22 มกราคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
 

   กฎหมายปกครอง (29)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (112)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (63)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (89)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (24)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (10)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (154)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (21)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (79)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (54)
 สนพ.จุฬา (22)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : สังเวียนแรงงาน
บทคัดย่อ/สารบาญ :

เรื่องราวระหว่างนายจ้างและลูกจ้างซึ่งมีข้อขัดแย้งกันในขอบรั้วของสถานประกอบการอันมีจำนวนหลากหลายในประเทศนี้นั้น ส่วนหนึ่งได้นำไปยังสถานสถิตยุติธรรมอันมีนามว่า ศาลแรงงาน เพื่อการยุติข้อพิพาทและบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งไปปฏิบัติการให้เป็นไปตามร้อง แนวแห่งความถูกต้องตามคลองธรรม การต่อสู้ในคดีห้องพิจารณาจึงเป็นเสมือนสังเวียนที่มีนายจ้างและลูกจ้างอยู่ต่างมุม มีกฎหมายเป้นกติกา และมีผู้พิพากษาเป็นกรรมการตัดสิน ผลสุดท้ายในแต่ละคดี มิใช่ยุติปัญหาระหว่างคู่ความนั้น แต่ผู้ดูผู้ศึกษาอย่างท่านผู้อ่านทั้งหลายก็ย่อมมีสิทธิและมีความสมควรที่จะนำเรื่องราวดังกล่าวมาพิเคราะห์แก้ไขในเชิงอุทาหรณ์มิให้เหตุการณ์ขัดแย้งนั้นเกิดขึ้นอีกได้ในขอบรั้วสถานประกอบการณ์อันเปรียบเสมือนบ้านที่สองของทั้งฝ่ายจัดการและฝ่ายพนักงาน ข้อคิดและข้อไขในตอนต้นและตอนท้ายของแต่ละเรื่องราวต่อไปนี้คงจะช่วนในเกิดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของแต่ละท่านได้เป็นอย่างดีชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9789742887018
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 180 กรัม
  จำนวนหน้า : 144
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 3 : ตุลาคม 2551 แก้ไขเพิ่มเติม

  ราคา  110.00  ส่วนลด : 15%

เหลือ 93.50 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,337,280 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474