16 เมษายน 2557
     
  บันทึกพิเศษเกี่ยวกับคำพิพากษาฎีกาที่มาสาระสำคัญ 3 เรื่อง
เอกสารทางวิชาการ บทความทางกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญชั้นนำ 3 เรื่อง
การฟ้องให้แสดงสิทะิและเกร็ดต่างๆ ในประมวลกฎหมายแพ่งและอาญาที่มีสาระสำคัญ
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมรดก
สมุดบันทึกนักกฎหมาย สภาทนายความ ปี 2557
คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์
คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป)
คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร
เกร็ดตามหลักกฎหมายแพ่งที่มีสาระสำคัญ
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

    อัตราค่าจัดส่งหนังสือ
 

หนังสือกฎหมายวิญญูชน และหนังสือสายธาร ลด 15% โดยมีค่าส่งดังต่อไปนี้
- ซื้อหนังสือราคารวมไม่เกิน 500 บาท ค่าส่ง 30 บาท

- ซื้อหนังสือราคารวม 500 แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ค่าส่ง 40 บาท
- ซื้อหนังสือราคารวมตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ฟรี ค่าจัดส่ง

และมีค่าส่งแบบ EMS ดังต่อไปนี้
- น้ำหนักสินค้า 1-300 กรัม ค่าส่ง 40 บาท
- น้ำหนักสินค้า 301-1,000 กรัม ค่าส่ง 65 บาท
- น้ำหนักสินค้า 1,001-2,500 กรัม ค่าส่ง 100 บาท
- น้ำหนักสินค้า 2,501-3,500 กรัม ค่าส่ง 140 บาท
- น้ำหนักสินค้า 3,501-5,500 กรัม ค่าส่ง 200 บาท

*สำนักพิมพ์จะจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนทั้งหมด แต่หมายเลขพัสดุที่แจ้งให้ลูกค้าทราบนั้น เป็นหมายเลขพัสดุลงทะเบียนไม่สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้จากระบบของไปรษณีย์ ต้องโทร.สอบถามโดยตรงที่ไปรษณีย์อีกครั้ง

 

 

**รายการหนังสือที่แสดงในเว็บไซต์วิญญูชน ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ได้ทุกรายการ แต่สำหรับลูกค้าที่เดินทางมาซื้อโดยตรงที่สำนักพิมพ์วิญญูชน จะซื้อได้เฉพาะหนังสือของสำนักพิมพ์วิญญูชน-สายธาร เท่านั้น

  วันและเวลาเปิด-ปิด ร้านวิญญูชน สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
  หนังสือดีที่อยากแนะนำ  
  สำนักพิมพ์วิญญูชนรับสมัครพนักงาน  
  มี QR code ปกหลังหนังสือวิญญูชน  
ดูทั้งหมด


  งานแสดงมุทิตาจิต ศ.คนึง ฦๅไชย ครบ ๙๐ ปี | 15/02/2014  
  ภาพประทับใจในงานแสดงมุทิตาจิต ศ.คนึง ฦๅไชย ครบ ๙๐ ปี | 15/02/2014  
  มอบรายสมทบทุนกองทุนนิติธรรมพัฒน์จากการจัดพิมพ์ ประมวลกฎหมายอาญา | 21/05/2013  
  ?สองปี คปก.กับการปฏิรูปกฎหมาย สร้างความเป็นธรรม ขจัดความเหลื่อมล้ำ? | 15/05/2013  
  พิธีมอบรางวัลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2555 | 04/05/2012  
ดูทั้งหมด


 
    ประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551, พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป, หมวด 2 การจัดที่ดินเพื่อประชาชน, หมวด 3 การกำหนดสิทธิในที่ดิน, หมวด 4 การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน, หมวด 5 การรังวัดที่..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692314
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  80.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 68.00 บาท
 
 
    คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ

หนังสือ “คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ” เล่มนี้มุ่งเน้นให้ความรู้และความเข้าใจกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะคดีพิเศ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692505
อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น ราคา :  320.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 272.00 บาท
 
 
 
 
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับรวมเล่ม)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)

ประมวลกฎหมายอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)

..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786162691645
กลุ่มวิญญูชน ราคา :  270.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 229.50 บาท
 
 
    Memorandum of Thai labour law

หนังสือกฎหมายแรงงาน ภาคภาษาอังกฤษ

Chapter I Employment contract,Chapter II Labour Protection,Chapter III Occupational safety, Hygiene, Heal..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162691362
ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ราคา :  750.00  ส่วนลด : 30%
เหลือ 525.00 บาท
 
 
 
 
    Restart ประเทศไทย

รวมปาฐกถา 4 เรื่อง โดยอาจารย์ธีรยุทธ บุญมี

- Restart ประเทศไทย (28 มกราคม 2557)
- สุดท้ายของระบอบทักษิณ สร้างรากฐานใหม่ให้ประเทศไทย? (..

