16 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายล้มละลาย
บทคัดย่อ/สารบาญ :

ส่วนที่ 1 กระบวนพิจารณาหลัก


1.การฟ้องขอให้ล้มละลายฯ 2.คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 3.ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 4.การประชุมเจ้าหนี้ 5.การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย 6.คำพิพากษาให้ล้มละลาย 7.การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย 8.การปลดจากล้มละลาย 9.กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายกรณีลูกหนี้ตาย 10.กระบวนพิจารณาในกรณีืั้ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญฯ


ส่วนที่ 2 การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย


11.การขอรับชำระหนี้ 12.หนี้ที่ไม่อาจขอรับชำระหนี้ได้


ส่วนที่ 3 การจัดการทรัพย์สิน


13.ทรัพย์สินอันอาจแบ่งได้ในคดีล้มละลาย 14.ผลของการล้มละลายฯ 15.การรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สิน 16.การแบ่งทรัพย์สิน 17.การยกเลิกการล้มละลาย 18.การคัดค้านการกระทำหรือคำวินิจฉัยฯ 19.การร้องขัดทรัพย์ 20.เรื่องอื่นๆ


ส่วนที่ 4 คดีอาญาเกี่ยวกับการล้มละลาย


21.ความผิดอาญาเกี่ยวกับล้มละลาย


ส่วนที่ 5 ภาคผนวก


1.คำถามประกอบการทบทวน 2.ข้อสอบกฎหมายล้มละลาย 3.ข้อสอบทุนข้าราชการตุลาการ 2554 4.พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2438 5.พ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉ.5) พ.ศ.2542 6.พ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉ.7) พ.ศ.2547 7.ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาสลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลาย พ.ศ.2547 8.ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยข้ออุทธรณ์ในคดีล้มละลายที่ไม่สมควรได้รับการวินิจฉัยของศาลฎีกา พ.ศ.2547 9.ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลายส่วนที่เกี่ยวกับคดีอาญา พ.ศ.2549


 ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
รหัสสินค้า : 9786164557895
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 462
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 15 : มีนาคม 2561

  ราคา  320.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 288.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,896,472 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474