14 พฤศจิกายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : การชันสูตรพลิกศพกับกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นในระหว่างการสลายการชุมนุม พ.ศ. 2553 และความรับผิดของเจ้าพนักงาน
บทคัดย่อ/สารบาญ :

ส่วนที่ 1 การชันสูตรพลิกศพ ข้อที่ 1 การชันสูตรพลิกศพ หมายถึงอะไร ข้อที่ 2 กรณีการตายที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพ ข้อที่ 3 แบบของการชันสูตรพลิกศพ และเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ ข้อที่ 4 วิธีการชันสูตรพลิกศพ และสำนวนชันสูตรพลิกศพ ข้อที่ 5 หน้าที่ของพนักงานอัยการเท่าที่เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ และความหมายของศาลชั้นต้น ข้อที่ 6 การไต่สวน การทำคำสั่งของศาล และผลของคำสั่งศาล ข้อที่ 7 การชันสูตรพลิกศพ ถือว่าได้เสร็จลงเมื่อใด ข้อที่ 8 บทกฎหมายที่ขัดแย้งกัน หรือไม่ถูกต้อง และการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย


ส่วนที่ 2 กรณที่มีความตายเกิดขึ้นในระหว่างการสลายการชุมนุม พ.ศ. 2553 และความรับผิดของเจ้าพนักงาน ข้อที่ 1 ลำดับเหตุการณ์และความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการชุมนุม ข้อที่ 2 การชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นในเขตหรือในบริเวณพื้นที่ที่มีการชุมนุม ข้อที่ 3 ความรับผิดของเจ้าพนักงานชื่อผู้แต่ง : ทวน สวนราชพฤกษ์
รหัสสินค้า : 9786163215635
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 190 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1

  ราคา 150.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,833,235 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474