22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษกฎหมายสำหรับนักกฎหมายไทย
บทคัดย่อ/สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นตำราและหนังสืออ่านประกอบที่ต้องการให้ความรู้แก่นิสิต-นักศึกษานิติศาสตร์ ที่มีความประสงค์จะประกอบวิชาชีพทั้งในภาครัฐและในภาคเอกชน อาทิ ในสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรประจำบริษัท หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษกฎหมาย (ซึ่งนับวันแต่จะมีความจำเป็นมากขึ้น) ไม่ว่าจะเป็นประจำหรือไม่ ดังนั้น แนวการแต่งและเรียบเรียงจึงอยู่ในลักษณะของการเตรียมผู้ศึกษา มากกว่าการบรรยายความ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าหนังสือเล่มนี้จะใช้เป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพอยู่แล้วไม่ได้ ในทางตรงกันข้ามหนังสือเล่มนี้กลับจะมีประโยชน์...ชื่อผู้แต่ง : ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
รหัสสินค้า : 9786162691904
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 152
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : พฤษภาคม 2556

  ราคา  140.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 126.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,319 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474