30 กรกฎาคม 2559
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
 

 
   WebLink : WebLink :  


  ปากท้องของประชาชน   
  การปกครองส่วนท้องถิ่น(ร่างรัฐธรรมนูญ2559)   
  ร้านหนังสือวิญญูชน   
  ประวัติและผลงาน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์   
  ประวัติและผลงาน ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์   
ดูทั้งหมด


    รับสมัครงาน
 

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด กำลังรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 

1. ฝ่ายการตลาด

- หญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี (ทุกสาขา)

- มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป

- สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

- มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

- สามารถขับรถยนต์ได้

- มีประสบการณ์ทางด้านการขายหนังสือจะพิจารณาพิเศษ

 

2. ฝ่ายบัญชี-การเงิน

- หญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน-การบัญชี

- มีประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน 1 ปีขึ้นไป

- มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี การเงิน เจ้าหนี้ ลูกหนี้  

- สามารถจัดทำและยื่นแบบ ภงด.1,2,3,53 ประจำเดือนได้

- มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

- มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจฝากขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3. สายส่ง

- ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)

- อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิ ปวส.ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ในการขับรถ 3 ปีขึ้นไป

- มีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

4. ฝ่ายสต๊อกสินค้า

- เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- อายุไม่เกิน 35 ปี 

- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

- มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 

**ทุกตำแหน่งสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้**

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-9969471-3 ต่อ 26 คุณญา
หรือส่งจดหมายสมัครงานทาง E-mail : winyuchon_w@hotmail.com
บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

 

  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) 7 เมษายน 2559   
  ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.   
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558   
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   
ดูทั้งหมด

  งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 20 | 28/03/2015  
  มอบเงินสมทบทุนกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และกองทุนนิติธรรมพัฒน์ | 25/03/2015  
  แนะนำร้านหนังสือ TU LAW Bookstore | 07/05/2014  
ดูทั้งหมด


 
    กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ : กฎหมายทรัพย์สิน สัญญา ละเมิด และสิ่งแวดล้อม

หนังสือกฎหมายกับเศรษฐศาสตร์เล่มนี้ เป็นคำอธิบายกฎหมายด้วยความคิดทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่ากฎหมายทรัพย์สิน สัญญา ละเมิด และสิ่งแวดล้..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694578
ธรรมนิตย์ สุมันตกุล ราคา :  120.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 102.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1(ภาค1-2)

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้โดยหวังสืบทอดเจตนารมณ์ ความรู้ ความคิดของนักกฎหมายชั้นครู และเนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เพื่อทดแทนต้นฉบับขอ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694691
ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช (2448-2540) ราคา :  640.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 544.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

เนื้อหา : เช่าทรัพย์, มูลเหตุในการเช่าทรัพย์สิน, สัญญาเช่าทรัพย์เป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง, ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน(มาตรา 537), ควา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694622
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  400.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 340.00 บาท
 
 
    คำอธิบายวิชาการว่าความ และศาลจำลอง

บทบาทของทนายความทั่วไป, หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการฟ้องคดี, การร่างฟ้องคดี, การร่างคำให้การคดีแพ่ง, การร่างคำฟ้องคดีอาญา, คำร้อง คำขอ คำแถลง ในคดีแพ่..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694844
จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ราคา :  350.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 297.50 บาท
 
 
 
 
    ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694752
รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ราคา :  180.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 153.00 บาท
 
 
    แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย

การปรับตัวเพื่อเรียนกฎหมายของนักศึกษากฎหมายปีแรกคงเปรียบได้กับเด็กที่ เริ่มหัดเดิน ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากในระยะแรกเริ่ม แต่สุดท้ายเกือบทุกค..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694585
มุนินทร์ พงศาปาน ราคา :  100.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 85.00 บาท
 
 
 
 
    คู่มือสอบพยานหลักฐาน

หนังสือคู่มือสอบพยานหลักฐานเล่มนี้ ผู้เขียนมีแนวคิดที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ โดยเรียบเรียงให้เกิดความเข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในแต่ละเรื่อง และค่อย..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694301
อภิรัฐ บุญทอง ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
    กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1

ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ, บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของรัฐ, บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ, เขตอำนาจรัฐ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694783
ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ราคา :  400.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 340.00 บาท
 
 
 
 
    หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

ความหมายและบทนิยามศัพท์ของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล,หลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ,สถานะทางกฎหมายของคนต่างด้าวในประเทศไทย,การขัดกันแห่งกฎหมายกา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694516
ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช ราคา :  220.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 187.00 บาท
 
 
    ประมวลกฎหมายอาญา : หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ

ประมวลกฎหมายอาญา หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ แก้ไขล่าสุด เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักศึกษากฎหมายอาญา และผู้สนใ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162694837
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ราคา :  240.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 204.00 บาท
 
 
 


 
    หุ้นส่วนและบริษัท

คำอธิบายและแผนภูมิย่อข้อกฎหมาย 

แนวทางการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท 

ตัวอย่าง คำฟ้อง คำให้การ คำร้อง อื่น ๆ

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789742036232
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ราคา : 400.00 บาท
 
 
    กรณีธรรมกาย

บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรค์สังคมไทย

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167704388
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ราคา : 160.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลรัษฎากร

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่สนใจกฎหมายภาษีอากร ได้ศึกษาค้นคว้าตวบทประมวลรัษฎากรที่ทันสมัย รวมถึงกฎหมา..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163612878
ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ราคา : 270.00 บาท
 
 
    รู้รอบ สอบได้ แนวทางการเตรียมสอบเนติบัณฑิต

เป็นหนังสือที่ผู้เขียนบอกเล่าถึงวิธีการเรียนและเตรียมสอบเติฯ ของผู้เขียนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาและเตรียมสอบในสายงานยุติธรรม ผู้อ่านจะ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163619679
ฐิติมา แซ่เตีย, วีรชน อังคุระษี ราคา : 190.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9789744667458
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ราคา :  350.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 297.50 บาท
 
 
    คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

หนังสือคำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและธรรมนูญศาลยุติธรรมจากคำพิพากษษฎีกาเล่มนี้ ได้รวบรวมปัญหาข้อกฎหมายจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกา โดยร..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786167657226
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ราคา : 200.00 บาท
 
 
 
 
    ข้อเท็จจริงและการวินิตฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786164134034
ไพโรจน์ วายุภาพ ราคา : 380.00 บาท
 
 
    ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนต่อการทำบัญชีและภาษี
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786163020956
สุพัฒน์ อุปนิกขิต ราคา : 250.00 บาท
 
 
 
 
    ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากรที่ต้องปรับปรุง
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786163020994
สมเดช โรจน์คุรีเสถียร ราคา : 550.00 บาท
 
 
    ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2558

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163943408
กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร ราคา : 220.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

1,550,635 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474