17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ...  | 12  
 
 ลำดับที่ : 21
 
  ชื่อหนังสือ : ความคิด ชีวิต และงาน 5 นักกฎหมายหนุ่ม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือความคิด ชีวิต และงาน 5 นักกฎหมายหนุ่ม นำเสนอนักกฎหมายที่มีความคิดและผลงานโดดเด่นของขบวนการนักกฎหมายผู้ยืนเด่นอยู่แถวหน้าสุดด้านกฎหมาย ประกอบด้วย ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์, ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์, สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ และสมชาย นีละไพจิตร กว่าจะมาสู่ปัจจุบัน ท่านเหล่านี้ต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคมากมายแค่ไหน ประสบการณ์ต่าง ๆ จะทำให้นักกฎหมายใหม่ ๆ ได้นำมาเป็นกรณีตัวอย่างศึกษาได้เป็นอย่างดีชื่อผู้แต่ง : ปาริชาติ ประคองจิตร์
รหัสสินค้า : 9789742881313
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 242 กรัม
  จำนวนหน้า : 208
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2547


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 144.00 บาท

 ลำดับที่ : 22
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1  ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยสัญชาติ

บทที่ 2  การได้สัญชาติ

บทที่ 3  การเสียสัญชาติ

บทที่ 4  การกลับคืนสู่สัญชาติ

บทที่ 5  คนไทยพลัดถิ่นชื่อผู้แต่ง : นฤมล ฐานิสโร
รหัสสินค้า : 9786162697142
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 136
ขนาด : 14.5X21
พิมพ์ : 1 : สิงหาคม 2561


 
ราคา  130.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 117.00 บาท

 ลำดับที่ : 23
 
  ชื่อหนังสือ : นิติศาสตร์ชายขอบ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หากลองหันมาพิจารณาระบบกฎหมายจากมุมมองของชายขอบ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ภาพที่ได้สามารถทำให้เห็นแง่มุมที่ต่างออกมาแต่เพียงอย่างเดียว อาจทำให้มองข้ามความเป็นจริงบางอย่างและมีเหตุผลต่อการสร้างความหมายที่คลาดเคลื่อนให้บังเกิดขึ้น เหมือนกับที่มักเข้าใจว่าชาวเขาที่ไม่มีสัญชาติคือคนต่างด้าว ผู้คนอาศัยในป่าคือพวกบุกรุกชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
รหัสสินค้า : 9789742882921
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 150 กรัม
  จำนวนหน้า : 120
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2548


 
ราคา  90.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 81.00 บาท

 ลำดับที่ : 24
 
  ชื่อหนังสือ : สะกิดกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

วิธีประหารชีวิตด้วยการฉีดยา, แก้อัตรากักขังอาจทำให้คนอยากถูกกักขังมากขึ้น, การใช้นามสกุลสามีเป้นหน้าที่ไม่ใช่สิทธิ, ร่างกฎหมายก่อการร้าย, การก่อการร้ายกับกฎหมายฟอกเงิน, เลิกใช้ เส้น ใช้ วา ได้แล้ว เมื่อเด็กโค่งไปขึ้นศาล, พ.ร.ก. ก่อการร้าย... จนบัดนี้ยังไม่มีการใช้, ขู่เล่น ๆ ไม่เป็นการก่อการร้าย, แจ้งจับบุช...ยังไม่ใช่กฎหมายระหว่างประเทศ, ยึดเงินผู้ก่อการร้าย.. ไม่ต้องใช้ พ.ร.ก.ฯ, หญิงต้องตาย... สนองนโยบายผู้มีศีลธรรม, U.N. ระบุชื่อใคร ติดคุกไทยทันที 7 ปี, พิกัด UTM, กฎหมายกับการทำแท้งที่ปลอดภัย, ศาลรัฐธรรมนูญไม่ขัดใจพยาน, กฎหมายขายพยาน, เอ็นสะท้าน, ทนายเจ.ไอ. ได้คนอุ้มแน่นอน, เพิ่มมูลฐานฟอกเงิน : ให้เอกชนเบิก M79 ไปปราบยุง, เครื่องหมายการค้า : จดทะเบียนประเทศเขา เราคุ้มครองให้ จดทะเบียนประเทศไทยเขาไม่คุ้มครอง, หมดปัญหาหงส์, ยังคง เส้น คง วา, ห้ามสตรีขึ้นดอยพระธาตุ, กระทบกับความมั่นคงของประเทศ?, กักขังแทนค่าปรับ ไม่ใช่โทษกักขัง, คอร์รัปชั่น : ไม่รู้คำถามก็ไม่รู้คำตอบ, กฎหมายสนับสนุนให้คอร์รัปชั่น, Stalking, Tinkery Lawer, อายุของเด็ก, คดี ป๋าเหลิม ส่งสัญญาณว่า ฆ่าดีกว่า...ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า : 9789742883386
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 210 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2549


