22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : คิดนอกกรอบ
บทคัดย่อ/สารบาญ :

ความเข้าใจในการคิดนอกกรอบ ทำไมจึงต้องคิดนอกกรอบ ความคิดนอกกรอบที่ดี การประยุกต์ใช้ความคิดนอกกรอบ หลักการคิดนอกกรอบ วิธีการคิดนอกกรอบ ปัญหาและอุปสรรคของการคิดนอกกรอบ การส่งเสริมให้เกิดความคิดนอกกรอบ การฝึกฝนทักษะในการคิดนอกกรอบ การประเมินผลการคิดนอกกรอบคู่มือนักคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเพื่อปรับปรุงงาน คิดเืพื่อทำข้อเสนอแนะ คิดเพื่อทำไคเซ็น คิดเพื่อพัฒนาชีวิต รู้วิธีคิดครบเครื่อง แก้ปัญหาคิดติดกรอบ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้แนวทางสร้างนวัตกรรม เพิ่มคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานชื่อผู้แต่ง : สมิต สัชฌุกร
รหัสสินค้า : 9789743652370
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 112
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : พฤษภาคม 2555

  ราคา  100.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 90.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,307 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474