22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : ไวยากรณ์ภาคปฏิบัติสำหรับนักกฎหมาย
บทคัดย่อ/สารบาญ :

ผู้เขียนต้องการให้หนังสือเล่มนี้เป็นการวางรากฐานไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติซึ่งผู้ศึกษากฎหมายและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายที่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษจำเป็นต้องรู้ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง เพราะครั้งนี้ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานของไวยากรณ์ ดังนั้น เนื้อเรื่องจึงไม่ใช่การอธิบายศัพท์กฎหมายหรืออธิบายประเภทของงานเขียนเชิง กฎหมาย แต่จะมุ่งอธิบายเกี่ยวกับวจีวิภาค (Parsing) ชื่อและชนิดของคำต่าง ๆ ในประโยค (Parts of speech) โดยเนื้อหาหลัก ๆ ได้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์, วจีวิภาค, ส่วนประกอบของประโยค, การเขียนข้อความทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ....ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล นันทศิริพล
รหัสสินค้า : 9789742882907
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 280 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2548

  ราคา  180.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 162.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,258 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474