24 มกราคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
 

   กฎหมายปกครอง (29)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (112)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (63)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (89)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (24)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (10)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (154)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (21)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (79)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (54)
 สนพ.จุฬา (22)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : คำแปลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
บทคัดย่อ/สารบาญ :

ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ ได้นำเอาต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสซึ่งเดิมในการจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือน สิงหาคม 2548 นั้นแยกเอาไว้ท้ายเล่ม มาปรับวิธีการนำเสนอใหม่โดยนำมาเรียงไว้ในหน้าด้านข้างคำแปลภาษาไทยในลักษณะ การแปล หน้าต่อหน้า เพื่อสะดวกผู้ใช้งานที่จะได้ ตรวจสอบ คำแปลต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื้อหา : อำนาจอธิปไตย, ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส, รัฐบาล, รัฐสภา, ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับรัฐบาล, สรธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ, คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ, องค์กรตุลาการ, ศาลอาญาชั้นสูง, ความรับผิดทางอาญาของรัฐมนตรี, สภาเศรษฐกิจและสังคม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, บทเฉพาะกาลในส่วนที่เกียวกับ La Nouvelle-Caledonie, ข้อตกลงที่จะให้รัฐอื่นเข้ามาร่วม, ประชาคมยุโรปและสหภาพยุโรป(บทบัญญัติที่จะใช้ในอนาคต), สหภาพยุโรป(บทบัญญัติที่จะใช้ในอนาคต), การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
รหัสสินค้า : 9789742883553
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 168
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : มกราคม 2549

  ราคา  150.00  ส่วนลด : 15%

เหลือ 127.50 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,339,722 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474