22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย
บทคัดย่อ/สารบาญ :

การขอให้ล้มละลาย กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย กระบวนการพิจารณาหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ การประนอมหนี้ การประชุมเจ้าหนี้ คำพิพากษาให้ล้มละลาย การควบคุมตัวและทรัพย์สินของลูกหนี้ และการจำกัดสิทธิ การปลดจากการล้มละลาย  การขอรับชำระหนี้ ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจที่ได้กระทำไปแล้ว การรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สิน การปิดคดีและการยกเลิกการล้มละลาย บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ ภาค2 หลักการของกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การขอและการให้ฟื้นฟูกิจการ กระบวนพิจารณาหลังจากมีการยื่นคำร้องขอและคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ผู้ทำแผน อำนาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้เมื่อศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ การยื่นคำขอชำระหนี้ คำชี้แจ้งเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ การเพิกถอนนิติกรรมที่ได้กระทำไปแล้ว การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ การดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบฟื้นฟูกิจการ การยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและการยกเลิกการฟื้นฟุกิจการ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมชื่อผู้แต่ง : ชีพ จุลมนต์
รหัสสินค้า : 9786164040359
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 999 กรัม
  จำนวนหน้า : 550
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4:พฤศจิกายน 2560

  ราคา  370.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 333.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,259 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474