1
บริษัท บูรพาสาส์น 1991 จำกัด 116-118  ถ.เจริญกรุง  แขวงวังบูรพา  เขตพระนคร กทม.  10200 โทร.0-2222-3943, 0-2222-7073
2
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 295  ถ.ราชสีมา  เขตดุสิต  กทม.  10300 โทร.0-2244-5421-3  แฟกซ์. 0-2243-5984
3
ร้านสวัสดิการ กพ.  สำนักงาน กพ.  ถ.พิษณุโลก โทร.0-2281-9454
4
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเดียนสโตร์ (สาขาปิ่นเกล้า) 1/35 - 39  ถ.บรมราชชนนี  แขวงอรุณอมรินทร ์ เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  10700 โทร.0-2434-8814-5  แฟกซ์.0-2424-0152
5
ร้านหนังสือสมใจ (ดิโอลด์สยามพลาซ่า) 2/24 - 27  แขวงวังบูรพาภิรมย์  เขตพระนคร กรุงเทพฯ  10200 โทร.0-2225-0541  แฟกซ์.0-2222-8546
6
บจก.วิริยะธุรกิจ ร้านหนังสือริมขอบฟ้า 78/1  สี่แยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 โทร.0-2226-1936-7, 0-2281-6110, 622-3510  แฟกซ์. 0-2622-3511
7
ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมายปณรัชช 32/11  ม.15  ถ.กาญจนาภิเษก  แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  10170 โทร/แฟกซ์.0-2887-5633
8
ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา 32/2-3  ม.16  ถ.กาญจนาภิเษก  แขวงบางระมาด  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  10170 โทร.0-2887-6816  แฟกซ์.0-2887-6810
9
สโมสรเนฯ  (นิติบรรณการ  สนามหลวง) โทร.0-2622-0059 ต่อ 1  แฟกซ์.0-2222-6434
10
ร้านมวลบัณฑิต (ศาลธน) โทร.084-650-5976
11
บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด  113-115  ถ.เฟื่องนคร  แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 โทร.0-2222-5698, 0-2622-0955 แฟกซ์.0-2222-5188
12
บริษัท สกายบุ๊คส์ จำกัด (สาขา Hi Mall) ห้อง A-3  ชั้น GF  อาคารศูนย์การค้า HI MALL SAMSEN ถ.สามเสน  แขวงนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 โทร.0-2636-9860-1, 089-671-4477  แฟกซ์.0-2636-9861
13
ร้าน 23 บุ๊คเซ็นเตอร์  (VBK0491) 256/33 - 36  ถ.จรัญสนิทวงศ์  แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  10700 โทร.0-2411-5616-8  แฟกซ์ 0-2411-3443
14
บจก.สำนักพิมพ์ ริเวอร์ บุ๊คส์ )MUSEUM SHOP 396/1  ถ.มหาราช  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพฯ (ภายในพิพิธภัณฑ์ฑสถานแห่งชาติ) โทร. 0-2224-6686, 0-2225-4963, 0-2225-0139  แฟกซ์. 0-2623-5553
15
มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (แผนกจำหน่าย) 241  ถ.พระสุเมรุ  แขวงบวรนิเวศน์  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 โทร. 0-2629-1417  แฟกซ์. 0-2629-4015
16
ศูนย์หนังสือมหาจุฬาบรรณาคาร วัดมหาธาตุ  ท่าพระจันทร์  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 โทร. 0-2623-6303-4, 0-2623-6305
17
ร้านหนังสือบุ๊คไทม์  พาต้าปิ่นเกล้า ห้างสรรพสินค้าพาต้า ปิ่นเกล้า  ชั้น 3  เลขที่ 125  ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน  เขตบงพลัด  กรุงเทพฯ  10700 โทร. 0-2434-4573, 084-321-1117
18
บริษัท  บุ๊คไทม์รีเทล  จำกัด  (เดอะสแควร์ บางใหญ่) ห้องเลขที่ 209  เลขที่ 99  ม.12  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110 โทร. 0-2195-0191, 0-2415-2621 ต่อ 313
19
บจก.ธรรมสภาบันลือธรรม (ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา) 1/4-5, 2-14 ม.10  ถ.บรมราชชนนี  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ  10170
20
กาแฟร้านนุ่น (NBK0261) 17  ม.3  ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 (ซ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 19) ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 089-780-3908