20 กุมภาพันธ์ 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (29)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (112)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (63)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (89)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (24)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (11)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (23)
 อื่นๆ (161)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (21)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (81)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (22)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : ชุดหนังสืออาจารย์คณิต ณ นคร (4 กล่อง)
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ภายใน box set จะบรรจุหนังสือแนวคิดอ.คณิต ทั้งหมด 16 เล่ม ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : SP144
รูปแบบ : Box set
น้ำหนัก : 4000 กรัม
  จำนวนหน้า :
ขนาด :
พิมพ์ : ตุลาคม 2557


 
ราคา 1.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : ของฝากนักวิจัย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือ "ของฝากนักวิจัย" เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความของผู้เขียนที่ได้เขียนไว้ให้กับหนังสือพิมพ์ "อินไซด์ มจธ." ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่ฉบับปี 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับการส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และตั้งใจที่จะเขียนบทความไม่ให้เป็นงานเชิงวิชาการมากนัก ต้องการเขียนให้อ่านสนุก เข้าใจง่าย โดยที่ข้อมูลและเนื้อหาของการเขียนบทความทุกเรื่องได้มาจากการอ่าน การฟัง การดู การสังเกต การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ฯลฯ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นความรู้เป็นแง่คิดที่เป็นประโยชน์ต่อนักคิด นักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ นักวิจัย หวังเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ทุกคนให้คิดสร้างสรรค์ พัฒนางานวิจัย ต่อยอดงานการประดิษฐ์ คิดค้น และมีความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมผลงานความคิดสร้างสรรค์ของไทยให้เพิ่มมากขึ้น เมื่อสำนักพิมพ์วิญญูชนแจ้งว่าจะจัดพิมพ์หนังสือ "ของฝากนักวิจัย" ผู้เขียนจึงได้ปรับเนื้อหาบางส่วนของบางบทความให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น รวมถึงได้เขียนเพิ่มเติมบางส่วนเพื่อให้เนื้อหาครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้อ่านที่สนใจมากยิ่งขึ้นเช่นกันชื่อผู้แต่ง : ดร.ผ่องศรี เวสารัช
รหัสสินค้า : 9786162695407
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 220 กรัม
  จำนวนหน้า : 190
ขนาด : 14.5*21
พิมพ์ : มกราคม 2560


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 136.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : กระเป๋าผ้าป่านอินเดีย สีธรรมชาติ (สั่งซื้อได้เฉพาะลูกค้าที่มียอดสั่งซื้อ 2,000 บาทขึ้นไป)
บทคัดย่อ / สารบาญ :

***สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า 2,000 บาท ขึ้นไป (ไม่รวมราคากระเป๋า)
สามารถสั่งซื้อกระเป๋าผ้าป่านอินเดีย สีธรรมชาติ ในราคาพิเศษ
กว้าง 15 นิ้ว
สูง 15 นิ้ว
ขยายข้าง 6 นิ้ว

ใบใหญ่จุได้เยอะชื่อผู้แต่ง : กลุ่มวิญญูชน
รหัสสินค้า : 9786169064817
รูปแบบ : -
น้ำหนัก : - กรัม
  จำนวนหน้า : -
ขนาด : -
พิมพ์ : -


 
ราคา 200.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : สมุด
บทคัดย่อ / สารบาญ :

สมุดวิญญูชน ขนาด 80 หน้า พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา 75 แกรม ทุกหน้ามีข้อคิด คำคมทางกฎหมายของนักวิชาการ ครูกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศ 80 หน้า 80 ข้อคิด  ไม่ซ้ำ!!!ชื่อผู้แต่ง : กลุ่มวิญญูชน
รหัสสินค้า : sp124
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 170 กรัม
  จำนวนหน้า : 80
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2558


 
ราคา 30.00 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,380,126 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474