18 กันยายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (117)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (192)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ...  | 23  
 
 ลำดับที่ : 11
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายการแพทย์สมัยใหม่
บทคัดย่อ / สารบาญ :

- บทนำ กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข กฎหมายสาขาใหม่

- การกระทำของแพทย์ต่อร่างกายผู้ป่วย (ในขอบเขตของการประกอบวิชาชีพ) กับความผิดฐานทำร้ายร่างกาย

- สิทธิที่จะตาย

- แนวคิดของนักกฎหมายไทยเกี่ยวกับการปฏิเสธการรักษาที่จะนำไปสู่การตายดี

- แนวคิดและวิวัฒนาการเรื่องสมองตาย

- การปลูกถ่ายอวัยวะกับกฎหมาย

- อุ้มบุญ อุ้มบาปชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.พ. วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
รหัสสินค้า : 9786162697234
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 224
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1: สิงหาคม 2561


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 170.00 บาท

 ลำดับที่ : 12
 
  ชื่อหนังสือ : จิตวิทยาในการสร้างความสุข
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     คู่มือสร้างความเข้าใจเรื่องความสุข ผู้เขียนได้สรุปและเรียบเรียงจากหนังสือและบทความภาษาอังกฤษที่ว่าด้วยจิตวิทยาและปรัชญาเกี่ยวกับความสุข ของนักจิตวิทยาและนักคิดผู้มีชื่อเสียง พร้อมทั้งเสนอแนวคิดและวิธีการเพื่อให้ผู้อ่านเรียนรู้วิธีการสร้างความสุข ด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9786117056017
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 152
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : กุมภาพันธ์ 2552 ปรับปรุงใหม่


 
ราคา  130.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 110.50 บาท

 ลำดับที่ : 13
 
  ชื่อหนังสือ : คลื่นขาว ฟ้าใส ผืนทราย นิยามความสุขแบบง่าย ๆ ในเมืองน่ารัก....หัวหิน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     เคยมีคนบอกว่า ธรรมชาตินี้ช่างมีพลังยิ่งใหญ่ และสามารถเปลี่ยนนิสัยใจคอของคนได้จากหน้ามือเป็นหลังมือ ธรรมชาติสามารถช่วยให้ใจที่อ่อนล้าโรยแรงกลับฟื้นคืนพลังช่วยให้เรามีความรู้สึกละเอียดอ่อน และแน่นอนว่าธรรมชาติสอนให้เรารู้จักคุณค่าของความรัก…โดยเฉพาะเมื่อเราไปเที่ยวทะเล คุณสมบัติเหล่านี้มีพร้อมแล้วที่...หัวหิน...เมืองที่มีมนต์เสน่ห์ดึงดูดผู้คน มากว่า 100 ปีชื่อผู้แต่ง : ชาธร สิทธิเคหภาค
รหัสสินค้า : 9786117056031
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 220 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 14.5x19
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2552


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 110.00 บาท

 ลำดับที่ : 14
 
  ชื่อหนังสือ : จิตวิทยาวัยรุ่น
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     จิตวิทยาวัยรุ่น บอกถึงปัญหาทั่วไปที่มักเกิดกับวัยรุ่น เช่น โรคซึมเศร้า ต่อต้านผู้ใหญ่ โดดเรียน ติดเกม ฯลฯ พร้อมแนวทางป้องกันและแก้ไข ทั้งได้ชี้ให้เห็นว่าต้นเหตุของปัญหาแท้จริงอาจมาจากผู้ใหญ่….หนังสือเล่ม นี้เป็นเพียงความพยายามชิ้นเล็ก ๆ ที่คงจะมีผลจำกัด เพราะคนไทยโดยทั่วไปอ่านหนังสือน้อย โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีปัญหา ยิ่งอ่านน้อย ผู้ที่มีโอกาสได้อ่านคงต้องช่วยกันศึกษาหาความรู้ และเผยแพร่ความรู้ในเรื่องจิตวิทยาและปัญหาของวัยรุ่นให้แพร่หลายมากยิ่ง ขึ้น เราจะได้มีส่วนช่วยให้วัยรุ่นได้ก้าวข้ามช่วงเสี่ยงภัยและพัฒนาศักยภาพด้าน บวกของพวกเขาได้มากขึ้น ช่วยป้องกัน แก้ไขและลดปัญหาวัยรุ่นซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญในปัจจุบันและช่วยให้ ประเทศพัฒนาคนซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้นำรุ่นต่อไป ให้เป็นพลเมืองที่มีความสุข เก่งและดีเพิ่มขึ้นชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9786117056048
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 210 กรัม
  จำนวนหน้า : 164
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2552


