17 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ
บทคัดย่อ/สารบาญ :

เนื้อหาของหนังสือกฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบเล่มนี้โดยหลักแล้วก็คือส่วนที่เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทียบเคียงได้กับบรรพหนึ่งของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นเอง แต่จะมีการเสริมด้วยประสบการณ์การยกร่างประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อมของเยอรมนี ซึ่งทำได้อย่างดีแต่ไม่ได้มีการประกาศใช้ รวมทั้งตัวอย่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมบางฉบับของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กล่าวคือ กฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
รหัสสินค้า : 9786164453432
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 204
ขนาด : 15.5X23.5
พิมพ์ : 1:ตุลาคม 2560

  ราคา  260.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 234.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,938,728 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474