17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส
บทคัดย่อ/สารบาญ :

ความหมายของกฎหมายปกครอง, วิวัฒนาการของกฎหมายปกครอง, การจัดองค์กรและบุคลากรในระบบกฎหมายปกครอง, ที่มาทางกฎหมายของกฎหมายปกครอง, การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง, การควบคุมฝ่ายปกครอง ซึ่งผู้เขียนได้ใช้เวลาเกือบปีในการเขียนและเขียนในประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส ที่เป็นต้นแบบสำคัญทางกฎหมายมหาชน งานเขียนชิ้นนี้จึงถือเป็นวรรณกรรมที่สำคัญชิ้นหนึ่งด้านกฎหมายมหาชนชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
รหัสสินค้า : 9789742886097
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 230 กรัม
  จำนวนหน้า : 196
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : กุมภาพันธ์ 2551

  ราคา  140.00  ส่วนลด : 15%

เหลือ 119.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น
  ความคิดเห็น วรกาล ทิพย์ธารา

ไม่ทราบว่าจะมีกำหนดการพิมพ์ซ้ำไหมครับ
2013-07-18 06:16:49
 
  ความคิดเห็น วิญญูชน วิญญูชน
การจัดพิมพ์ใหม่
ขณะนี้ยังไม่มีโครงการจัดพิมพ์ใหม่เลยค่ะ
2013-07-18 10:34:58
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,939,977 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474