13 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ/สารบาญ :

กฎหมายระหว่างประเทศมีพัฒนาการไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกของสังคมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐต่าง ๆ ไม่ว่าจะมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันมากเท่าใด ต่างก็ตระหนักดีถึงความจำเป็นที่ต้องมีกฎเกณฑ์ของกฎหมายเพื่อใช้ปกครองความ สัมพันธ์ระหว่างกันให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและโดยสันติ ตำรากฎหมายระหว่างประเทศเล่มนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาสาระให้ชัดเจนและทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง คำอธิบาย และบทวิเคราะห์ ตลอดจนข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป......


 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
รหัสสินค้า : 9786162693540
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1500 กรัม
  จำนวนหน้า : 764
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : มีนาคม 2558 แก้ไขเพิ่มเติม

  ราคา  650.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 585.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,890,634 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474