22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : การจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม กับปัญหาระบบความยุติธรรมไทย
บทคัดย่อ/สารบาญ :

บทที่ 1 ความทั่วไป : ปฐมบทแห่งความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม, บทที่ 2 สภาพการณ์และประเด็นปัญหา, บทที่ 3 เปรียบเทียบรูปแบบ (Model) ของศาลสิ่งแวดล้อมทั่วโลก 3.1 หลักการเบื้องต้นในการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ 3.2 รูปแบบไทร์บูนัล 3.3 รูปแบบความยุติธรรมแฝง 3.4 รูปแบบออสทราลาเชียน 3.5 รูปแบบของกลุ่มนอร์ดิค (ศาลสิ่งแวดล้อมสวีเดน, ฟินแลนด์) 3.6 รูปแบบของเอเชีย (อินเดีย, ฟิลิปปินส์) 3.7 รูปแบบคลาสสิก (เยอรมนี, ฝรั่งเศส), บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะชื่อผู้แต่ง : กฤษณะ ช่างกล่อม
รหัสสินค้า : 9786162691416
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 260 กรัม
  จำนวนหน้า : 132
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1: มกราคม 2556

  ราคา  120.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 108.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,256 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474