17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : การปฏิรูปการเมืองไทย มองจากประสบการณ์ชีวิต
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การปฏิรูปการเมืองไทย มองจากประสบการณ์ชีวิตเล่มนี้ รวบรวมจากงานประชุมวิชาการ "ปฏิรูปประเทศไทย" เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศาสตราจารย์ธีรยุทธ  บุญมี

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักพิมพ์วิญญูชน

หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ คลิก หรือ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ชื่อผู้แต่ง : ธีรยุทธ บุญมี
รหัสสินค้า : 000000000000
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 0 กรัม
  จำนวนหน้า : 16
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2558


 
ราคา 0.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : รวมคำนำ ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

จุดน่าสนใจของคำนำหนังสือของ หยุด แสงอุทัย นั้นอยู่ตรงที่ท่านได้พยายามถ่ายทอดความรู้สึกและแรงบันดาลใจของท่านมายังผู้อ่านว่า ท่านผลิตผลงานเหล่านั้นเพราะเหตุใด หรือเพื่ออะไร? กล่าวได้ว่า คำนำหนังสือต่างๆ ของท่านนั้นมีความน่าสนใจในแง่ที่เป็นข้อความสื่อสารถึงมูลเหตุจูงใจในการผลิตผลงานของท่านจากส่วนลึกของตัวตน หรือส่วนลึกของความเป็น หยุด แสงอุทัย ที่ผู้สนใจงานของท่านควรจะอ่านเพื่อได้ทำความรู้จักกับตัวตนของผู้เขียนที่สื่อมาถึงผู้อ่าน...หนังสือเล่มนี้ไม่มีจำหน่าย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้ที่นี่ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
รหัสสินค้า : 9789742889890
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : เมษายน 2555


 
ราคา 0.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : ผลไม้มีพิษ มาจากต้นไม้ที่มีพิษ จริงหรือ (?)
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ปฏิรูปประเทศ : ปฏิรูประบบรัฐสภาเพื่อการพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตย ผู้ใดหรือกลุ่มใดที่ทำให้คนไทยต้องตกอยู่ในสภาพแตกแยก ดังเช่นที่เป็นอยู่ในขณะนี้ (2553), ขณะนี้ (2553) เราจะหา "ทางออก" ได้อย่างไร, บทสรุปของการอภิปรายว่าด้วยข้อคิดจากนิทานอีสปเรื่อง "แมวกับหนู", ผลไม้มีพิษ มาจากต้นไม้ที่มีพิษ จริงหรือ (?)คนไม่ใช่ต้นไม้, สาเหตุของการปฏิวัติ (คณะปฏิรูปการปกครองฯ) ในเดือนกันยายน 2549 เกิดจากเหตุใด, ผลงานของ "คณะปฏิรูปการปกครองฯ" เป็นอย่างไร, "สาเหตุ" ของความล้มเหลว (โดยสิ้นเชิง) ของคณะปฏิรูปการปกครองฯ,อนาคตของประเทศไทย วิวัฒนการทางการเมืองของประเทศไทย, "มาตรฐานวิชาการทางกฎหมาย (มหาชน) ของประเทศไทย, การหา "ทางออก" ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศที่พัฒนาแล้ว, "ใคร" จะมาแก้ปัญหาให้คนไทย
ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ ฟรี ได้ีที่นี่

 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
รหัสสินค้า : 9786162690662
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 104
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : พฤษภาคม 2555


 
ราคา  85.00  บาท
ลด: 20%
ขาย 68.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : ปฏิวัตินกหวีด สุดท้ายของระบอบทักษิณ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

รวมปาฐกถา 3 เรื่อง โดยอาจารย์ธีรยุทธ บุญมี

- สุดท้ายของระบอบทักษิณ สร้างรากฐานใหม่ให้ประเทศไทย? (15 ม.ค. 2557)
- การปฏิวัตินกหวีด มองเชื่อมโยงกับปัญหาอนาคตการเมืองไทย (10 ธ.ค. 2556)
- 40 ปี 14 ตุลา อุดมการณ์ประชาธิปไตย 40 ปี หลังเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 (14 ต.ค. 2556)

*ไม่มีจำหน่าย แต่สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิกชื่อผู้แต่ง : ธีรยุทธ บุญมี
รหัสสินค้า : -
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 0 กรัม
  จำนวนหน้า : 64
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : 2557


 
ราคา 0.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : หนึ่งปี คสช.
บทคัดย่อ / สารบาญ :

 รวมบทความ 18 บทความ วิเคราะห์ เสนอแนะ การทำงานของ คสช. ตลอดระยะเวลา 1 ปี สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิกชื่อผู้แต่ง : แก้วสรร อติโพธิ
รหัสสินค้า : p140
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 0 กรัม
  จำนวนหน้า : 140
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : พฤษภาคม 2558


 
ราคา 0.00 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,939,975 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474