22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : พจนานุกรมกฎหมาย
บทคัดย่อ/สารบาญ :

พจนานุกรมกฎหมาย ของท่านขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) เนติบัณฑิตสยาม เล่มนี้ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2474 แล้วมิได้พิมพ์ซ้ำอีกเลย และฉบับพิมพ์ครั้งแรกมีจำนวนพิมพ์เท่าใดก็ไม่ทราบ พจนานุกรมกฎหมายนี้เป็นพจนานุกรมกฎหมายไทยฉบับแรกด้วย เว้นแต่จัดทำภายหลังพจนานุกรมทั่วไปของกรมตำรา กระทรวงธรรมการ ซึ่งในเวลานั้นเรียกว่า ปทานุกรม ดังมีปทานุกรมฉบับใหญ่และต่อมาปทานุกรมนักเรียน พ.ศ. 2472....ชื่อผู้แต่ง : ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์)
รหัสสินค้า : 9789742883652
รูปแบบ : ปกแข็ง สันตรง
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 432
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : สิงหาคม 2556

  ราคา  360.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 324.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,255 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474