17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ/สารบาญ :

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ, หลักการและวัตถุประสงค์ของกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ, ระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้ระหว่างประเทศ, เงื่อนไขการใช้อำนาจจัดเก็บภาษีเงินได้ระหว่างประเทศ, ระบบภาษีอากรอื่นและมาตรการจูงใจทางภาษีอากร, ภาษีซ้อนและอนุสัญญาภาษี, มูลเหตุภาษีซ้อนและการขจัดภาษีซ้อนตามกฎหมายไทย, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอนุสัญญาภาษี, ต้นแบบอนุสัญญาภาษีของ OECD, การวิเคราะห์ปัญหาภาษีเงินได้ของบริษัทต่างประเทศและอนุสัญญาภาษี, การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับการจัดสรรรายได้ระหว่างประเทศ, การวางแผนและการหลีกเลี่ยงภาษีอากรระหว่างประเทศ ฯลฯชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
รหัสสินค้า : 9789744665751
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 440 กรัม
  จำนวนหน้า : 284
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3 : ตุลาคม 2554

  ราคา  250.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 225.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,938,735 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474