17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : สัญญาทางปกครอง
บทคัดย่อ/สารบาญ :

สัญญาทางปกครอง นับเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับนักกฎหมายมหาชนที่สมควรศึกษาอย่าง ละเอียด เพราะในประเทศไทยนั้น ระบบ สัญญาทางปกครอง เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน และยังมีความไม่ชัดเจนแน่นอนในหลาย ๆ กรณี เนื้อเรื่องประกอบด้วยสัญญาทางปกครอง : เครื่องมือในการจัดทำบริการสาธารณะ, สัญญาทางปกครองไทย ความเป็นมาของระบบสัญญาทางปกครองไทย, การวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกิดจากระบบสัญญาทางปกครองไทย สัญญาปกครองฝรั่งเศส ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง, ภารกิจของสัญญาทางปกครอง, ประเภทสำคัญของสัญญาทางปกครอง ในการพิมพ์ครั้งที่ 4 นี้ ข้อมูลยังเป็นปัจจุบันอยู่ ผู้เขียนจึงยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใดชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
รหัสสินค้า : 9786162692307
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1030 กรัม
  จำนวนหน้า : 604
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 5 : ตุลาคม 2556

  ราคา  540.00  ส่วนลด : 15%

เหลือ 459.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,940,025 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474