21 สิงหาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (39)
 กฎหมายทั่วไป (116)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (67)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (0)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (25)
 อื่นๆ (192)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 24  
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : ผีเสื้อ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9789744723017
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 210 กรัม
  จำนวนหน้า : 240
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 17 :เมษายน 2557


 
ราคา 100.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : รัชกาลที่ 5 กับการเกษตร เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือที่รวมรวมเรื่องราวและรูปภาพพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร รายงานน้ำฝนต้นข้าว พระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนังคัล การขุดคลอง คลองสายแรกในรัชกาลที่ 5เปรมประชากร การสร้างเขื่อนเจ้าพระยา ฯลฯชื่อผู้แต่ง : เอนก นาวิกมูล
รหัสสินค้า : 9786167056395
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 230 กรัม
  จำนวนหน้า : 168
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : สิงหาคม 2554


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 119.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : Kaew the playful
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พระราชนิพนธ์วรรณกรรมเยาวชนแก้วจอมแก่นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9786160418565
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 328
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : ตุลาคม 2557


 
ราคา 295.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : Kaew the Naughty
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พระราชนิพนธ์วรรณกรรมเยาวชน แก้วจอมซน เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9786160418589
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 320
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : ตุลาคม 2557


 
ราคา 0.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : แก้วจอมแก่น
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พระราชนินิพนธ์วรรณกรรมเยาวชนชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9786160418510
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 43 : กุมภาพันธ์ 2558


 
ราคา 165.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : หมู่บ้านเล็กในตระกูลเป้า
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9786160408566
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 6 : กุมภาพันธ์ 2558


 
ราคา 185.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : ชุดเพื่อสิ่งแวดล้อม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ประกอบด้วยหนังสือจำนวน 3 เล่ม ได้แก่

- โลกเย็นด้วย GEN Y
-
เรามองดาวกันคนละดวง
-
เปลี่ยนในใจ จึงเปลี่ยนแปลงได้จริง
จากราคารวม 320 บาท ลดเหลือเพียง 200 บาทชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 04
รูปแบบ :
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า :
ขนาด :
พิมพ์ :


 
ราคา 200.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : ชุดสมการแห่งความสุข
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ประกอบด้วยหนังสือ จำนวน 5 เล่ม ได้แก่

- สมการความสุข
-
คำคน ดลใจ (1) เติมคุณค่าให้ชีวิต
-
คำคน ดลใจ (2) ปลุกจิตใจให้เปี่ยมพลัง
-
คำคมว่าด้วย : ความสุข (1)
-
คำคมว่าด้วย : ความสุข (2)
จากราคารวม 555 บาท ลดเหลือเพียง 280 บาทชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 05
รูปแบบ :
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า :
ขนาด :
พิมพ์ :


 
ราคา 280.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : ชุดตำรับยาสามัญประจำบ้าน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ประกอบด้วยหนังสือจำนวน 4 เล่ม ได้แก่

- ตำรับยาแผนไทยภาคใต้
-
ลางเนื้อชอบลางยา
-
เปิดกรุกระบวนท่าฤษีดัดตน ลีลาไทยคลายเส้น
-
คู่มือการใช้สมุนไพรประจำบ้าน (1)
จากราคารวม 560 บาท ลดเหลือเพียง 250 บาทชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 02
รูปแบบ :
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า :
ขนาด :
พิมพ์ :


 
ราคา 250.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : ชุดคู่มือพุทธประวัติ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม ได้แก่

- พุทธทาส-พุทธธรรม
-
คู่มือพุทธประวัติ
-
พุทธธรรมนำทางสร้างชีวิต
จากราคารวม 360 บาท ลดเหลือ 160 บาทชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 03
รูปแบบ :
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า :
ขนาด :
พิมพ์ :


 
ราคา 160.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 24  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,686,043 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474