 
     
  รหัสสินค้า : --
ธีรยุทธ บุญมี ราคา : 0.00 บาท
 
 
    ถาม-ตอบมรดก

วินิจฉัยคำว่ามรดก, ถาม-ตอบการแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม และคู่สมรส, วัดกับพระภิกษุ, การรับมรดกแทนที่, การถูกจำก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162691782
รองศาสตราจารย์เพิ่มบุญ แก้วเขียว ราคา :  170.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 144.50 บาท
 
 
 
 
    หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1

กฎหมายวิธีพิจารณาความ เป็นจุดบอดจุดหนึ่งของวิชานิติศาสตร์ เพราะการเรียนการสอนวิชาวิธีพิ..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692000
ดร.วรรณชัย บุญบำรุง, ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล, สิริพันธ์ พลรบ ราคา :  320.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 272.00 บาท
 
 
    คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาปี 2546 - ปี พ.ศ. 2553 อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบแนวคำพิพากษาฎีกาใหม่ ๆ ที่เผนแพร่ออกมาหลังจากการพิมพ์ตำราครั้งก..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692215
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราคา :  400.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 340.00 บาท
 
 
 
 
    คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้)

หนังสือแบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 บท มีเนื้อหาดังนี้ 1.ความสัมพันธ์ของกฎหมายลักษณะหนี้กับกฎหมายลักษณะอื่น 2.ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะหนี..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162691263
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ราคา :  390.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 331.50 บาท
 
 
    คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย

หลักทั่วไป : ความหมายของการประกันภัย, การประกอบกิจการประกันภัย ฯลฯ, หลักทั่วไปของกฎหมายประกันภัย : ความหมายของคำว่า สัญญาประกันภัย, หลักกฎหมายอื่นท..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162692154
รองศาสตราจารย์สรพลจ์ สุขทรรศนีย์ ราคา :  160.00  ส่วนลด : 15%
เหลือ 136.00 บาท
 
 
 


 
    ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2556

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163351524
กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร ราคา : 220.00 บาท
 
 
    คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว

แบ่งเนื้อหาออกเป็น 17 บท ดังนี้ 1.การหมั้น 2.เงื่อนไขแห่งการสมรส 3.ความเป็นโมฆะของการสมรส 4.เพิกถอนการสมรส 5.การสมรสในพฤติการณ์พิเศษ 6.การสมรสในต่า..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786163140449
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ ราคา : 480.00 บาท
 
 
 
 
    การฟ้องให้แสดงสิทะิและเกร็ดต่างๆ ในประมวลกฎหมายแพ่งและอาญาที่มีสาระสำคัญ

-การฟ้องให้แสดงสิทธิ
-หลักเกณฑ์ที่แน่ชัดในการกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง
-การใช้ถ้อยคำที่ผิดพลาดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112, 133, 134..

 
     
  รหัสสินค้า : sp131
ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์ ราคา : 40.00 บาท
 
 
    กิตติการ ๘๔ ปี

หลักกฎหมาย ปิดปากกับการสืบพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อควา..

 
     
  รหัสสินค้า : sp130
ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์ ราคา : 100.00 บาท
 
 
 
 
    กฎหมายแรงงาน : สัญญาจ้างแรงงานและกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ภาคสัญญาจ้างแรงงาน : บทที่ 1 ความหมายของสัญญาจ้างแรงงาน และคู่สัญญาตามกฎหมาย บทที่ 2 ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน บทที่ 3 ประเภทของสัญญาจ้างแรงงาน บทที..

 
     
  รหัสสินค้า : 9786162691447
รศ.ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์ ราคา :  250.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 225.00 บาท
 
 
    กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
..
 
     
  รหัสสินค้า : 9786167425726
จรัญ ภักดีธนากุล ราคา :  320.00  ส่วนลด : 10%
เหลือ 288.00 บาท
 
 
 
 
    บันทึกพิเศษเกี่ยวกับคำพิพากษาฎีกาที่มาสาระสำคัญ 3 เรื่อง

1.เมื่ออดีตอธิบดีกรมอัยการและอัยการสูงสุดถูกศาลฎีกาจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
2.เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตถูกศาลฎีกาจำ..

 
     
  รหัสสินค้า : sp134
ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์ ราคา : 30.00 บาท
 
 
    อาญา พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2556

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163351968
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 280.00 บาท
 
 
 
 
    วิ.อาญา พิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484628
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
    วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 3 ปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

     
  รหัสสินค้า : 9786163484659
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ราคา : 300.00 บาท
 
 
 
ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

284,399 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474