 
ราคา  120.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 108.00 บาท

 ลำดับที่ : 25
 
  ชื่อหนังสือ : ละเมิดระหว่างพิจารณาของศาลสูง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทนำ, ประวัติความเป็นมาของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, โจทก์ขอให้คุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา 254, คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาตามมาตรา 264, บทวิเคราะห์, บทสรุปและข้อเสนอแนะ, บรรณนานุกรมชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
รหัสสินค้า : 9789742884093
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 190 กรัม
  จำนวนหน้า : 152
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : กรกฎาคม 2549


 
ราคา  110.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 99.00 บาท

 ลำดับที่ : 26
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายวาไรตี้ เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ประชาชนมักถูกปิดปากด้วยประโยคที่ว่า "บุคคลใดจะอ้างความไม่รู้กฎหมายมาเป็นข้อแก้ตัวมิได้" การได้ทราบถึงกลยุทธ์หรือชั้นเชิงการใช้กฎหมายจะเป็นสิ่งป้องกันเล่ห์กลมิ ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อีกด้วย และหากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นที่น่าสนใจของประชาชน ทำให้เกิดปัญหาน่าขบคิดว่ามีกฎหมายที่จะใช้กับกรณีดังกล่าวอย่างไรหรือไม่ ย่อมเป็นภารกิจที่จะนำเสนอในรูปสาระจากอรรถคดีที่เกิดขึ้นจริงหรือแสดงความคิดเห็นเป็นครั้งคราวไปชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติชาย อัครวิบูลย์
รหัสสินค้า : 9789742884307
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1: สิงหาคม 2549


 
ราคา  115.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 103.50 บาท

 ลำดับที่ : 27
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายวาไรตี้ เล่ม 2
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ประชาชนมักถูกปิดปากด้วยประโยคที่ว่า "บุคคลใดจะอ้างความไม่รู้กฎหมายมาเป็นข้อแก้ตัวมิได้" การได้ทราบถึงกลยุทธ์หรือชั้นเชิงการใช้กฎหมายจะเป็นสิ่งป้องกันเล่ห์กลมิ ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อีกด้วย และหากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นที่น่าสนใจของประชาชน ทำให้เกิดปัญหาน่าขบคิดว่ามีกฎหมายที่จะใช้กับกรณีดังกล่าวอย่างไรหรือไม่ ย่อมเป็นภารกิจที่จะนำเสนอในรูปสาระจากอรรถคดีที่เกิดขึ้นจริงหรือแสดงความคิดเห็นเป็นครั้งคราวไปชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติชาย อัครวิบูลย์
รหัสสินค้า : 9789742884406
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 220 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : สิงหาคม 2549


 
ราคา  115.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 103.50 บาท

 ลำดับที่ : 28
 
  ชื่อหนังสือ : ตุลาการภิวัฒน์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

