15 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : ภาษีบริษัทข้ามชาติ
บทคัดย่อ/สารบาญ :

อ่านง่าย แม้ไม่มีพื้นฐานทางภาษีมาก่อน ให้แนวคิดและแนวปฏิบัติทางภาษีกรณีบริษัทข้ามชาติ ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ จนถึงระดับ Practitioners
ภาคทฤษฎี -ความหมายของบริษัทข้ามชาติ -ภาษี -ภาษีซึ่งบังคับจัดเก็บจากบริษัทข้ามชาติและอำนาจรัฐในการจัดเก็บ -กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและอนุสัญญาภาษีซ้อน -ระบบภาษีเงินได้นิติบุคคล -การวางแผนและการเลี่ยงภาษีเงินได้ของบริษัทข้ามชาติว่าด้วยหลักการและรูป แบบ -ความหมายของการเลี่ยงภาษีและการหนีภาษี -การวางแผนภาษีระหว่างประเทศสำหรับบริษัทข้ามชาติ -หลักการป้องกันและการรับมือการเลี่ยงภาษีของบริษัทข้ามชาติ
ภาคปฏิบัติ
-ภาษีระหว่างประเทศและแนวทางปฏิบัติในประเทศไทย -การจัดเก็บภาษีจากชาวต่างชาติและบริษัทข้ามชาติภายใต้ประมวลรัษฎากร และอนุสัญญาภาษีซ้อน -บทบัญญัติว่าด้วยปัญหาการกำหนดราคาโอนภายใต้ประมวลรัษฎากรชื่อผู้แต่ง : พนิต ธีรภาพวงศ์
รหัสสินค้า : 9789742887360
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : มีนาคม 2552

  ราคา  200.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 180.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,893,506 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474