื่องราวชีวิตของคนทั่วไปที่เราเดินผ่าน : ตำรวจ โจร มือปืน ทหาร คนค้ายา โสเภณี แมงดา อาขญากร เจ้าพ่อ ฯลฯ เรื่องราวของพวกเขามีทั้งด้านที่เป็นสุข ด้านที่ตื่นเต้น และด้านที่ขมขื่นเจ็บปวดชื่อผู้แต่ง : วินทร์ เลียววาริณ
รหัสสินค้า : 9786167455181
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 248 กรัม
  จำนวนหน้า : 216
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : 2556


 
ราคา 185.00 บาท

 ลำดับที่ : 226
 
  ชื่อหนังสือ : แมงโกง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

แมงโกง เป็นรวมเรื่องสั้นหักมุมจบชุดที่3 ตามมาจาก สมุดปกดำกับใบไม้สีแดง และร้อยคม เล่าเรื่องโกงของคนทั่วไปที่เราพบเห็นเสมอๆ พระ ตำรวจ มือปืน นักการเมือง ข้าราชการ นักค้ายา ฯลฯ เรื่องสั้นชุดนี้เป็นเพียงการสะท้อนให้เห็นปัญหาการโกงในบ้านเรา เพื่อให้ทันเกมและเข้าใจผลลัพธ์ของการโกงมากขึ้น โดยทุกเรื่องจบแบบคาดไม่ถึงชื่อผู้แต่ง : วินทร์ เลียววาริณ
รหัสสินค้า : 9786167455174
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 240 กรัม
  จำนวนหน้า : 216
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : 2556


 
ราคา 195.00 บาท

 ลำดับที่ : 227
 
  ชื่อหนังสือ : สิทธิขั้นพื้นฐานกับสถาบันตุลาการ การตีความรัฐธรรมนูญแบบโครงสร้างนิยม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ผู้สนใจสั่งซื้อ ติดต่อได้ที่ 081-9016569 (คุณปรีชา)

1. ความนำ
2. Legalism : ทฤษฎีสำนักกฎหมายบ้านเมือง
3. รากฐานทางปรัชญาของทฤษฎีสำนักกฎหมายบ้านเมือง
4. Structuralism : อิทธิพลของทฤษฎีสำนักกฎหมายธรรมชาติในสหรัฐ
5. ทฤษฎีโครงสร้างนิยมในยุค Constitutional Justice
6. การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
7. สรุป : คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญชอบธรรมหรือไม่ชื่อผู้แต่ง : วิชัย วิวิตเสวี, ดร.ชุมพิชา วิวิตเสวี, สาทิส มโนภินิเวศ
รหัสสินค้า : 9786162692550
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 100 กรัม
  จำนวนหน้า : 80
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : 2557


 
ราคา 80.00 บาท

 ลำดับที่ : 228
 
  ชื่อหนังสือ : ญาติจะช่วยดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างไร..ให้ชีวิตมีคุณค่าในเวลาที่เหลืออยู่
บทคัดย่อ / สารบาญ :

Hospice จะเป็นสถานที่กึ่งบ้านกึ่งโรงพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลเพื่อบรรเทาอาการ บรรเทาความเจ็บปวด และได้ใช้เวลาในระยะสุดท้ายของชีวิตนี้ อยู่กับตรอบครัวยและคนที่ตนรักโดยไม่ต้องถูกพันธนาการด้วยเครื่องมือต่างๆ

Hospice จึงเป็นเสมือนบ้านที่มีลักษณะกึ่งบ้านกึ่งโรงพยาบาลที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิตให้ได้จากไปอย่างสงบตามวิถีธรรมชาติชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
รหัสสินค้า : 9786162693717
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 112
ขนาด : 15.5x23.5
พิมพ์ : มิถุนายน 2558


 
ราคา  80.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 68.00 บาท

 ลำดับที่ : 229
 
  ชื่อหนังสือ : เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท
บทคัดย่อ / สารบาญ :

รวมข้อเขียนของพระอาจารย์ชาวจีน 12 คน ผู้เคยถวายพระอักษรภาษาจีนแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรอบ 32 ปี แห่งการทรงศึกษาภาษาจีน ทั้งในประเทศไทย และเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง นับว่าเป็นหนังสือเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558ชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9786167935010
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 304
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : ธันวาคม 2557


 
ราคา 450.00 บาท

 ลำดับที่ : 230
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ตำราวิชา "กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป" พิมพ์ครั้งที่ 4 นี้ ผู้เขียนได้แก้ไขเพิ่มเติมให้เนื้อหามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยได้เพิ่ม "บทที่ 4 วิวัฒนาการระบบกฎหมายที่นำมาใช้ในประเทศไทย" ประกอบกับได้นำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่เป็นฉบับล่าสุดในปัจจุบันมาแทนฉบับเก่ คือรัฐธรรมนูญแห้งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซึ่งได้ยกเลิกไปแล้ว

ดังนั้นตำราวิชา "กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป"  จึงเป็นตำราที่มีมาตรฐานทางวิชาการและทันสมัยเล่มหนึ่งในการอำนวยประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่มีความสนใจให้สามารถนำไปต่อยอดในวิชากฎหมายอื่นๆ ต่อไปได้ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ
รหัสสินค้า : 9789742036805
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 414
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 4: สิงหาคม 2560


 
ราคา 300.00 บาท


 
Page 1 | ...  | 20 | 21 | 22 | 23 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,734,233 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474