20 กรกฎาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (31)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (39)
 กฎหมายทั่วไป (115)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (67)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (0)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (99)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (11)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (25)
 อื่นๆ (188)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (22)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ วิ.อาญา
บทคัดย่อ/สารบาญ :

การพิมพ์ครั้งนี้เพิ่มเติมฎีกาใหม่ซึ่งกลับแนวคำตัดสินเดิมที่สำคัญๆ หลายเรื่อง นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาเนติฯ ปี 2558 ถึงเล่ม 12 ปี 2559 ถึงเล่ม 4 และ คำพิพากษาศาลฎีกาของศาลฎีกา ปี 2558 ถึงเล่ม 9 ปี 2559 ถึงเล่ม 1 เพื่อความสมบูรณ์และทันสมัยในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ : เนื้อหาในเล่ม : ผู้เสียหาย/อำนาจสอบสวน/อำนาจศาล/การขอเข้าร่วมเป็นโจทก์/ถอนฟ้อง/สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ/คดีแพ่งที่เกี่ยวกับคดีอาญา/จับ ขัง ค้น ปล่อยชั่วคราว/การสอบสวน/ฟ้องคดีอาญา/ไต่สวนมูลฟ้อง/การพิจารณาคำพิพากษาและคำสั่ง/อุทธรณ์ ฎีกา/คดีต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 193 ทวิ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยตามมาตรา 195 วรรคสอง/มาตรา 198 และมาตรา 216 แก้ไขใหม่ เรื่องจำเลยที่อยู่ระหว่างการหลบหนีไม่สามารถยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาได้/การถอนอุทธรณ์/ห้ามอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มเติมโทษโดยที่โจทก์มิได้อุทธรณ์ตามมาตรา 212/ยกฟ้องจำเลยที่มิได้อุทธรณ์ด้วยเหตุลักษณะคดีตามมาตรา 213/คดีต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 218/คดีต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 219/กรณีต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 220/การบังคับตามคำพิพากษา/พยานหลักฐานในตดีอาญาชื่อผู้แต่ง : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
รหัสสินค้า : 9786164291744
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 628
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 4 : มกราคม 2560 แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

  ราคา 380.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,624,179 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474