15 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบาย ป.พ.พ. ว่าด้วยยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
บทคัดย่อ/สารบาญ :

บททั่วไป, ยืมใช้คงรูป ลักษณะของสัญญายืมใช้คงรูป หน้าที่และความรับผิดของผู้ยืมใช้คงรูป ความระงับของสัญญายืมใช้คงรูป, ยืมใช้สิ้นเปลือง ลักษณะของสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง หน้าที่ของผู้ยืมใช้สิ้นเปลือง อายุความ กู้ยืมเงิน, ค้ำประกัน ลักษณะของสัญญาค้ำประกัน สัญญาค้ำประกันไม่มีแบบแต่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ หนี้ที่ค้ำประกันต้องเป็นหนี้อันสมบูรณ์ ผู้รับเรือน ผู้ค้ำประกันหลายคน ขอบเขตความรับผิดของผู้ค้ำประกัน ผลของสัญญาค้ำประกันก่อนชำระหนี้ ผลภายหลังการชำระหนี้ ความระงับสิ้นแห่งสัญญาค้ำประกัน, จำนอง บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ทรัพย์สินที่จำนอง ผู้มีสิทธินำทรัพย์สินไปจำนอง แบบของสัญญาจำนองและข้อความในสัญญาจำนอง, สิทธิจำนองครอบเพียงใด, สิทธิและหน้าที่ของผู้ัรับจำนองและผู้จำนอง, การบังคับจำนอง ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ปัญญา ถนอมรอด
รหัสสินค้า : 9786164040496
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 420
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 13 : มิถุนายน 2561

  ราคา  295.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 265.50 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,893,600 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474