22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : อนุญาโตตุลาการ : ทฤษฎีและปฏิบัติ
บทคัดย่อ/สารบาญ :

อนุญาโตตุลาการ เป็นทางเลือกหนึ่งในการระงับข้อพิพาทแทนการไปศาล เหตุผลหนึ่งที่ทำให้อนุญาโตตุลาการเป็นที่นิยมก็คือ คู่พิพาทอาจเลือกผู้ตัดสินข้อพิพาทที่มีความชำนาญเฉพาะด้านซึ่งไม่สามารถจะทำได้ในกรณีของการไปฟ้องร้องในศาล ดังนั้น ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการจึงไม่จำกัดอยู่เพียงนักกฎหมายเท่านั้น แต่อาจเป็นวิศวกร สถาปนิก นักธุรกิจ หรือบุคคลในสาขาอาชีพอื่น ๆ ที่มีความชำนาญและประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาในข้อพิพาท อนุญาโตตุลาการจึงเป็นอาชีพ "ต่อยอด"
....หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะแก่นักกฎหมาย แต่จะเป็นประโยชน์แก่บุคคลในอาชีพอื่น ๆ ที่อาจเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ไม่ว่าในฐานะอนุญาโตตุลาการ คู่พิพาท ทนายความ หรือนิสิตและนักศึกษาที่ต้องศึกษาวิชานี้ชื่อผู้แต่ง : ไชยวัฒน์ บุนนาค
รหัสสินค้า : 9789742889197
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 260
ขนาด : 18x23.5
พิมพ์ : 2 : มกราคม 2554

  ราคา  400.00  ส่วนลด : 20%

เหลือ 320.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,258 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474