17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท
บทคัดย่อ/สารบาญ :

ส่วนที่ 1 บททั่วไป : บทที่ 1 องค์ประกอบในธุรกิจ
ส่วนที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ : บทที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ บทที่ 3 การจัดการห้างหุ้นส่วน บทที่ 4 การเลิกห้างและการชำระบัญชี
ส่วนที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน : บทที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ส่วนที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด : บทที่ 6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บทที่ 7 การจัดการงานของห้าง
ส่วนที่ 5 บริษัทจำกัด : บทที่ 8 บริษัทจำกัด บทที่ 9 หุ้นและผู้ถือหุ้น บทที่ 10 วิธีจัดการบริษัทจำกัด บทที่ 11 การประชุมใหญ่ บทที่ 12 การกระทำอื่นๆ ในบริษัท
ส่วนที่ 6 การชำระบัญชี : บทที่ 13 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด
ส่วนที่ 7 คำถามประกอบการทบทวน
ส่วนที่ 8 ตัวอย่างข้อสอบกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
รหัสสินค้า : 9786164555884
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 262
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 4 : กุมภาพันธ์ 2561

  ราคา  220.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 198.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,939,989 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474