22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายทะเล : เขตทางทะเลของประเทศไทย
บทคัดย่อ/สารบาญ :

หนังสือผลงานวิชาการที่กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนให้พลเรือเอกถนอม เจริญลาภ จัดทำ แต่ยังมิได้เผยแพร่ในวงกว้างเนื่องจากข้อมูลบางประการถือเป็นความลับ ประเทศไทยมีพื้นที่เขตทางทะเล (Maritime Zones) ทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รวมแล้วประมาณ 350,000 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่ของพื้นที่เหล่านี้เป็นทะเลหลวง (High Seas) มาก่อน จึงไม่มีเส้นเขตแดนระหว่างประเทศในอดีต การพัฒนาของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับทะเลได้เปลี่ยนสถานะพื้นที่เหล่านี้มาเป็นเขตไหล่ทวีป โดยอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1958 และเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะ โดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ความปลี่ยนแปลงนี้มีผลให้ประเทศไทยมีเขตพื้นที่ทางทะเลเพิ่มขึ้นมากมาย แต่ทั้งหมดถูกปิดล้อมโดยเขตทางทะเลของประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงต้องเจรจาทำความตกลงเรื่องเขตทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ...ชื่อผู้แต่ง : พลเรือเอก ถนอม เจริญลาภ
รหัสสินค้า : 9789742885267
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 420 กรัม
  จำนวนหน้า : 228
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : เมษายน 2550

  ราคา  190.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 171.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,300 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474