22 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : ผลไม้มีพิษ มาจากต้นไม้ที่มีพิษ จริงหรือ (?)
บทคัดย่อ/สารบาญ :

ปฏิรูปประเทศ : ปฏิรูประบบรัฐสภาเพื่อการพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตย ผู้ใดหรือกลุ่มใดที่ทำให้คนไทยต้องตกอยู่ในสภาพแตกแยก ดังเช่นที่เป็นอยู่ในขณะนี้ (2553), ขณะนี้ (2553) เราจะหา "ทางออก" ได้อย่างไร, บทสรุปของการอภิปรายว่าด้วยข้อคิดจากนิทานอีสปเรื่อง "แมวกับหนู", ผลไม้มีพิษ มาจากต้นไม้ที่มีพิษ จริงหรือ (?)คนไม่ใช่ต้นไม้, สาเหตุของการปฏิวัติ (คณะปฏิรูปการปกครองฯ) ในเดือนกันยายน 2549 เกิดจากเหตุใด, ผลงานของ "คณะปฏิรูปการปกครองฯ" เป็นอย่างไร, "สาเหตุ" ของความล้มเหลว (โดยสิ้นเชิง) ของคณะปฏิรูปการปกครองฯ,อนาคตของประเทศไทย วิวัฒนการทางการเมืองของประเทศไทย, "มาตรฐานวิชาการทางกฎหมาย (มหาชน) ของประเทศไทย, การหา "ทางออก" ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศที่พัฒนาแล้ว, "ใคร" จะมาแก้ปัญหาให้คนไทย
ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ ฟรี ได้ีที่นี่


 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
รหัสสินค้า : 9786162690662
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 104
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : พฤษภาคม 2555

  ราคา  85.00  ส่วนลด : 20%

เหลือ 68.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,948,260 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474