22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : คำสอนชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2489 วิธีพิจารณาความแพ่ง
บทคัดย่อ/สารบาญ :

อธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ. 2489...ข้อความทั่วไป, คู่ความ, ศาล, การรวมมูลกรณีในฟ้องเดียวกัน, คำฟ้อง, คำให้การ, หักหนี้และฟ้องแย้ง, คำคู่ความและเอกสารในคดี, ผู้พิพากษาซึ่งจะทำการพิจารณาพิพากษา, อำนาจและหน้าที่ของศาลในการพิจารณาคดี, การนั่งพิจารณาของศาล, คู่ความตายหรือหย่อน (ไร้) ความสามารถ หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของคู่ความตายหรือหมดอำนาจ, รายงานและสำนวนความ, สารบบและบัญชี, ค่าฤชาธรรมเนียม, วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ หลวงจำรญเนติศาสตร์ (พ.ศ. 2445-2518)
รหัสสินค้า : 9789742888145
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 610 กรัม
  จำนวนหน้า : 340
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2553

  ราคา  300.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 270.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,259 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474