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 119.00 บาท

 ลำดับที่ : 15
 
  ชื่อหนังสือ : ตลาดเล็กๆ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ตลาดเล็ก ๆ, ตะโกนกู่กลางป่าเปลี่ยว, เรือนร้านและอาราม, งานวัด, คูคลองและสะพาน, นาบัว, เที่ยวทุ่ง, ร้านกาแฟ, น้ำอัดลม, น้ำจรวด น้ำแข็งกด น้ำแข็งไส, ร้านหนังสือ, หนังสือพิมพ์-หนังสืองานศพ, หนังสือนิยาย-หนังสือสารคดี, ของเล่น, ตุ๊กตากล-ออโตมาต้า-คาราคูริ, คาราคูริที่บ้านพิพิธภัณฑ์, ร้านขายของเล่น, ร้านขายยา, ร้านถ่ายรูป, ร้านตัดผมชื่อผู้แต่ง : เอนก นาวิกมูล
รหัสสินค้า : 9786117056055
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2552


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 204.00 บาท

 ลำดับที่ : 16
 
  ชื่อหนังสือ : ออนซอนหลวงพระบาง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     เพราะหลวงพระบางไม่เคยต้องการคำตอบจากใคร ทั้งยังไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดจากใคร หากกลับมอบทุกอย่างให้ทั้งภาพงามลึกและภาพบูดเบี้ยว แต่ทั้งหมดก็คือภาพอันจริง อันสัตย์ซื่อไม่มีสิ่งใดเคลือบแฝง เพื่อผู้คนที่ผ่านเข้ามาจะได้ประจักษ์และเรียนรู้ความหมายของปรากฏการณ์ต่าง ๆ จากสำนึกอันลึกเร้นที่ก่อรูปขึ้นในหัวใจของตนเอง....แล้วท่านจะไม่ซึ้งถึง มนต์ขลังแห่งหลวงพระบางบ้างหรือชื่อผู้แต่ง : อ.ล้อม เพ็งแก้ว,คุณมนู อุดมเวช,คุณรังสิต จงฌาณสิทโธ,คุณนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว,คุณภัทรพงศ์ คงวิจิตร
รหัสสินค้า : 9789748468594
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 310 กรัม
  จำนวนหน้า : 224
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2544


 
ราคา  210.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 105.00 บาท

 ลำดับที่ : 17
 
  ชื่อหนังสือ : เปิดม่าน มะละกา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

    แดนแสนสวยตรึงตราใจที่ไพโรจน์ บุญผูก ฉายภาพความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับคนมาเลย์ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เน้นการนำเสนอรัฐมะละกา ที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ เพราะนอกจากความงามของภูมิประเทศแล้ว ยังคงวัฒนธรรมเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น อ่านแล้วอยากไปเยือนสักครั้งชื่อผู้แต่ง : คุณไพโรจน์ บุญผูก
รหัสสินค้า : 9789748468761
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : มกราคม 2546


 
ราคา  170.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 85.00 บาท

 ลำดับที่ : 18
 
  ชื่อหนังสือ : อาชญากรรม และอาชญาวิทยา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1  บทนำ

บทที่ 2  เรื่องของกฎหมายอาญา

บทที่ 3  ประเภทของอาชญากรรม

บทที่ 4  เหยื่ออาชญากรรม

บทที่ 5  อาชญากรรมการเมือง

บทที่ 6  การก่อการร้าย

บทที่ 7  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุนิษา เลิศโตมรสกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.อัณณพ ชูบำรุง
รหัสสินค้า : 9786164686144
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 286
ขนาด : 14.5X21
พิมพ์ : 2 : พฤษภาคม 2561


 
ราคา  250.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 225.00 บาท

 ลำดับที่ : 19
 
  ชื่อหนังสือ : หลวงพระบาง บางสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไป ใจที่เปลี่ยนแปลง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     คนเราออกเดินทางด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน และมีรูปแบบการเดินทางที่แตกต่างกัน แต่ไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหน ลึก ๆ แล้วดูเหมือนว่ามีทางสายหนึ่งที่เรียกร้องให้เราเดินไปหาอยู่เสมอ บางคนอาจจะยังไม่รู้ชัดเจนว่าจะไปหามันด้วยวิธีการใด และด้วยเหตุผลเช่นไร แต่ด้วยประสบการณ์ของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้ประสบมาแล้วมาบรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้จะทำให้เราต่างมองเห็นทางและ เหตุผลของเราชัดเจนขึ้นชื่อผู้แต่ง : คุณสมิทธิ ธนานิธิโชติ
รหัสสินค้า : 9789749609422
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 210 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : ตุลาคม 2547


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 75.00 บาท

 ลำดับที่ : 20
 
  ชื่อหนังสือ : พุทธศิลปลาว
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เป็นการรวบรวมประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชาชนชาวลาวในสมัยต่าง ๆ ตลอดจนสถาปัตยกรรม ประติมากรรม ที่สะท้อนถึงความเป็นอยู่ของประชาชนชาวลาว ช่วยให้ท่านที่มีความสนใจในศิลปะ บังเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปกรรมและพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ของลาว พร้อมจะได้เปรียบเทียบกับศิลปกรรมไทยได้เป็นอย่างดีชื่อผู้แต่ง : รศ. สงวน รอดบุญ
รหัสสินค้า : 9789748468617
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 260
ขนาด : 18.5 X 26
พิมพ์ : 2 : มีนาคม 2545


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 238.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ...  | 23  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,733,358 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474