พิพากษาหาความยุติธรรมให้ประเทศเพิ่มดุลยภาพการเมืองไทย ก้าวสู่การปฏิรูปการเมืองหน 2 : การโน้มเอียงไร้ดุลยภาพของสังคมไทยในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้เกิดวิกฤตขึ้น 2 หน, สังคมไทยมีโอกาสพัฒนาพ้นจากแนวคิดประชาธิปไตยตามลัทธิเสียงส่วนใหญ่ไปสู่ประชาธิปไตยตามลัทธิส่วนใหญ่ไปสู่ประชาธิปไตยแนวรัฐธรรมนูญนิยม, แนวทางตุลาการภิวัฒน์ที่ประเทศไทยควรเลือกเดิน?, ภารกิจอนาคตของ 3 ศาล, ตุลาการภิวัฒน์ 2 : นายกทักษิณ หรือ ศาลฯ ทำประเทศไทยไร้ความน่าเชื่อถือ?, อำนาจยุติธรรมเก่าแก่กว่าประชาธิปไตย อำนาจยุติธรรมต้องเดินคู่ขนานไปกับประชาธิปไตยเสมอ, ตุลาการภิวัตน์ถ้าดำเนินการจริงจังอาจเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูปสังคมการเมืองไทย, วิธีพิจารณาความในระบบกฎหมายใหม่ชื่อผู้แต่ง : ธีรยุทธ บุญมี
รหัสสินค้า : 9789742884499
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 48
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : สิงหาคม 2549


 
ราคา  30.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 27.00 บาท

 ลำดับที่ : 29
 
  ชื่อหนังสือ : นิติศาสตร์ไทยเชิงวิพากษ์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

จำเป็นที่จะต้องกล่าวไว้ล่วงหน้าว่าหนังสือเล่มนี้ อาจจะไม่ได้ทำให้ผู้อ่านเป็นนักกฎหมายที่เก่งขึ้นตามจารีตของแวดวง นิติศาสตร์ไทยแต่อย่างใด เนื้อหาของหนังสือต้องการเสนอแนวทางการศึกษากฎหมายที่พิจารณากฎหมายสัมพันธ์ ควบคู่ไปกับเงื่อนไขทางสังคม เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างรอบด้านในการวิเคราะห์กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ ห้วงเวลาที่สถานะของนักกฎหมายในสังคมไทยมักถูกประเมินจากสังคมรอบด้านว่า เป็นผู้ที่ไม่มีความเข้าใจต่อสังคม การเสริมสร้างความรู้และแสวงหาแนวทางที่ไม่ยึดเฉพาะเพียงกรอบของกฎหมาย จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้แวดวงวิชาการด้านกฎหมายมีพลังและความหมายต่อสังคมไทยมากขึ้น...ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
รหัสสินค้า : 9789742884574
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 280 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2549


 
ราคา  170.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 30
 
  ชื่อหนังสือ : หลักพื้นฐานในการทำวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย : ความนำ ความหมายของวิจัย วิจัยทางกฎหมายวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย, การอธิบายศาสตร์ในทางกฎหมาย, ตรรกนิติศาสตร์, นิติวิธี, หัวข้อวิทยานิพนธ์และการเก็บข้อมูลทางกฎหมาย : ความนำ, หลักคิดในการสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์, การเลือกหัวข้อในการทำวิทยานิพนธ์, แหล่งที่มาของปัญหา, การกำหนดปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์, การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย : ความสัมพันธ์ของระบบการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์, การวางแผนการเขียนเค้าโครง, ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา, วัตถุประสงค์ของการศึกษา, การเขียนวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย : เทคนิคการเขียนการทบทวนวรรณกรรม, รูปแบบการพิมพ์งานวิทยานิพนธ์และการนำเสนอ : การจัดรูปแบบพิมพ์, การเรียงลำดับหน้าเพื่อเข้าเล่ม, การเว้นระยะและการวางหัวข้อ, หลักในการพิพม์ส่วนต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์เพื่อนำเสนอ, การอ้างอิง บรรณานุกรม และภาคผนวก : ภารกิจและบทบาทของการอ้างอิงและการทำชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
รหัสสินค้า : 9789742889869
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 220 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 3 : กันยายน 2554


 
ราคา  130.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 117.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ...  | 12  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,938,721 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474